BIO-LOGIKA - Tel.: 06-30-9311-211
 
MagyarEnglishGerman

WebáruházHaladó keresés

Elveszett jelszó?

Kosár tartalma:
Az Ön kosara pillanatnyilag üres.

Partnereink

Termékeink a gyógynövény szaküzletekben,
valamint az alábbi nagykereskedelmi üzletekben is
kapható:
 
BÉRES RT. ÜZLET  
VI. ker. Bajcsi köz 1.

VITAMINKIRÁLY
VIII. ker. Rákóczi u. 25.
(Vas u. sarok felöl)

 

HERBAHÁZ
Bp.VIII. ker. Százados u. 8. 

Pécs,
Farkas u. 1. sz.


MEDILINE
Bp. XIII. ker. Csizma u. 4.
 
ZÖLDFORRÁS
Bp. XVI. ker. Lapos köz 18.
 
VARGA REFORMHÁZ
Debrecen, Epreskert u. 88.

 
 
Kezdőlap arrow FREKVENCIÁK teljes listája
2018. április 22.
PDF Nyomtatás E-mail
vissza_a_kezdlapra.jpg

Az eddigi tudás alapján az eredeti teljes gyógyító frekvencia lista, sok betegségre. 

 

Frissített frekvenciák, ahogy világszerte a kutatók jelentést tettek.

 

Legutolsó frissítés: January 5, 2009.

 

- General well-being frequency submitted: 432 Hz. (Az általános jóléti frekvenciája)

- Arthritis frequency from a researcher in Texas: 40,994 Hz.  (Ízületi gyulladás frekvenciája)

- Fluke frequencies from a researcher in Texas: 6578 Hz. for 3 minutes, then repeat

three days later. 14,000 Hz. for 3 minutes, then repeat three days later.  (Métely kezelése Texas -i kutatótól: 6578 Hz. 3 percen keresztül, azután napokkal később háromszor ismételni.

14,000 Hz. 3 percen keresztül, azután napokkal később háromszor ismételni.)

- Universal healing frequency as reported by a frequency researcher in California: 216 Hz.  (Egyetemes gyógyító frekvencia: 216 Hz.)

- A researcher in Texas reported that 20,000 Hz. is a extremely effective frequency for general use and especially anti-aging purposes. 

(20,000 Hz. egy rendkívül hatásos regeneráló és fiatalító frekvencia)

- Singing bowl healing frequencies: 306 Hz. 612 Hz. 918 Hz.  (Énekedénygyógyítás-frekvenciák: 306 HZ)

 

Newly discovered gating frequencies for cancer: run Dr. Rife's primary cancer frequencies of 1,604,000 Hz. and 11,780,000 Hz. using a

Gating frequency of 1300 Hz. or 1330 Hz. with a Gating Duty Cycle of 27%. (Újonnan felfedezett rákellenes frekvenciákat: futtatott Dr. Rife 1,604,000 Hz elsődleges rákfrekvenciája 11,780,000 Hz. használó 1300 Hz egy Gating frekvenciája. vagy 1330 Hz. 27 százalék egy Gating Duty Cycle-jével.)

 

- Primary cancer frequency used by Dr. Holt in Australia: 434 MHz.

Morgellons Frequency as reported by researchers: 2114 Hz. - This may be used as a "Gating" frequency in the GB-4000.  (- Elsődleges rákfrekvencia, amit Dr. Holt használ Ausztráliában: 434 MHz. Morgellons Frequency ahogy kutatók által tett jelentést: 2114 Hz. - Ezt egy Gating frekvenciaként használhatják a GB-4000.)

 - Borrelia (Gulf War Syndrome): Sweep 378,000 Hz. to 382,000 Hz. and also use 378,500 Hz.

Q: What are the frequencies of the human brain?  (Borrelia (öbölháború szindróma): Sweep 378,000 Hz 382,000 Hz-hez. és szintén 378,500 Hz-et használ. Q: Mik az emberi agy frekvenciái?)

Beta waves range between 13-40 HZ. The beta state is associated with peak-concentration, heightened alertness and visual acuity….. 40HZ beta frequency may be key to the act of cognition. (A Beta hullámok 13 - 40 Hz –ig terjednek. A bétaállam csúcs-koncentrációval, magasított éberséggel és képpel van kapcsolatba hozva acuity…. 40 Hz bétafrekvencia kulcsfontosságú lehet az észlelés  szempontjából.)

Alpha waves range between 7-12 HZ. This is a place of deep relaxation, but-not quite meditation. In Alpha, we begin to access the wealth of creativity-that lies just below our conscious awareness - it is the gateway, the entry-point that leads into deeper states of consciousness. Alpha is also the home-of the window frequency known as the Schuman Resonance, which is the-resonant frequency of the earth’s electromagnetic field.  (Az alfa-hullámok 7 - 12 Hz –ig terjednek. Ez a mély ellazulás egy helye, de nem a meditációé. Alphában elkezdünk hozzáférni a kreativitás gazdagságához, - ez épp az öntudatos tudatosságunk alatt fekszik - ez a kapubejárat, az a belépés-pont, ami bevezet az öntudat mélyebb államaiba. Az alfa az otthon szintén- az ablakfrekvencia, amit a Schuman Resonance-ként ismertek, melyik van az-a föld elektromágneses mezőjének a rezonáns frekvenciája. )

Theta waves range between 4-7 HZ. Theta is one of the more elusive and-extraordinary realms we can explore. It is also known as the twilight state-which we normally only experience fleetingly as we rise up out of the depths-of delta upon waking, or drifting off to sleep. In theta we are in a waking-dream, vivid imagery flashes before the mind’s eye and we are receptive to-information beyond our normal conscious awareness. Theta has also been-identified as the gateway to learning and memory. Theta meditation increases-creativity, enhances learning, reduces stress and awakens intuition and-other extrasensory perception skills.

Delta waves range between 0-4 HZ. Delta is associated with deep sleep. In-addition, certain frequencies in the delta range trigger the release of-Growth Hormone beneficial for healing and regeneration. This is why sleep,-deep restorative sleep is so essential to the healing process. (A deltahullámok 0 - 4 Hz –ig terjednek. A delta mély alvással van kapcsolatba. –Összeadódnak bizonyos frekvenciák a deltatartományban, elindúl a gyógyulási és újraképződési folyamat. Ezért sleep,-deep erősítő szer az alvás alapvető a gyógyulási folyamat szempontjából.)

 

1. (Frequency F, 73 Hz) For use when cellular activity is hypoactive, such as chronic recurring problems, nonunion fractures and chronic splints and for stimulation of osteoid. It is also helpful in activating humoral and endocrine functions. Field work has shown setting 1 helpful in stimulating (tonifying) acupuncture and trigger points and increasing circulation in areas being treated, such as wounds when past the acute stage. (Frequency 73 Hz) Használata, mikor sejtes tevékenység a hypoactive, mint például a krónikus visszatérő problémákat kell leküzdeni. Ez aktiváló testnedvi és belső elválasztású funkciókban segít. Sebek gyógyúlásában segít.)

 

2. (Frequency G, 147 Hz) For areas of yellow scar tissue that are generally formed internally on tendons, ligaments and sub-acute (lingering but not chronic) conditions. Field use has shown setting 2 to be helpful in reducing inflammation associated with injuries and infections. This is often called the “universal frequency” because most problems involve inflammation. (Frequency 147 Hz) Általában inakon, ínszalagokon és  belső gyulladásokon segít. Segítőkészen csökkenti a gyulladásokat, ami sérülésekkel és fertőzésekkel volt kapcsolatba hozva. Ezt gyakran nevezik az egyetemes frekvenciának, mert a legtöbb probléma gyulladással jár.)

 

3. (Frequency A, 294 Hz.) For tissue of ectodermal origin, such as body openings, skin and nerve. Field applications include wounds, eye injuries and after surgery. Setting 3 tends to tone tissue while minimizing the chance of hemorrhaging fresh wounds or recent surgical sites. It is also good for the treatment of acupuncture and trigger points, corneal ulcers and ulcerated mucous membranes. This is called the “universal frequency” in acupuncture. (Frequency 294 Hz.) Az ectodermal eredet szövetéért, mint például a testmegnyitásokért, bőrért és idegért. A terepalkalmazások sebeket tartalmaznak, sérüléseket néznek és sebészet után. Setting 3 hajlik arra, hogy szövetet színezzen amíg minimalizálja a lehetőséget, hemorrhaging friss sebek vagy legutóbbi sebészi weboldalak. Ez szintén alkalmas az akupunktúra és ravaszpontok bánásmódjára, corneal fekélyek és ulcerated nyákhártyák. Ezt akupunktúrában nevezik az egyetemes frekvenciának.)

 

4. (Frequency B, 587 Hz.) For circulatory and lymphatic stimulation and treatment of tissue of endodermal origin, such as GI tract, liver and pancreas. In field applications, setting 4 has been used in conjunction with 5 and 2 for tendon, ligament, joint and other injuries where reaching secondary levels of tissue is needed. (Frequency 587 Hz.) Keringési és limfatikus serkentésért és az endodermal eredet szövetének a bánásmódjáért, mint például a GI területért, májért és hasnyálmirigyért. Terepalkalmazásokban 4-et beállítani ínért, ínszalagért, ízületért és másikért volt használt 5-tel és 2-vel együtt olyan sérülések, ahol a terjedő helyettes kiegyenlítődik, szövetre van szükség.)

 

5. (Frequency C, 1174 Hz.) For tissue of mesodermal origin, such as bone, joints, ligament, viscera and tendon. Field experience has shown setting 5 to be especially good for tendon and ligament injuries when used with 4 and 2. It also helps in relaxing large muscle groups. (Frekvencia 1174 Hz.) A mesodermal eredet szövetéért, mint például a csontért, ízületekért, ínszalagért, zsigerekért és ínért. A tereptapasztalat mutatkozott miközben 5-öt vett rá, hogy legyen különösen alkalmas ínra és ínszalagsérülésekre, mikor használt 4-gyel és 2-vel. Ez szintén nyugtató nagy izomcsoportokban segít.)

 

6. (Frequency D, 2349 Hz.) For chronic conditions not responsive to setting 3 or 5. Field experience shows setting 6 to be a good supplement to 3 when healing processes appear to reach a plateau.  (Frekvencia 2349 Hz.) Krónikus állapotokért, amik nem fogékonyak arra, hogy beállítják 3-at vagy 5 Fieldet, tapasztalj bemutatókat, amik 6-ot vesznek rá, hogy legyen egy 3-hoz készült jó kiegészítés, amikor a gyógyulási folyamatok úgy tűnnek, hogy elérnek egy fennsíkot.)

 

7. (Frequency E, 4698 Hz.) For pain control, primarily when C nerve fibers are transmitting to dorsal root ganglia and when involvement of neurotransmitters is of physiological importance. Field experience shows 7 to help suppress pain and to sedate acupuncture and trigger points and aid in diminishing excess calcification associated with chips, spurs and arthritic conditions. (Frequency 4698 Hz.) Gyötörj irányítást elsősorban, amikor C idegszál dorzális alaphang-idegdúcokba közvetítő és az, hogy a neurotranszmitterek belekeveredése mikor élettani fontosságú. A tereptapasztalat 7-et mutat hogy segítsen fájdalmat elnyomni és akupunktúrát és ravaszpontokat és segítséget a csökkenő többletelmeszesedésben nyugtasson, amik chipekkel, sarkantyúkkal és ízületi gyulladásos feltételekkel voltak kapcsolatba hozva.)

 

- Resonant frequency of silver (metal): 43.3 Hz (as reported by Dr. Toshihiko Yayama from Japan) (Az ezüst rezonáns frekvenciája (fém): 43.3 Hz (ahogy Dr. Toshihiko Yayama által jelentést tett Japánból)

 

- A very power frequency reported by a user for worms/parasites: 1552 Hz

Mosquito Repeller Frequencies: 45 Hz to 67 Hz (This is the frequency range of the sound of dragonfly wings. The dragonfly is the mortal enemy of the mosquito. (Egy nagyon a hatalomfrekvencia féreg/élősködőért tett jelentést egy felhasználó által: 1552 Hz Mosquito Repeller Frequencies: 67 Hz-hez 45 Hz (ez a szitakötőszárnyak hangjának a gyakorisági skálája. A szitakötő a szúnyog halálos ellensége.)

 

Very powerful healing and balancing frequency: 8.01 (Nagyon erőteljes gyógyító és egyensúlyozó frekvencia: 8.01)

Blood Clearing and Purification Frequency: 66.5  (Vértisztás és tisztítás frekvencia: 66.5)

Bird Flu Virus Frequencies   (MADÁRINFLUENZA) : 728 800 880 7760 8000 8250

Sedation or pain relief also nice to use as the last frequency of a set of frequencies: 304

Nyugtatás vagy fájdalommegkönnyebbülés egy készlet frekvencia utolsó frekvenciájaként való felhasználásra jó szintén: 304)

Chronic Fatigue Syndrome Frequencies: (Krónikus fáradtságszindróma frekvenciák): 465  660  666  727  787  880  1550 2127)

New "Chemtrail" Frequencies  (Új kémiai frekvenciák): 33,  878,   872,  16,  939,   436,  8,  469,  718,  4,  234,  859

Master Central Nervous System Frequency: Release of emotional problems blocks seizures: but does nothing once seizure starts: (Sajátíts el központi ideges rendszerfrekvenciát: Az érzelmi problémák kibocsátása megragadásokat torlaszol el: de nem tesz semmit egyszer megragadáskezdések) 6000

- Epstein Barr Virus Frequencies (have also been used for Mononucleosis): Epstein Barr Virus Frequencies (használjanak Mononucleosisra szintén): 660  728 787)

-Lyme Disease Frequencies:  Lyme betegségfrekvenciák   450 465 652 1103 1500 4200

- General Environmental Balancing Frequency:  Általános környezeti egyensúlyozó frekvencia   728

- Staph. Aureus 378 and 381 KHz   (- Staph Aureus 378 és 381 KHz)

- Clostridium Botulinum 361.0: 364.55 KHz   (- Clostridium Botulinum 361.0: 364.55 KHz)

-Beta Streptococcus 380.6: 387.4 KHz   (- Beta Streptococcus 380.6: 387.4 KHz)

- Staph. Aureus 378 and 381 KHz   (- Staph Aureus 378 és 381 KHz)

- Clostridium Botulinum 361.0: 364.55 KHz   (- Clostridium Botulinum 361.0: 364.55 KHz)

- Beta Streptococcus 380.6: 387.4 KHz   (- Beta Streptococcus 380.6: 387.4 KHz)

- Strep. Mitis 313.8: 321.1 KHz  (Egy baktérium faj, mely megtalálható az emberi szájon, torokban.)

- Strep. Pyogenes 360.5: 375.3 KHz

- Strep. Sp Group G 368.15: 368.85 KHz

- Bacillus anthracis 393.5: 398.05 KHz    (- Bacilus antraksz 393.5: 398.05 KHz)

- Bacillus anthracis (2nd range).363.2: 365.3 KHz

- Bacillus anthracis (3rd stage)..359.4: 370.5 KHz

- Lactobacillus acidolphius 346.05: 351.65 KHz (barátságos bélbaktérium)

- Corynebacterium diptheriae 340.0: 344.0 KHz

- Bordetella Pertusis 329.85- 332.25 KHz   (Szamárköhögés baktérium)

 

- Lyme Frequencies: 328, 336.4, 347, 366, 382.2, 385, 394.7, 672.7, 749.2, 764.4, 918, 1317, 1364.9, 1369.8, 304 (- Lyme kór frekvenciái: 328, 336.4, 347, 366, 382.2, 385, 394.7, 672.7, 749.2, 764.4, 918, 1317, 1364.9, 1369.8, 304 )

- Sedation or pain relief, also nice to use as the last frequency of a set of frequencies

Fibromyalgia and Joint Pains - This set has many positive reports of symptomatic relief lasting from several days to almost a week. 650, 625, 600, 240, 95, 522, 2900, 28 (- Nyugtatás, fájdalomkönnyítés, egy készlet frekvencia utolsó frekvenciájaként való felhasználásra jó szintén.

 

- Fibromyalgia és Joint Pains - ennek a készletnek a jellegzetes megkönnyebbülés sok pozitív jelentése van néhány naptól tartós majdnem egy hét. 650, 625, 600, 240, 95, 522, 2900, 28) 

(- Fibromyalgia ések Joint Pains - ennek egy készletnek egy jellegzetesek megkönnyebbülések sok pozitív jelentésefurgon néhány naptól tartósok majdnem egy hét. 650, 625, 600, 240, 95, 522, 2900, 28   Nehezen felismerhető betegség)

- Lyme Disease 432, 484, 610, 690, 790, and 864 - Please note the use of these frequencies has produced what is known as a Herxheimer Reaction. As the spirochetes die, they release a protein toxin that can produce joint pains, weakness, and general malaise for a few days following exposure. It has been suggested that one start slow with but a minute of exposure and then gradually increase the exposure time. One should not repeat an exposure until all effects and symptoms of the previous exposure have cleared    (- Lyme Disease 432, 484, 610, 690, 790, és 864 – (Please feljegyzés ezeknek a frekvenciáknak a használata termelte azt, amit egy Herxheimer Reactionként ismernek. Ahogy a spirochetesek meghalnak, kibocsátanak egy olyan fehérjeméreganyagot, ami közös fájdalmakat termelhet, gyengeség, és általános gyengélkedés néhány expozíció utáni napért. Azt javasolták az az egy kezdés lassul de egy perc expozíció azután fokozatosan növeli az expozícióidőt. Az embernek nem kellene ismételnie egy expozíciót, amíg az előző expozíció minden hatása és tünete kitisztult.

- Helicobacter Pylori - 676 linked as a causative agent in stomach ulcers 728.  A type of Cancer cell found in blood of people with Multiple Myeloma. Causes the cells to disintegrate according to one researcher

(- Helicobacter Pylori - 676, amit gyomorfekélyekben kapcsoltak össze okozó ügynökként, a rákos sejtnek a 728 A típusa, amit Multiple Myelomával az emberek vérében találtak. Azt okozza, hogy a cellák egy kutató szerint bomoljanak fel)

- Flu Virus 728, 800, 880 , 7760, 8000, 8250

2050, 2180, 2452 - Non responsive to Cancer at 2128 or 2008. It has been suggested that these

Cancers are formed in response to some different stimulus than commonly occurs.  (- Influenza vírus 728, 800, 880, 7760, 8000, 8250, 2050, 2180, 2452 - 2128-nál vagy 2008-nál nem fogékony Cancernek. Azt javasolták az ezek Rákokat alakítanak valami különböző ösztönzésre adott válaszban mint általában történik)

- Cataracts - 1830, 1600, 9999, 1552, 2110, 1335, 1654, 2187, 2195, 2211

664, 764 - very beneficial for emotional ties to diseases. 664 has apparently caused people to giggle especially in a group exposure setting

660, 728, 787 Epstein Barr virus also has been used for Mononucleosis

1234, 3672, 7344 Opens bronchioles makes breathing easier seems to be helpful for asthmatics. Also is quite sedating.7344 seems to work best of the three

Sharpens Eyesight 350, 360   (Hályogok - 1830, 1600, 9999, 1552, 2110, 1335, 1654, 2187, 2195, 2211
664, 764 - betegségekbe nagyon üdvös az érzelmi nyakkendőkre. 664 látszólag azt okozta, hogy az emberek különösen kuncogjanak egy csoportexpozícióbeállításban  660, 728, 787 Epstein Barr vírus szintén Mononucleosisra használták  1234, 3672, 7344 Opens bronchioles könnyűbbé tesz légzést úgy tűnik, hogy asztmásokért segítőkész. Szintén eléggé nyugtató.7344 úgy tűnik, hogy legjobban működik az három
Látást élesít 350, 360)

- Herpes Zoster 1489, 1500, 1550, 2489 - relieves acute outbreak, but does not remove dormant form from body. Use of 2489 for about 30 minutes seems to provide long term benefits  (Herpes Zoster 1489, 1500, 1550, 2489 - enyhít éles kitörés, de nem távolít el szunnyadó alakot testről. 2489-es használat körülbelül 30 percen keresztül úgy tűnik, hogy hosszú haszon kifejezést nyújt)

- Menieres Disease - Removed all pain associated with. 9 Hz   (Menieres-szindróma - Removed minden fájdalom asszociált. 9 Hz)

- Hand Tremors 470 - stopped involuntary tremors in left hand of a person with multiple sclerosis

463 and 466 stopped involuntary tremors in a person with brain tumors 915 and 918 plantar wart - use long exposure time - 15 to 30 minutes on each frequency  (Hand Tremors 470 - önkéntelen reszketéseket állított le egy multiple sclerosisszal rendelkező egyén bal kezében 463 és 466 önkéntelen reszketéseket állított le egy agyi daganatokkal rendelkező egyénben 915 és 918 plantarszemölcs - hosszú expozícióidőt használ - 15-30 perc mindegyik frekvencián)

- Prostatitis 2050 and 2250 - 10 to 15 minutes on each frequency. Use for a short interval will aggravate prostatitis! 3.6 and 6.3 Hz have been reported as being able to keep a person from becoming angry  (Prosztatagyulladás 2050 és 2250 - 10-15 perc mindegyik frekvencián. A szükség egy rövid időközre prosztatagyulladást fog súlyosbítani!
3.6 és 6.3 Hz-et jelentettek ahogy képes, hogy megakadályozza, hogy egy személy dühössé váljon)

- Nausea and abdominal cramps 72, 95, 190, 304   (Émelygés és hasi görcsök 72, 95, 190, 304)

- Chlamydia infections 866, 430, 2213, 620

6000 - A master Central Nervous System Frequency. Release of emotional problems, blocked seizures - but does nothing once seizure starts, stopped tremors in hands in person with Parkinson's disease  (Chlamydiafertőzések 866, 430, 2213, 620
6000 - egy fő Central Nervous System Frequency. Az érzelmi problémák kibocsátása, zárolt megragadások - de semmi egyszer megragadáskezdések, kezekben állított le reszketéseket Parkinson-kórral rendelkező egyénben)

- Hepatitis C - used by a Dr. in France to good effect. Exposures were of only 45 seconds on each frequency. Longer exposures had no effect. 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189   (Májgyulladás C - használt egy dr. Franciaországban jó hatással. Expozíciók volt csak 45 másodperc mindegyik frekvencián. Hosszabb expozícióknak nem volt hatásuk. 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189)

 

- Multiple Sclerosis - Use of 5000 Hz for 30 minutes every other day, used the above Hep C protocol on alternate days. So one day 5000, next day Hep C. One should start the 5000 at about 10 minutes and work up in time slowly watching for detox reactions.  (Multiple Sclerosis - Use minden másnap 30 percen keresztül 5000 Hz, váltakozó napokon használta a fenti Hep C protokollt. Annyira egy napon 5000, másnapi Hep C Onénak kezdődnie kellene az 5000 körülbelül 10 percnél és lassan időben feljebb lép miközben detoxreakciókért vigyáz.)

- Psoriasis - From New Zealand comes this protocol 2180, 2128, 2008, 1552, 880, 784, 664, 304

(Psoriasis - From New Zealand jön ez a protokoll 2180, 2128, 2008, 1552, 880, 784, 664, 304)

Systemic Lupus Erythematosis (SLE) - 633, 2125, 2008, 3612, 802, 2489, 702   (Rendszeres lupusz Erythematosis (SLE) - 633, 2125, 2008, 3612, 802, 2489, 702.  Lupus egy krónikus autóimmun betegség, amely gyulladás formájában jelentkezik az arra hajlamos egyéneknél.)

- Fruit Flies - 2167Hz reported by someone in the Netherlands

(Gyümölcsrohasztó baktérium, penész)

- Chronic Fatigue Syndrome - 2127 , 465, 660, 666, 727, 787, 880, 1550. Also used parasite frequencies

(Krónikus fáradtságszindróma - 2127, 465, 660, 666, 727, 787, 880, 1550. Szintén használt élősködőfrekvenciák)

- Round Worms - 104, 332, 422, 721, 942, 3212, 240, 688, 20, 120

(Borzalmas betegségek okozója ez a fonalféreg, hengeresféreg mely a belekben tanyázik)

- Flukes - 143, 275, 676, 763, 524, 854, 945, 651, 435, 524

(Májban, vérben, vékonybélben élőskődő féreg, borzalmas betegségek okozója)

- Incessant worrying - 6130 Hz

- Gall Bladder- 20, 727, 787, 880, 5000  (epehólyag)

- Pleural Efffusion - 787, 474, 612, 361

- Basal Cell Skin Carcinoma - 2116, 760, 2280 direct exposure of the lesion to light from the tube helps as does pulsing the audio output. About 30 minutes exposures at 2116 seemed optimal, 760 and 2280 at 5 minutes each  (Basal Cell Skin Carcinoma - 2116, 760, 2280 elküldi a sérülés expozícióját fénynek a csősegítségekről ahogy pulzáló az audióoutput. Körülbelül 30 percig az expozíciók 2116-nál optimálisnak látszottak, 760 és 2280 5-kor megfogalmazza mindegyiket)

- Chem Spray Related Illness - 664, 7344, 2842, 1147, 686.6, 684.1, 113, 779.9, 829.3, 279.2, 865, 969.9, 1067, 783.6, 800.4, 1045, 1062, 673.9, 690.7

- Muscular Dystrophy - 2900 was reported by two people to help stamina and muscular coordination

(Muscular Dystrophy - 2900 jelentette két ember segítőállóképességbe és izmos koordinációra)

- Diabetic Foot Infection - 1865, 802, 787, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 304 , scan from 2000 to 2200. Saved a persons diabetic toe from amputation (Diabetic Foot Infection - 1865, 802, 787, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 304 , scan from 2000 to 2200. Spórolt egy személyek cukorbajos lábujj amputálásról)

- Rheumatoid Arthritis - 15, 324, 528 (Reumatikus izületi gyulladás)

- Cervical Cancer - 2288, 2944 to 2968 as a scan  (Cervical Cancer - 2288, 2944-2968 letapogatásként)

- Bruce Stenulson has reported on a set of frequencies he calls "Mickie's Magic Three" which consists of 324 Hz 528 Hz and 15 Hz in that order. (Bruce Stenulson jelentette egy olyan készlet frekvencián, amit hív Mickie Magic Three-jének, hogy melyik áll 324-ből Hz 528 Hz és 15 Hz abban a rendben.)

- Normalize Adrenal Function 1335 Hz  (Mellékvese- funkciót normalizál)

- Normalize Pituitary Function 635 Hz   (Agyalapi funkciót normalizál)

- Stimulate Increased / Normalized HGH Production [Pituitary] 1725 Hz, 645 Hz, 1342 Hz

(Serkent növekedett / normalizált HGH termelés [agyalapi])

- Stimulate Normal Pineal Function 480 Hz   (Serkent normális Pineal funkció)

- Stimulate Normalized Hypothalamus Function 1534 Hz, 1413 Hz, 1351 Hz

(Normalizált hipotalamuszt serkent funkció)

- Normalize Endocrine System Function 1537 Hz   (Belső elválasztású mirigyeket normalizál)

- Stimulate / Normalize Immune System Function 835 Hz  (Serkenti az immun rendszert, normalizál)

- Stimulate Normal Colon Function 635 Hz   (Általános serkentő funkció)

- Stimulate Normal Thyroid Function 763 Hz  (Normális pajzsmirigy működést serkent)

- Normalize Progesterone Levels ; (in sequence ) 763 Hz, 1446 Hz, 1443 Hz, 763 Hz

- Normalize Estrogen Production Levels : male & female 1351 Hz

(Normalizálja az ösztrogén termelést hím & nőstény)

- Normalize Testosterone Production Levels: Male 1444 Hz

(Tesztoszteront termelést normalizál, férfi)

- Normalize Testosterone Production Levels: Female 1445 Hz

(Tesztoszteront termelést normalizál, nő)

- Stimulate Normal Pancreas Function 654 Hz   (Serkenti a normális hasnyálmirigy működést)

- Stimulate Normal Liver Function 751 Hz   (Normális élő funkciótat serkent)

- Stimulate Normal Kidney Function 625 Hz  (Normális vesefunkciót serkent)

- Stimulate Normal Heart Function 696 Hz   (Normális szívfunkciót serkent)

- Normalize Blood Pressure 15 Hz  (Vérnyomást normalizál)

- Stimulate Normal Nervous System Function 764 Hz  (Normális ideg rendszerfunkciót serkent)

- Stimulate Normal Lymph System Function 676 Hz  (Normális nyirkot rendszerműködést serkent)

- Stimulate Increased Lymph System Circulation 15 Hz (15.2 Hz)  Serkenti a nyirokrendszer működését)

- Stimulate Normalized Blood Circulation 337 Hz  (normalizálja a vérkeringést)

- Stimulate Increased Blood Flow / Circulation 17 Hz  (Fokozza a vérkeringést)

- Normalize Red Blood Cell Production 1524 Hz   (Vörösvértest termelést normalizál)

- Normalize White Blood Cell Production 1434 Hz  (Fehérvér termelést normalizál)

 

- Normalize Hemoglobin Production 2452 Hz   (Normalizálja a hemoglobin termelést)

- Stimulate the Reinforcement of DNA Integrity 528 Hz   (Serkenti a DNS integritás működést)

- Stimulate the Reinforcement of RNA Integrity 637 Hz   (Serkenti a RNA integritás működést)

- Stimulate Clarity of Thought / Mental Function 35 Hz   (Serkenti a gondolat tisztaságát / szellemi funkció)

- Stimulate the Stabilization Of Emotional States 15 Hz   (Serkenti az érzelmi funkciókat)

- Stimulate The Clearing of Emotional Trauma / Energy Blocks 15 Hz 

(Serkenti az érzelmi trauma tisztánlátást)

- Stimulate The Balancing Of Spiritual Well-Being 1565 Hz   (Serkenti a lelki jólét kiegyensúlyozását)

- Reduce Chemical Sensitivity 443 Hz   (Csökkenti a vegyi érzékenységet)

- Reduce Electrical Sensitivity 657 Hz   (Csökkenti az elektromos érzékenységet)

- Stimulate the Normalization of Calcium Metabolism 326 Hz (Serkenti a kálcium-anyagcsere normalizálását)

- Stimulate the Healing Of Nerves 2.0 Hz, 657 Hz, 10,000 Hz, 5,000 Hz  (Serkenti az idegek gyógyítását)

- Stimulate The Healing Of Bones 7.0 Hz   (Serkenti a csontok gyógyítását)

- Stimulate the Healing Of Ligaments 9.7 Hz   (Serkenti az ínszalagok gyógyítását)

- Stimulate The Healing Of Muscles 13.5 Hz   (Serkenti az izmok gyógyulását)

- Stimulate the healing of Capillaries 15.2 Hz   (Serkenti Capillarisok gyógyítását)

- Reduce Swelling of Herneated Disc 25.4 Hz; 326 Hz, 15 Hz  

- Reduce Excess Fluid Retention in Joints & Tissues 15 Hz, 24.3 Hz

- Reduce General Back Pain (Fibromyalgia) 326 Hz to 328 Hz 

(Általános hát fájdalmat csökkent (Fibromyalgia)

- Stimulate Inocine Production (stroke recovery, etc.) 2642 Hz

- Accellerate the healing & clearing of scarring 5.9 Hz

Recap of known flu virus frequencies. Influenza mutates to new strains constantly but these may be helpful. See also Influenza Grippe and Influenza Virus. Use all frequencies for 5 minutes if necessary.

(Az ismert influenzavírus-frekvenciák ismétlése. Az influenza állandóan újjá alakul át, de ezek segítségre lehetnek. Influenza Grippe és Influenza Virus. 5 percen keresztül használj minden frekvenciát ha szükséges.)

- Influenza 727 770 776 780 787 800 880 5375 7760 8000 8250 1,674,000 (6539) 7766 7764 7762 7760 7344 5000 3672 2720 2050 2008 1947 1674 1550 1500 1234 885 880 875 800 786 728 683 512 464 440 304 20

- Influenza aches and respiratory (use 7760 and 7766 for 10 min all others for 5): 440 512 683 728 784 787 800 875 880 885 2050 2720 5000 7760 7766 304

- Influenza with Fever v: 954 889 841 787 763 753 742 523 513 482 469 461 425 341 332

- Influenza and Cold 1 (winter 01 to 02): 959 962

- Influenza general 1 (winter 98 to 99): 6984 6986 6988 6990 6992 6994 6996 6998 7000 7002 7004 7006 7008 7010 7012 7014 7016

- Influenza 1 99 00: 10000 880 727 330 728

- Influenza 2 99 00: 440 465 613 666 727 787 800 1000 5000 10000

- Influenza with respiratory 1 (winter 99 to 00): 47 1191 2398 2544 5608 7760 7766 672 674 676 678 680 647 649 651 653 1215 724 726 728 730 732 746 768 687

- Influenza 1957 A Asian: 768 574

- Influenza 1978: 844 814 610

- Influenza 1979: 123 513 522 565 788 601

- Influenza 1983: 424 730 734 428

- Influenza 1989: 216 322 627 703 748

- Influenza 1993: 522 615 778 850 959

- Influenza 1993 secondary: 207 254 580s 848 947 7967 8910 739 741 760 765 773 915

- Influenza 1994: 689 697 699 798

- Influenza 1994 secondary: 337 690 868 869 702 727 729 776 779

- Influenza 1997 1998: 2008 880 787 727 35 20 465

- Influenza 2003 2004 1: 7344 3672 1234 880 743 727 683 464 452 333 72 200 93.9 2720 2489 1800 1600 1550 885 875 832 802 787 776 766 1500 832 787 650 625 600 465 144 582

- Influenza Asian grippe A: 516 656 434

- Influenza autumn 1998 (use 8700 and 7760 for 15min): 250 465 8210 8700 7760

- Influenza Bach Poly: 122 350 487 572 634 768 823 1043 1272 764 771

- Influenza grippe general: 343 500 512 541 862 1000 1192 3012 3423 10223

- Influenza grippe vapch: 153 343

- Influenza grippe 1986 tri: 532 588 660 662 664 666 668 670 994 462 712

- Influenza grippe 1987: 140 332 581 953 4868 730

- Influenza grippe 1988: 267 536 568 2050 752 781

- Influenza grippe 1989: 353 536 874

- Influenza grippe 1990: 541 560 656

- Influenza haemophilus: 542 552 885 959 734 633.1 2532.4

- Influenza haemophilus type B (can cause a type of meningitis): 652 942 483 731 746

- Influenza spanish: 462 787

- Influenzum toxicum: 854

- Influenza triple nosode: 421 632 1242 1422 1922 3122

- Influenza V grippe: 861

- Influenza V2 grippe: 324 652 653

- Influenza V3 grippe: 550 553

- Influenza V4 grippe: 232 352 2558

- Influenza V5 grippe: 945 518

- Influenza V75 Victoria: 343 316 1020

- Influenza VA2 grippe: 334 472 496 833 836 922 728

- Influenza VA2L grippe: 447

- Influenza virus general: 728 800 880 7760 8000 8250

- Influenza virus 1991 1992: 153 345 387 758 984 985

- Influenza virus 1991 1992 secondary: 330 332 334 336 338 340 350 352 354 356 358 360 525 632 740 761 762 776 777 780

- Influenza virus 1992 1993: 535 946

- Influenza virus 1992 1993 secondary: 272 534 566 668 674 776 782 947 632 640 713 715 742 773 777

- Influenza virus 1993 1994: 757 885 895 969

- Influenza virus 1993 1994 secondary: 447 457 597 756 764 776 798 878 967 9090 663 720 728 729 745 762 764 770 773 779

- Influenza virus A: 322 332 776

- Influenza virus A 1974: 442

- Influenza virus A Port Chalmers: 622 863

- Influenza virus B: 468 530 532 536 537 568 722 740 742 744 746 748 750 1186 679

- Influenza virus B Hong Kong: 555

- Influenza virus swine: 413 432 663 839 995

- Influenza virus British: 558 932

Unknown pathogens  (Ismeretlen kórokozók)

-              384.3: 387.2 KHz

-              367.9-375.05 KHz

-              326.95: 331.5 KHz

-              293.2.. 297.4 KHz

Plaque

-              378.8: 383.05 KHz

-              294.7: 298.25 KHz

-              233.1: 238.2 KHz

-              384.95: 387.05 KHz

-              278.75: 284 KHz

The following is a listing of the known MORs as compiled by Dr. Robert P. Stafford M.D. a physician who worked with an original Rife machine from 1957 to 1963: 

(A következő az ismert MORs egy listája ahogy összeállított Dr. Robert P Stafford M.D. Ő egy olyan orvos, aki 1957-től 1963-ig egy eredeti Rife géppel dolgozott)

- Tetanus 120

- Treponema 660

- Gonorrhea 712

- Staphlococci 728

- Pneumococci 776

- Streptothrix (fungus) 784

- Streptococci 880

- Typhoid Bacteria 712

- Typhoid Virus 1862

- Bacillus Coli Rod Form 800

- Bacillus Coli Virus 1552

- Tuberculosis Rod Form 803

- Tuberculosis Virus 1552 (same as B-Coli)

- Sarcoma (all forms) 2008

- Carcinoma (all forms) 2128

Mexican Clinic Frequencies                            (Mexikói klinikai frekvenciák)

Frequencies (4 min. each) Total Time                          (Frekvenciák (4 perc mindegyik) teljes idő)

- General Program: 20 60 95 125 225 427 440 660. 32 min.

- Cancer (Rák): 663 727 778 787 *802,880,1050 1550 2008,2050 2127. 44 min.

- Candida Albicans: 20 60 95 125 225 427 727. 28 min.

- Cystic Fibrosis: 660 727 778 787 *802,880. 24 min.

- Epstein Barr Virus: 428 660 727,778 787. 20 min.

- Parasites: 20 60 95 125 440. 20 min.

*802 Hz. should not be used if a healthy colon is involved as it may kill both beneficial and detrimental bacteria.

*802 Hz. nem szabad használni, mert az egészséges működésben játszik szerepet, ez megölhet minden jótékony és káros baktériumot.

- Crohn's and other bowel problems (Crohn és másik bélproblémák) (v): 141 488 866 468 782 664 604 187 543 1423 972 110 133 979 173 233 672 510 447 350

- Canker Sore (Fekély, seb) (v): 888 880 848 846 831 685 742 734 1043 944 782 591 480 423 343 339 322 832 556 808 534 460 424 246

- Chronic Fatigue (Krónikus fáradtság) (v): 1902 1000 959 649 568 243 922 2422 730 1522 116 1489 962 172 1333

- Dental Infections (Fogászati fertőzések) (v): 981 138 142 177 183 210 222 233 436 534 626 723 835 875 5227 7059

- Colitis and Diarrhea (Vastagbélgyulladás és hasmenés) (v): 152 344 433 454 621 1550 880 727 787 465 5000

- Influenza with Fever (Influenza lázzal) (v): 425 461 513 753 763 954 332 341 469 482 523 742 787 841 889

- Fungus and Mold (Gomba és penész)  (v): 728 880 784 464 886 414 254 344 2411 321 555 942 337 766 1823 524 374 743 132 866 594 158 512 623 774 1016 222 242 565 592 623 745 933 1130 1155 1333 1833 4442

- Mold and Fungus (penész és gomba) (v): 728 880 784 464 886 414 254 344 2411 321 555 942 337 766 1823 524 374 743 132 866 594 158 512 623 774 1016 222 242 565 592 623 745 933 1130 1155 1333 1833 4442

- Gulf War Syndrome  (Öbölháború szindróma) (v): 1370 633 639 578 866 136 255 975 2688 771 5419 6007 1365 7755 533 435 253 392 714 837

- Herpes (v): 165 141 383 450 629

- Hepatitis (Májbetegség) (v): 987 781 534 934 878 786 876 842 922 528 224 321 558 334 563 213 477 562 317 166

- Lyme and Rocky Mtn. Spotted Fever (Lyme kór, foltos láz) (v)- 7989 1590 239 846 422 417 1455 39975 40439 884 797 758 693 673 577 4870 4880 578 128 579

- Rocky Mtn. Spotted Fever and Lyme (v)- 7989 1590 239 846 422 417 1455 39975 40439 884 797 758 693 673 577 4870 4880 578 128 579

- Mercury (Higany) (v)- 75 48 49 47

MS (v): 938 741 739 477 433 253 112 660 682 324 572 242 442 342 520 841 338 532 322 344 343 862 2145

- Parasites (Élősködők)  (v): 1522 829 827 749 732 605 967 741 854 524 172 942 422 633 411 604 591 4122 102 344

- Parkinson's (Parkinson kór) (v): 577 742 134 611 310 827 442 871 314 1422 733 569 531 813 744 840 658 524 4334 172

- Pneumonia  (Tüdőgyulladás) (v): 568 440 542 532 877 838 748 522 746 520 967 765 2688 6007 2581 2356 5423 5420 5421 5419

- Scleroderma (Bőrgyulladás) (v): 4334 42046 44178 49847 55687 67868 75969 35237 54778 44837 39703 31888 34112 36769 42938 38882 48686 30121 64734 44679 70542 48450

- Shingles (Övsömör) (v): 1577 1544 574 573 572 554 223 3343 787 2323 738 716 668 446 425 345 542 423 934 411 134 786 643 453 563 333 576 686 436 958 718 7160 2431 40887

- Staph and Strep (v): 542 423 934 411 134 786 643 453 563 333 576 686 436 958 718 7160 2431 40887 128 1902 727 935 1060 1109 643 1050 9646 9647 1010 985

- Strep and Staph (Staphylococcal és sztreptokokkuszos fertőzések) (v): 542 423 934 411 134 786 643 453 563 333 576 686 436 958 718 7160 2431 40887 128 1902 727 935 1060 1109 643 1050 9646 9647 1010 985

- Yeast  (Élesztő  gomba) (v): 72 422 582 787 1016 2222 1134 254 987 986 984 982 980 974 908 906 878 876 873 871 866 865 864 863 861 778

 


Frequency List 1

Abdominal inflammation (Hasi gyulladás) 2720, 2489, 2170, 2000, 1865, 1800, 1600, 1550, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 660, 465, 450, 444, 440, 428, 380, 250, 146, 125, 95, 72, 20, 1.2
- Abdominal pain (Hastáji fájdalom) - 10000, 3000, 95, 3
- Abscesses (Tályogok) (also use Staphylococcus aureus and see Listeriose) - 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 727, 500, 444, 190
- Abscesses 1 - 2720, 2170, 1865, 1550, 880, 802, 787, 760, 727, 690, 660, 500, 465, 450, 444, 428, 190
- Abscesses secondary - 1550, 802, 760, 660, 465, 450, 444, 428
- Acidosis (Savasság) (hyperacidity. Also use a calcium magnesium supplement long term) - 10000, 880, 802, 787, 776, 727, 146, 20
- Acne ( Pattanás) (run 564 for 6 min) - 2720, 2170, 1800, 1600, 1550, 1552, 1500, 802, 880, 778, 787, 760, 741, 727, 660, 564, 465, 450, 444, 428
- Aconite (used to stimulate lymphocyte production) - 3347, 5611, 2791
- Actinobacillus (a potentially pathogenic bacteria found in mammals, 773*, 776*, 778*, 822*) - 488, 565, 672, 674, 678, 773, 766, 768, 776, 777, 778, 822, 885, 887, 7877, 9687, 42664, 42666, 46668, 46787
-  Actinomyces israelii (a bacterium normally found in the bowel and throat that can cause deep, pus filled holes in tissue. Also see Streptothrix, 222*, 262*, 488*, 567*, 7880*) - 23, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 747, 727, 20, 660, 690, 160, 73, 1.1
- Acupuncture disturbance field (scar focus) - 5.9
- Acute pain (Éles fájdalom) - 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666
- Adenoids (Orrmandulák) - 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 444, 20, 428, 660, 2720, 2170, 14, 333, 523, 768, 786, 428, 1865, 590, 690, 780, 807, 810, 1570, 2000
- Adenoma cervical (epithelial tumor of the cervix that can be either benign or malignant. Also see Cancer.) – (Adenoma  (annak a méhnyaknak a hám daganata, ami bármelyik lehet, jóindulatú vagy rosszindulatú.) 433
- Adenovirus (a virus that can cause colds/flu and infections in the lungs, stomach, and intestines)

(Adenovirus (egy olyan vírus, ami hideg/influenzát és fertőzéseket okozhat a tüdőkben, gyomor, és belek) - 333, 523, 666, 786, 768, 959, 962
- Adenovirus 36 (AD-36 may be related to weight gain in some cases)

(Adenovirus 36 (AD-36 a súlygyarapodással lehet kapcsolatos néhány ügyben) – 8875, 6140, 5859, 5797, 5219
- Adenovirus comp – 10000, 7767, 7762, 7702, 7009, 7001, 6989, 5000, 4868, 2720, 2050, 1500, 1395, 1062, 1060, 1034, 1009, 969, 968, 962, 959, 960, 952, 951, 942, 880, 1550, 802, 787, 768, 728, 690, 660, 555, 523, 522, 1865, 444, 333, 300, 180, 160, 125, 95, 72, 60, 48, 26, 20
- Adenovirus_HC – 28729.05, 16628.88, 18471.00, 18670.15, 19566.32, 1407.93, 827.90, 919.62, 929.53, 974.15
- Adhesions - 2720, 2170, 1550, 802, 880, 787, 776, 760, 727, 660, 190
- Adnexitis (swelling of the ovaries or Fallopian tubes) (A petefészkek vagy a petevezeték duzzanata. ) - 440, 441, 522, 572, 3343, 3833, 5312
- Adrenal stimulant (Mellékvese- izgatószer) - 10, 20, 2250
- Adynamia geriatric (fatigue of age) (Adynamia öreg ember (a kor fáradtsága) – 410, 220, 100, 60, 27.5
- Aflatoxin (a liver-damaging toxin produced by certain food molds) - 344, 510, 943, 474, 476, 568
- Aflatoxin_HC – 438.74, 466.01, 9359.97, 8812.31
- African trypanosomiasis (Álomkór) - 656, 988, 780
- Agyfla HC – 3534.88, 175.99
AIDS 1 (not for use in U.S. see HIV) - 2489, 465, 727, 787, 880, 1550, 1500, 1.2, 31000, 31750, 34750
AIDS 2 - 1.44, 1550, 1500, 249, 418, 727, 787, 880, 2489, 3100, 3175, 3475
AIDS Kaposis_sarcoma (use Cancer_Kaposis_sarcoma)
AIDS secondary (use 1113 for 12 min, 2128 for 16 min, 6121 for 21 min, 33 for 1 min) - 1113, 2128, 6121, 33
Akathisia – 230, 7.83, 3
Alcoholism - 10000
Allergy (also see Pertussis) - 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 500, 330, 160, 30, 3
Allergy_1 - 10000, 1865, 880, 787, 727, 690, 660, 555, 522, 473, 444, 330, 290, 146, 125, 95, 72, 33, 20, 3
Allergy_pollen_TR (pulse 64 75, converge 2 0.03125, dwell 500) – 116113, 119061.03, 119441.8
Alopecia (loss of hair) - 10000, 30000, 5000, 2720, 2170, 1552, 880, 800, 787, 727, 465, 330, 146, 95, 28, 20, 3
Alpha_streptococcus_HC – 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53
ALS_1 (Amyotropic lateral sclerosis, possibly caused by mycoplasma fermentans. Also use MS and see Echo virus, Coxsackie, Herpes 6, Bartonella, and Lyme freqs. Use 2900 for 30 min) - 2900, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254
ALS_2 (Potential causative viruses) - 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422, 1189, 1044, 922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625, 620, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322, 283, 232, 144, 136, 20
ALS_3 (use 2900 for 60 min) - 2900
ALS_4 (also use for MS) - 10000, 5000, 2900, 2750, 2700, 2145, 938, 862, 841, 777, 766, 741, 739, 688, 682, 660, 572, 532, 520, 477, 442, 433, 344, 343, 342, 338, 324, 322, 253, 242, 112
ALS_5 (use 2900 for 20 min) – 2900, 986, 864, 790, 728, 690, 660, 644, 980, 692, 610, 484, 254
Alternaria_tenuis (a fungus associated with lung ailments) - 853, 304
Alzheimers_1 (also see ALS sets) - 430, 620, 624, 840, 866, 5148, 2213, 19180.5, 742.4, 303, 23.2, 3773.3, 943.3, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3
Alzheimers_2 – 19180.5, 2213, 5148, 866, 840, 624, 620, 430
Alzheimers_TR – 430, 620, 624, 866, 5148, 2213, 1918, 742.4, 303 , 23.2, 2900, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6
Amenorrhea (absence of menstruation) - 10000, 880, 1550, 802, 787, 760, 727, 465, 20
Amoeba (a single celled, sometimes infectious microorganism) - 310, 333, 532, 732, 769, 827, 1522
Amoeba_hepar_abcess (liver abcess caused by amoebic infection) - 344, 605, 510, 943
Amoebic_dysentery (use Entamoeba histolytica)
Amyotropic_lateral_sclerosis (use ALS)
Anal_itching (also use Parasites enterobiasis and see Parasites general set) - 10000, 880, 787, 760, 727, 465, 125, 120, 95, 72, 444, 1865, 20, 773, 826, 827, 835, 4152
Anaphylaxis - 10000
Anaplasma_marginale_HC - 19267.60, 959.28, 21010.14, 1046.03
Aneurysm - 880, 787, 760, 727, 465, 125, 95, 72, 444, 1865, 20, 727
Angina_quinsy (inflammation of lymph gland in throat) - 787, 776, 727, 690, 465, 428, 660
Angina_pectoris - 3, 230, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 660, 7.83
Ankylosing_spondylitis (arthritis of the spine. Use 326 longer periods after buildup) - 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 28, 10, 35, 28, 7.69, 1.2, 110, 100, 60, 428, 680, 326
Anosmia (loss of smell) - 20, 10000
Anthrax (also see Bacillus_anthracis_HC) - 4000, 16655, 1370, 1365, 930, 900, 768, 633, 500, 420, 414, 400, 273, 224, 129
Anthrax_1 – 644, 643, 642, 639, 638, 637, 634, 633, 632, 629, 628, 627, 624, 623, 622
Antiseptic (use General antiseptic)
Anxiety_1 (General anxiety disorder. Use 1.5 for 3 min, 6.8, 7.8 for 5 min, 95 for 3 min, 10000 for 5 min) - 1.5, 6.8, 7.8, 95, 10000
Apoplexy_stroke_paralysis - 40, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 1865, 522, 428
Appendicitis (Seek medical help! If micro perforation has occurred, infection must be eliminated before drinking any water or eating. Even a few drops of water may be fatal) - 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 380, 190, 10, 650, 444, 522, 125, 95, 72, 20, 522, 146, 440, 450
Appendicitis_1 – 1770, 1570, 880, 807, 804, 1550, 802, 787, 728, 690, 660, 622, 650, 625, 600, 450, 1865, 444, 440, 380, 190, 146, 125, 522, 95, 72, 20, 10
Appetite_lack_of - 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 10000, 880, 787, 727
Arenas_tennus - 667
Arnica (a topical healing herb) - 1042, 1032
Arryhthmia_heart_TR (also use magnesium, CoQ10, and fish oil) – 696, 7.83
Arsenic_alb (homeopathic cell salt) - 562
Arteriosclerosis (hardening of the arteries; regeneration takes time. Also try nanobacteria, coxsackie, and CMV freqs) - 10000, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 20
Arthritis_A – 1500, 727, 784, 880
Arthritis_arthralgia_due_to_gout - 9.39
Arthritis_arthrosis_and_parathyroid_disturbances_affecting_calcium_metabolism - 9.6
Arthritis_focal_origin_gastrogenic_tonsiltogenic_and_paresis - 9.39
Arthritis_general (use Strep pneumonia and Mycoplasma general if needed) - 10000, 5000, 2720, 1664, 1550, 1500, 962, 880, 802, 800, 787, 776, 766, 727, 688, 683, 650, 625, 600, 120, 20
Arthritis_1 (use 1.5 for 10 min, 120 for 20 min) – 10000, 5000, 3176, 3000, 2720, 1664, 1550, 1500, 880, 802, 787, 770, 728, 690, 660, 512, 250, 230, 120, 100, 80, 60, 40, 30, 28, 26, 25, 20, 10, 9.4, 9.39, 7.7, 7.69, 3, 1.5, 1.2
Arthritis_rheumatoid (Cause could be bacteria like strep pneumoniae, chlamydia pneumonia, mycoplasma fermentans, or dental bacteria which must be addressed too. Also try General antiseptic and Parasites roundworms general if no response. Use 766 longer periods after building up.) - 250, 1.2, 650, 625, 600, 787, 727, 262, 776, 766
Arthritis_secondary - 2720, 1000, 1500, 770
Asian_grippe_A - 516, 656, 434
Aspergillus_flavus (mold found on corn, peanuts, and grain that produces aflatoxin) - 1823, 247, 1972
Aspergillus_general - 1972, 1823, 758, 743, 697, 524, 374, 339, 247
Aspergillus_glaucus (blue mold occurring in some human infectious processes) - 524, 758
Aspergillus_niger (common mold that may produce severe and persistent infection) - 374, 697
Aspergillus_terreus (mold occasionally associated with infection of the bronchi and lungs) - 743, 339
Asthma (also see Liver support and Parasites ascaris and use Mycoplasma general if needed) - 7344, 3702, 3672, 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 1283, 1234, 1233, 880, 787, 727, 522, 444, 146, 125, 95, 72, 20, 0.5
Asthma_1 - 1283, 1233, 4.7
Asthma_2 (all frequencies for 5 min) - 1234, 3672, 7346, 727, 787, 880, 10000, 47, 120
Asthma_v - 3125, 3124, 890, 886, 871, 822, 782, 756, 712, 665, 633, 521, 515, 487, 434, 411, 322, 263, 172, 128
Astrocytoma (use Cancer, astrocytoma)
Ataxia (incoordination of muscles. Slow results in some cases) - 2720, 2170, 1800, 1600, 1500, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20
Ataxia_spastic - 9.19, 8.25, 7.69
Atherosclerosis (commonly present microbes in plaque are herpes zoster and Chlamydia pneumonia, this set combines the two. Also use magnesium and vitamin C to help reduce mineral deposits) - 7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3, 1886, 1880, 943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3, 7160, 3343, 2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787, 786, 738, 718, 716, 686, 668, 643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446, 436, 425, 423, 411, 345, 333, 223, 134
Athletes_foot (also see Epidermophyton floccinum, Tinea, and Trichophyton rubrum freqs. Use all freqs for 5 min) - 20, 379, 727, 787, 880, 5000, 644, 766, 464, 802, 1552, 9999, 752, 923, 3176, 304
Atmenic_Alb - 562
Attention_Deficit_Disorder (Probably important to avoid preservatives, aspartame, dyes, MSG, and other potential toxins, plus limit sugar and starches but ensure adequate protein and good oils in the diet. Try Shigella, Chlamydia pneum., and General antiseptic)
Autism (must do mercury and aluminum detox if a problem. Try Measles_w_vaccine.)
Autointoxication - 522, 146, 1550, 10000, 800, 880, 787, 727, 20
Babesia - 76, 570, 1583, 1584, 432, 753, 5776
Bacillinum (homeopathic nosode) - 132, 423, 432, 785, 853, 854, 921, 1027, 1042, 1932
Bacillus_anthracis_HC – 19665.89, 18122.49, 18321.64, 19317.38, 961.76, 912.18, 902.27, 979.11
Baccilus_cereus – 18645.26, 928.29
Bacillus_Coli_Rod_Form - 8020, 800, 683, 417, 318
Bacillus_Coli_Virus - 17220, 11103, 8581, 2872, 1722, 1552, 770
Bacillus_infections (B. coli, B. coli rod) - 787, 880, 802, 727, 1552, 800
Bacillus_lichenoformis – 2655, 21554
Bacillus_subtilis (can cause conjunctivitis) - 432, 722, 822, 1246
Bacillus_subtilis_niger_HC – 19168.02, 18919.09, 18670.15, 954.32, 941.93, 929.53
Bacillus_thuringiensis - 520, 2551, 902, 1405
Backache_1 (if no relief from these, use kidney stimulation freqs, magnesium and B6, and drink plenty of water. Use 212 and 305 for 6 min and 33 for 5 min) - 10000, 1550, 880, 802, 787, 760, 727, 305, 212, 41.2, 33
Backache_2 - 787, 784, 776, 728, 727, 465, 432, 9.6, 9.4, 9.3, 7.7, 7.6, 3, 0.5
Backache_and_spasms_1 - 120, 212, 240, 424, 465, 528, 760, 727, 787, 880, 1550, 2112, 5000, 10000
Backache_chronic_lower_1 (use with back toward tube. Use 728 for 30min) - 728
Bacteria_lactis_nosode - 512, 526, 798, 951, 5412
Bacterial_capsules_HC – 20786.10, 17923.34, 1034.88, 892.35
Bacterial_infections_general (if bacterial infection is chronic and the type is accurately diagnosed and neither frequencies nor antibiotics are effective long term, also use Parasites general and roundworms sets. Also see General antiseptic and specific types.) - 20, 465, 866, 664, 690, 727, 787, 832, 800, 880, 1550, 784
Bacterium_coli (a type of E. coli normally found in the intestines, water, milk, and soil that is the most frequent cause of urinary-tract infections and a common cause of wound infection) - 642, 358, 539
Bacterium_coli_commune_combination - 282, 333, 413, 957, 1320, 1722
Bacteroides_fragilis (use with Parasites ascaris set) - 633, 634, 635, 636, 637
Bacteroides_fragilis_HC – 16180.80, 16230.58, 808.07, 805.59
Bad_breath (use Halitosis)
Bakers_Yeast_allergy (homeopathy preparation) - 775, 843, 1000
Balantidium_coli_HC (cysts. B. coli is the largest ciliated protozoon found in humans and can cause a severe colitis with ulcerations) - 22902.05, 1140.23
Bantis_syndrome (Ailment in which blood vessels between the intestines and the liver become blocked, leading to congestion of the veins, an enlarged spleen, bleeding of the stomach and intestines, cirrhosis of the liver, and blood cell destruction.) - 1778
Barley_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 377, 224, 1447
Barretts_esophagus_1 (changes in esophageal cells usually caused by acid reflux. use 2127.5 for 6 min) - 10000, 880, 802, 787, 776, 676, 727, 20, 146, 2127.5
Bartonella_henslae (virus which causes cat scratch fever) - 364, 379, 645, 654, 786, 840, 842, 844, 846, 848, 850, 857, 967, 6878, 634, 696, 716, 1518
Basidiomycetes - 751
BC_G_Vaccine - 277, 768, 832, 725
Bed_wetting (enuresis. See also Parasite general, pinworm, and ascaris freqs) - 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 120, 112, 7.83
Bedsores - 880, 1550, 802, 787, 784, 728, 727, 465, 20, 1.2, 73
Bells_Palsy_1 (also see Herpes_general) - 2.4, 3, 3.9, 7.83, 20, 27.57, 33, 35, 40, 47.5, 57.5, 72, 90.88, 110, 125, 194, 222, 304, 393.5, 464, 565.5, 600, 625, 650, 727, 776, 787, 833, 880, 932.5, 1250
Bermuda_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 422, 767, 847, 971, 644, 780
Besnoitia_HC (protozoan taken from lung sect.) - 17823.77, 887.39
Beta_streptococcus_HC – 19168.02, 954.32
Bile_duct_1 (spasms and pain) – 2, 2.2, 2.5, 2.7, 3.2, 3.5
Biliary_cirrhosis (an inflammatory condition in which bile flow through the liver is obstructed) - 381, 514, 677, 2271, 1250, 170, 715, 774, 776
Biliary_headache - 8.5, 3.5
Biliousness - 1550, 802, 10000, 880, 832, 787, 727, 465
Bilirubin (a bile pigment that may result in jaundice in high concentrations. See also Liver support) - 717, 726, 731, 863, 9305, 649, 734
Black_widow_spider - 376, 728
Bladder_and_prostate_complaints - 2050, 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 9.39
Bladder_TBC - 642, 771, 360, 726, 724
Blastocystis_hominis (595*, 13469*) - 365, 595, 844, 848, 1201, 1243, 5777, 11425, 11841, 11967, 13145, 13469, 21776
Blepharisma - 3120
Blepharisma_HC – 20238.44, 1007.61
Blood_diseases - 880, 787, 727
Blood_pressure_high (use Hypertension)
Blood_pressure_low (use Hypotension)
Blue_cohosh (a healing herb) - 364
Boils (use Furunkulosis)
Bone_disease_and_periodontal_disease (see Osteo freq. Use 728 for 15min. combine with adequate nutrition, especially protein and essential fatty acids, and minerals, especially calcium and magnesium) - 47.5, 1800, 1600, 650, 625, 600, 880, 787, 776, 728
Bone_regeneration (combine with adequate nutrition, especially protein, and minerals, especially calcium and magnesium) - 2720, 10000
Bone_spurs (also use mineral supplement plus high dose bromelain and water) - 1.2, 120, 250
Bone_trauma (cuts, fractures) - 380, 1550, 802, 10000, 880, 787, 727, 2720
Bordertella_pertussis_HC – 16479.52, 820.47
Borrelia (use Lyme disease)
Borrelia_burgdorferi_HC (causes Lyme disease, see also Lyme_disease) – 18919.09, 941.93
Botrytis – 1545
Botrytis_cinereas - 1132, 212
Botulinum (a bacillus that causes an often fatal form of food poisoning) - 518, 533, 639, 172, 1372, 691, 683, 253, 435, 668, 775, 2688, 660, 690, 727, 802, 1550, 831, 1552, 10000
Brachial_neuralgia - 0.5
Brain_beta_stim_TR (7.83 run at duty 5, 22 and 19.5 run at duty 30 and pulse 7.83 50) – 7.83, 22, 19.5
Brain_tumor (use specific type : Cancer, droglioma, astrocytoma, and or glioma)
Branhamella_Moraxella_catarrhalis - 2013, 579, 581, 687, 770, 772, 775, 778, 2013
Branhamella_Neisseria_catarrhalis_HC – 19715.68, 981.59
Breast_fibroid_cysts (also use black walnut hull capsules and mixed tocopherols if possible) - 1550, 1384, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 267
Breast_tumor_benign_TR (also include sweep from 19351.563 to 10406.25 by .03125 dwell 1) - 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178, 739.8, 2959.4, 1234, 3702, 3672, 7344, 7760, 10357, 10380
Breathing_deep - 1234, 3702, 3672, 7344, 7760
Brights_syndrome (use Nephritis)
Bronchial_asthma (use Asthma)
Bronchial_pneumonia (use Pneumonia, bronchial)
Bronchiectasis (chronic dilatation of the bronchi) - 342, 510, 778
Bronchitis - 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333, 72, 20, 9.39, 9.35
Bronchitis_secondary - 776, 766, 688
Bronchopneumonia_borinum (use Pneumonia, bronchial)
Brown_recluse_spider bite (also use a lot of Echinacea and vitamin C) – 724, 884, 1830, 3260, 30008
Brucella_abortus (undulant fever or Bang's bacillus, found in cattle) - 1423
Brucella_melitensis (form of Brucella found in goats and sheep) - 748, 643, 695
Bruises - 9.1, 110, 10000
Bubonic_plague (use Versenia pestis)
Bubonic_plague_secondary_infections - 880, 787, 727, 20
Bunion_pain – 20
Burns - 190, 10000, 880, 787, 727, 465, 200
Bursitis (May be caused by any number of organisms and viruses; experiment with arthritis frequencies as well.) - 880, 787, 727
BX_Virus (use Cancer_BX_virus)
BY_Virus (use Cancer_BY_virus)
Caeliacia – 674
Calcifications – 326
Calming – 6000
Campylobacter (bacteria causing sudden infectious diarrhea in newborns, 732*, 1633*, 333*) - 732, 733, 1633, 1834, 2222, 786, 768, 523, 333, 378, 705.86, 2823.5
Campylobacter_fetus_HC (smear) – 18321.64, 912.18
Campylobacter_pyloridid_HC – 17674.41, 879.96
Cancer (Basic comprehensive set. A complete set like this, or rotation of the general cancer sets, or Rife Technology's intensive carcinoma and sarcoma banks are used as Basic sets. Sets listed below for specific types are to be used in addition to basic sets. Also add frequencies determined to be beneficial from scans. Increase run times on frequencies thought to be most effective as detox allows. Don Tunney now includes E_coli_1 frequencies with Rife Technology's intensive regimens. Also use 11,780,000Hz if device is capable.)  Egy frekvencia készlet általános rák megelőzésre megszüntetésre. Speciális tipusú rákbetegségekre az alábbiakban lesznek felsorolva a frekvenciák. Olyan Rife tecnológiai eszköz célszerű alkalmazni amely 1 Hz-től 11,780,000 Hz-ig terjed.  - 10000, 11780, 21275, 17034, 11430, 6766, 6064, 5000, 3713, 3176, 3040, 2950, 2876, 2790, 2720, 2452, 2189, 2182, 2128, 2127, 2084, 2048, 2008, 1604, 1552, 1489, 880, 854, 800, 784, 776, 766, 728, 690, 683, 676, 666, 524, 464, 333, 120, 20
Cancer_general_1 - 10000, 5000, 3176, 2720, 2489, 2189, 2184, 2128, 2084, 2050, 2008, 880, 854, 800, 784, 728, 666, 524, 464, 333, 304, 120
Cancer_general_2 - 10000, 3176, 3176, 3040, 2720, 2489, 2182, 2127, 2048, 2008, 1862, 1552, 880, 802, 786, 727, 665, 664, 465, 304, 125, 96, 72, 64, 20
Cancer_general_3 - 10000, 3176, 2950, 2180, 2128, 2049, 2008, 1865, 1488, 943, 886, 866, 776, 732, 728, 690, 676, 650, 523, 442, 414, 304, 240, 128 
Cancer BX virus (carcinoma virus. Sweep up and down 1000hz on MHz freqs and use 0.01Hz sweep on 2876 and 2790)  
Cancer BX virus (karcinómavírus. Söprés fent és lent. 1000 hz, 1 MHz körüli frekvencia és 0.01 Hz között, általában  2876-on és 2790-en) - 11780000, 17033662, 21725, 17034, 46015.6, 23007.8, 11503.9, 3713, 2876, 2790, 2128, 2008, 1604
Cancer_BY_virus (sarcoma virus)
Cancer BY vírus (szarkómavírus) - 11430000, 20080, 17034, 11780, 11430, 3524, 2128, 2008
Cancer_experimental_additional_frequencies 
Rák további frekvenciák - 55.56, 6.8, 66.5, 440, 778, 1050, 1550, 2180, 663, 3672
Cancer_cells_conidium_head 
Rákos sejtek conidium fej - 728
Cancer_maintenance_secondary 
Rákmegelőzés - 120, 250, 428, 465, 600, 626, 650, 661, 664, 667, 690, 728, 776, 784, 800, 802, 832, 880, 1489, 1550, 1600, 1865, 2000, 2012, 2100, 2170, 2490, 2730
Cancer_not_killed_by  
Rák, amit nem öltek meg -2008_2128 - 2180, 2182, 2184
Cancer_adenocarcinoma_esophageal 
Esophageal, rosszindulatú nyelőcső daganat - 47, 2182, 2219, 832, 2084, 2127, 2160, 2452, 2876
Cancer_adenoma 
Agyalapi mirigy daganat - 433
Cancer_astrocytoma (common tumor of brain and central nervous system) 
Rák astrocytoma (az agy és központi idegrendszer közös daganata) - 857, 9.19, 8.25, 7.69, 2170, 543, 641, 2127, 880, 690, 666
Cancer_bladder_secondary (use Parasites, schistosoma 
Féreg okozta többizületi gyulladás)
Cancer_breast   Mellrák - 3072, 2950, 2876, 2191, 2189, 2187, 2184, 2182, 2152, 2128, 2127, 2120, 2116, 2112, 2104, 2100, 2008, 1550, 866, 802, 732, 676, 666, 166, 120
Cancer_breast_secondary   Második mellrák   - 422, 942, 4412, 1862, 808, 1552, 728, 2720, 1234, 690, 2160, 2136, 477, 28, 317, 96, 3176, 3040, 2145, 2048, 1830, 2112
Cancer_breast 1   Mellrák 1   - 3672, 2008, 2063, 2103, 2128, 2146, 2133, 2162, 2173, 2180, 2189, 2208, 2263, 2289, 2333, 1865, 444, 125, 95, 72, 48
Cancer_breast_2   Mellrák 2     - 656, 127, 1582, 478, 982, 2134, 2120, 9000, 9999, 304
Cancer_breast_3 (use 2128 for 56 min)   Mellrák 3  (2128-as frekvencia 56 percig)  - 2128, 33, 1131
Cancer_carcinoma_original_crane   A carcinoma,
hámsejtekből kiinduló rosszindulatú daganatokra (tumorokra) vonatkozik - 21275, 2127.5
Cancer_carcinoma_basal_cell_skin (use 2116 for 30min, others for 5 min) (5 x 30 percig a 2116 os frekvencián) - 2116, 760, 2128, 2280, 2876
Cancer_carcinoma_bronchial - 462, 776, 852, 1582, 2104, 2144, 2184, 3672
Cancer_carcinoma_colon  
Vastagbélrák és végbélrák - 656*
Cancer_carcinoma_general   (általános) - 2128, 1820
Cancer_carcinoma, larynx   Gégerák  - 327, 524, 731, 1133
Cancer_carcinoma_liver_1 - 393, 479, 520, 734, 3130
Cancer_carcinoma_liver_secondary (use Hepatitis B and Parasites, fluke, liver)
Cancer_carcinoma_liver_fermentative   Májrák  - 214
Cancer_carcinoma_scan  
Rák karcinóma letapogatás  - 728, 690, 2008, 2104, 2112, 2120, 2128, 2136, 2144, 2152, 2160, 2168, 2176, 2184, 2192, 2200, 2217, 5000, 9999, 304
Cancer_carcinoma_uterine_fermentative   Méhrák - 127
Cancer_cervical_secondary (use Papilloma and Herpes viruses) Méhnyakrák
Cancer_droglioma (see also Cancer, glioma, astrocytoma)  Agydaganat  - 853
Cancer_fibrosarcoma (malignancy containing connective tissue and developing rapidly from small bumps on the skin) 
Rosszindulatú rostdaganat a gégében - 1744
Cancer_fibrous_tumor_secondary 
rostdaganat  - 1340
Cancer_gastric_adenocarcinoma  Gyomorrák  - 676
Cancer_glioblastoma   Agydaganat - 720, 2008, 2128, 2180, 2182, 728, 832, 800, 664, 20, 855, 543, 641, 857
Cancer_glioblastoma_tremor  Agydaganat, remegéses - 463, 466, 470
Cancer_gliomas (largest group of brain cancers)   Agydaganat - 543, 641, 857
Cancer_Hodgkins_disease (a form of malignancy characterized by enlargement of the lymph nodes, spleen, and lymph tissue and often includes weight loss, fever, night sweats, and anemia. Also called lymphogranuloma. Also see Chlamydia pneumoniae, Pseudomonas, Penicillium, Aspergillus, and Rhizopus.)

Hodgkins-szindróma  (rosszindulatú nyirokdaganat)  - 552, 1522
Cancer_Kaposis_sarcoma (also use Herpes type 8) 
A Kaposi szarkóma a herpesz vírus 8-fertőzés okozta rosszindulatú érdaganat.

- 249, 418, 647
Cancer_leukemia (also use Leukose)  Leukémia, vérrák  - 2127, 2008, 880, 787, 727, 690, 666, 2217
Cancer_leukemia_hairy_cell (typified by abnormal blood cells & shortage of others)  
Hajas sejtes leukémia - 122, 622, 932, 5122, 488, 781
Cancer_leukemia_myeloid (characterized by rapid growth of incompletely formed white blood cells) 
Akut myeloid típusú fehérvérűség  - 422, 822
Cancer_leukemia_feline (cat) - 258, 332, 414, 424, 544, 830, 901, 918, 997, 741, 743
Cancer_leukemia_lymphatic   Nyirokrák - 478, 833
Cancer_leukemia_T_cell   Humán T-sejt leukémia LIMFOTROPIKUS típusú vírus 1   - 222, 262, 822, 3042, 3734
Cancer_liver (use Cancer, carcinoma, liver) Májrák
Cancer_liver_secondary (use Hepatitis B and Parasites, fluke, liver)   Májmoly hepatitis B
Cancer_lung (use Cancer, carcinoma, bronchial)   Tüdőrák
Cancer_lymphogranuloma_lymphoma (use Hodgkin's disease)   
nyirokcsomómegnagyobbodás A lymphogranuloma venereum (LGV) nemi úton terjedő, bakteriális fertőzés. A betegség gyulladást okoz a nyirokmirigyekben, legtöbbször az ágyékon (inguinalis nyirokcsomók) és károsítja a környező szöveteket.
Cancer_lymphogranuloma_venereum_secondary (use Chlamydia trachomatis)  Granuloma inguinale a nemi szervek idült gyulladásával járó Calymmatobacterium granulomatis baktérium által okozott nemi úton terjedő betegség.
Cancer_lymphosarcoma   Általános kifejezés alkalmazható rosszindulatú daganatos betegségek a lymphoid szövetekben, de nem beleértve a Hodgkin-kórt  - 482

Cancer_melanoma_ Bőrrák  1 - 100, 1000, 10000, 666, 728, 1050, 2050, 2128, 2008, 2217, 60, 80, 95, 880, 450, 495, 45, 465, 787, 125, 20, 10, 7.5
Cancer_melanoma_metastasis   Bőrrák  - 979
Cancer_multiple_myeloma   Csontvelőrák  - 21275, 11780, 5122, 4750, 4213, 2950, 2145, 2128, 2107, 2008, 1488, 822, 781, 647, 526, 475, 422, 418, 263, 249
Cancer_mycosis_fungoides (a form of skin cancer resembling eczema)  Egyfajta bőrrák ami ekcémára hasonlít  - 852
Cancer_nasopharyngeal_secondary (use EBV)  Orr – garat daganat  (használja EBVet)
Cancer_non_Hodgkins_1 (also use Cancer, Melanoma)   Non-Hodkin limfóma 1, a limfociták betegsége - 574, 588, 666, 778, 1078, 1120, 1340, 1744, 3524, 3713
Cancer_non_Hodgkins_2  Non-Hodkin limfóma 2,  - 2008, 2004, 2012, 2116, 2128, 3672, 7760
Cancer_neuroblastoma (exp)    Gyermekeknél előforduló ráktipus - 7027, 6148, 5270, 4392, 3513, 2635, 1757, 878
Cancer_pain  Rák okozta fájdalom - 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666
Cancer_plasmacytoma (a tumor with plasma cells that occurs in the bone marrow, as in multiple myeloma, or outside of the bone marrow, as in tumors of the inner organs and lining of the nose, mouth, and throat)   Rosszindulatú plazmasejt tumor  - 475
Cancer_prostate (also see Prostate adenominum and Prostate hyperplasia)  Prosztatarák  - 20, 60, 72, 95, 125, 666, 727, 787, 790, 766, 800, 920, 1998, 1875, 442, 2008, 2127, 2128, 2217, 2720, 2050, 2250, 5000, 2130, 2120, 690, 304
Cancer_prostate_1 (use all freqs for 6 min after assessing detox)  Prosztatarák 1 (6 perces frekvencia használat)  - 2128, 2125, 2131, 2140, 2145, 666, 3672
Cancer_prostate_Vega_1    Prosztatarák Vega 1   - 854, 1840, 2145, 2288
Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal    Gyorsan növekvő, igen rosszindulatú daganat, amely több mint fele a lágyszöveti szarkóma gyermekeknél  - 6384, 6024, 2586, 2217, 2184, 2128, 2127, 2100, 2093, 2084, 2060, 2048, 2040, 2032, 2016, 2008, 2005, 2000, 880, 784, 728, 464
Cancer_rhabdomyosarcoma_embryonal_v - 2586, 5476, 4445
Cancer_rhabdomyosarcoma_1 - 2000, 2005, 2008, 2016, 2048, 2084, 2093, 6024, 2100, 2128, 2127, 2184, 2217, 6384, 728, 784, 880, 464
Cancer_sarcoma_general   Általános rákellenes - 1755, 2008, 3524
Cancer_skin (use Cancer, carcinoma, basal cell skin and specific forms)  Bőrrák
Cancer_stomach_secondary (use Heliobacter pylori)  Gyomorrákot előidéző baktérium Heliobacter
Cancer_tertiary    Harmadfokozatú rákstádium - 20, 421, 965, 50, 383

Cancrum_oris (rapidly growing oral or nasal ulcer) - 20, 727, 787, 802, 880
Candida (also see Parasite general, roundworm, and ascaris if these don't work long term. Some think that chronic candida cannot be cured unless toxic metal accumulation is reduced or eliminated by using a metals cleanse. 464*) - 3176, 2644, 1403, 1151, 943, 886, 877, 866, 762, 742, 661, 465, 464, 450, 414, 412, 386, 381, 254.2, 120, 95, 64, 20
Candida_1 - 10000, 5000, 3176, 2489, 1395, 1276, 1160, 1044, 928, 877, 812, 728, 696, 580, 465, 464, 381, 348, 232, 116, 58, 20
Candida_2 (includes candida carcinomas and tropicalis) - 1403, 675, 709, 2167, 2128, 2182, 465, 20, 60, 95, 125, 225, 427, 464, 727
Candida_albicans_HC – 19217.81, 956.80
Candida_carcinomas - 2167, 2128, 2182, 465
Candida_secondary (also use other parasite sets esp roundworm freqs if necessary) - 72, 422, 582, 727, 787, 802, 1016, 1134, 1153, 1550, 2222, 412, 543, 2128
Candida_sweep_TR (sweep from 12006.25 to 12137.5 by .03125 dwell 0.5 pulse 64 75)
Candida_tertiary (some causal factors) - 880, 95, 125, 20, 60, 225, 427, 240, 650, 688, 152, 442, 8146, 751, 1146
Candida_tropicalis - 1403, 675, 709
Canine_parvovirus - 185, 188, 323, 428, 433, 562, 613, 622, 1000, 4027
Canine_parvovirus_mutant_strain - 323, 514
Canine_parvovirus_type_B - 323, 535, 613, 755, 761, 764, 766, 768
Canker_sore (use Stomatitis aphthous)
Carbo_animalis (homeopathic remedy from animal bone charcoal) - 444
Carbuncles (use Staphylococcus aureus)
Cardiacedema - 9.19
Carpal_tunnel_secondary (also use Arthritis) - 2008, 666
Carvularia_spiratera - 879
Cat_scratch_fever (use Bartonella henslae)
Cataract (also use eye formula antioxidant supplement for all macular degeneration problems, use 1830 for 10 min, 1830*) - 1830, 728, 784, 787, 800, 880, 10000
Cataract_1 - 1830, 1600, 9999, 1552, 2110, 1335, 1654, 2187, 2195, 2211
Cataract_2 – 292, 30, 9.1, 0.3
Cataract_brunescent (brown opacity in later life, 1830*) - 2010, 1335, 1830
Cataract_complicated (secondary type caused by disease, degeneration, or surgery, 1830*) - 1830, 496, 325, 774
Cataract_general (run 1830 extended period, 1830*) - 10000, 2211, 2195, 2187, 2110, 2010, 1830, 1654, 1600, 1552, 1335, 1335, 880, 800, 787, 784, 774, 728, 496, 325
Catarrh - 1800, 1713, 1550, 802, 800, 880, 787, 727, 444, 20
Causticum - 540, 1013
Celiac_disease_1 – 39, 2, 3, 4.18, 5.13
Cells_of_Leudig (colon tonic) - 2500
Cephalosporium (fungi that are the source of some broad spectrum antibiotics) - 481, 3966, 544
Cephalothecium - 371, 574, 6933
Cerebral_palsy - 880, 787, 727, 522, 146
Cerebrospinal_troubles - 10000
Cerumen (ear wax) - 311, 320, 750, 984, 720
Cervical_polyp - 277, 288, 867, 687, 744
Cervicitis ( womb neck inflammations) - 20, 727, 787, 880
Cervix adenoma (epithelial tumor of the cervix) - 433
Chaetomium_globosum (867*) - 221, 867, 102
Chakra_base_root (pulse at 4Hz) - 20
Chancre (use Syphilis)
Chelidonium - 162
Chemical_sensitivity (see also Liver support) - 727
Chemtrail_detox (can also be useful for lung and sinus problems. All freqs for 5 min) - 664, 7344, 2842, 1147, 686.6, 684.1, 1113, 779.9, 829.3, 679.2, 865, 969.9, 1067, 783.6, 800.4, 1045, 1062, 673.9, 690.7
Chest_infection_secondary - 72, 333, 452, 683
Chicken_pox (by the time pox marks appear, the illness is resolved and the toxins are being expelled through the skin, so must be used in the early stages of flu like symptoms after exposure. Use herpes zoster.)
Chillbains (use Perniosis)
Chilomastix_HC (amoeba cysts) - 19367.17, 964.23, 21209.29, 1055.95
Chilomonas_HC - 19815.25, 986.54
Chlamydia_general - 3773, 3768, 2223, 2218, 2213, 942, 866, 840, 622, 555, 470, 430
Chlamydia_pneumoniae – 7543.4, 7520.5, 4710.5, 3773.3, 3760.3, 1886, 1880, 943.3, 940, 620, 479, 471.66, 470.9, 941.8, 3767.3
Chlamydia_trachomatis (a usually sexually transmitted bacterial infection causing trachoma, inclusion conjunctivitis, lymphogranuloma venereum, urethritis, and proctitis.) - 430, 620, 624, 840, 1111.4, 2213, 866, 555.7, 2222.8
Chlamydia_trachomatis_HC – 18968.87, 944.40
Cholecystitis_acute (painful gallstone attack) - 481, 743, 865, 928
Cholecystitis_chronic (long-term inflammation of the gallbladder) - 432, 1551, 801
Cholera (an extremely contagious and serious bacterial infection of the small intestines) - 1035, 968, 961, 851, 844, 843, 691, 591, 556, 330
Cholera_secondary - 880, 802, 450, 832, 787, 727
Cholesteatoma (benign tumor usually found in middle ear & mastoid region) - 453, 618, 793, 5058
Cholesterinum - 1386, 173, 620, 635, 780
Chronic_fatigue_syndrome (use with General parasite, roundworm, and fluke sets if necessary. Also see EBV and Fatigue general sets. If no response to these, try Cancer leukemia hairy cell) - 10000, 660, 2127, 787, 465, 424, 664, 120, 880, 1550
Chronic_Fatigue_v - 1902, 1000, 959, 649, 568, 243, 922, 2422, 730, 1522, 116, 1489, 962, 172, 1333
Cimicifuga (plant family including black snakeroot and black cohosh) - 334, 594
Circulation_disturbances - 40, 9.39
Circulatory_stasis (stimulates blood circulation. See also Circulation disturbances) - 40, 2112, 2145, 2720, 2489
Cirrhosis_biliary (an inflammatory condition in which bile flow through the liver is obstructed) - 381, 514, 677, 2271
Cirrhosis_hepatitis - 291
Cladosporium_fulvum (a pathogenic fungus) - 438, 233, 776, 510
Clostridium_acetobutylicum_HC – 19118.23, 951.84
Clostridium_botulinum_HC (produces botulin toxin that causes botulism, a type of food poisoning) – 18022.92, 897.31
Clostridium_difficile (can cause diarrhea following treatment with antibiotics) - 387, 635, 673
Clostridium_perringens_HC (spores) – 19715.68, 981.59
Clostridium_septicum_HC – 18122.49, 902.27
CMV (use Cytomegalovirus)
Coeliacia - 154, 594, 656, 586, 668, 787, 7958, 665, 674
Cold_1 (use 800 and 880 for 10 min, others for 5 min) - 5500, 4400, 802, 787, 727, 720, 552, 440, 400, 125, 72, 800, 880
Cold_2 - 652, 725, 746, 751, 768, 1110, 333, 666, 542, 522
Cold_3 (fall, 99. Use all freqs 5 min) - 20, 120, 146, 440, 444, 465, 727, 776, 787, 880, 1500, 1550, 5000, 1000
Cold_4 (use 880 and 800 for 10 min, 728 for 5 min) - 3176, 2489, 880, 800, 728
Cold_5 (use 7728 and 4888 for 10 min) - 7728, 4888, 8238, 2413, 880, 787, 776, 727, 440, 746, 567, 7880, 787, 300, 310, 1234, 9999
Cold_6 - 7660, 7344, 5000, 3702, 3672, 2688, 2400, 1862, 1550, 1238, 1234, 1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 727, 688, 683, 660, 450, 412, 352
Cold_and_Flu (fall, 98. Use 8700 and 7760 for 15 min, others for 5 min) - 250, 465, 8210, 8700, 7760
Cold_and_flu_winter_01 - 959, 962
Cold_in_head_chest (Mutates constantly; too many strains to include complete list of frequencies. See also Strep Pneumonia, Adenovirus, Rhinitis, Coronavirus, Sinusitis, Pneumonia, Chest infection, and Rhino pneumonitis sets. Use lots of echinacea at onset to prevent cell damage that prolongs healing, even if correct freqs are found.) - 10000, 7344, 4412, 3176, 2489, 1550, 880, 802, 787, 776, 766, 728, 712, 688, 683, 665, 660, 600, 444, 333, 20
Cold_2005_TR – 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30
Cold_sores (use Herpes Simplex I)
Colic - 1550, 832, 802, 787, 727, 20
Colitis_and_Diarrhea (inflammation of the colon) - 10000, 5000, 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 621, 465, 454, 440, 433, 344, 152
Collectotrichum - 1482
Colon_problems_general - 20, 440, 880, 1552, 802, 832
Colors (color decode from Jade Machine) - 2155, 2055, 960, 920, 858, 815, 800, 745, 677, 640, 624, 470
Comedones (blackhead) - 778
Complete_early_crane - 34750, 31750, 31000, 10000, 5000, 3500, 2720, 2489, 2452, 2250, 2200, 2180, 2130, 2127.5, 2120, 2100, 2093, 2050, 2008, 2000, 1998, 1865, 1862, 1850, 1840, 1800, 1600, 1570, 1560, 1552, 1550, 1500, 1100, 1050, 1027, 1000, 885, 880, 875, 864, 804, 803, 802, 800, 799, 787, 784, 781, 780, 776, 775, 770, 764, 740, 730, 727.5, 725, 712, 700, 690, 676, 666, 664, 660, 650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 440, 432, 428, 423, 400, 304, 250, 240, 162, 160, 125, 121, 120, 100, 95, 82, 81, 80, 78, 72, 70, 60, 41, 36, 30, 28, 26, 22, 20, 18, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 5.5, 5, 4, 3.5, 1.8, 1
Complete_early_rife - 10000, 5000, 3500, 2489, 2250, 2127.5, 2093, 2008, 2000, 1865, 1850, 1800, 1600, 1570, 1560, 1550, 1500, 880, 802, 800, 787, 784, 776, 740, 727.5, 660, 650, 625, 622, 600, 500, 465, 450, 400, 250, 125, 120, 100, 80, 60, 20
Condylomata (usually venereal warts, caused by papilloma virus. Occur near intersection of mucous membranes and skin. Use also Papilloma.) - 466
Conjunctivitis (also known as pink eye. Also use Chlamydia trachomatis and see Bacillus subtilis if necessary) - 2025, 1830, 1552, 1550, 1246, 1206, 880, 822, 802, 787, 727, 722, 489, 432, 80, 20
Constipation (also use Parasites general and roundworm sets if necessary) - 3176, 1550, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 444, 440, 422, 20
Contusion (bruise) - 9.1, 110, 2720
Convoforce - 774
Convulsions_1 - 10000, 880, 787, 727
Convulsions_spasticity - 9.19, 8.25, 7.69
Coraforce - 774
Corallinus – 533
Corn_smut - 546, 1642, 289
Coronavirus_SARS - 9918, 9740, 4959, 4870, 2479.5, 2435, 1394.7, 1369.6, 1239.7, 1217.5, 774.8, 760.9, 619.9, 608.7, 464.9, 456.5, 309.9, 304.4, 155, 152.2
Corynebacterium_diptheriae (use Diptheria)
Corynebacterium_diptheriae_HC – 17027.18, 847.73
Corynebacterium_xerosis_HC – 15732.71, 783.29
Costalgia (rib pain) - 10000, 880, 787, 727
Coughing – 7760, 7344, 3702, 3672, 1550, 1500, 1234, 776, 766, 728, 720, 688, 683, 530, 525, 524, 522, 514, 444, 440, 432, 146, 125, 95, 72, 20, 7.7, 0.5
Cough_lingering_TR - 4664.45, 3444.55, 2543.35, 1666.35, 3665.65
Coughing_from_flu_vaccine_1 - 453, 550, 674, 728, 1109, 7160, 634, 639, 1089, 522, 524, 525, 146, 1500, 1550, 0.5, 514, 530, 432, 440, 444, 720, 1234, 3702, 20, 125, 72, 95, 7.7
Coxsackie_B1 - 353, 384, 834, 587, 723
Coxsackie_B1_HC – 18122.49, 902.27
Coxsackie_B2 - 705, 534, 867
Coxsackie_B3 - 612, 487, 868, 653, 654
Coxsackie_B4 - 421, 353, 540, 8632
Coxsackie_B4_HC – 18047.81, 898.55
Coxsackie_B5 - 462, 1043, 1083, 569, 647, 708, 774
Coxsackie_B6 - 488, 736, 814, 343, 551, 657, 668, 669
Coxsackie_General (see also Mumps) - 612, 136, 144, 232, 380, 422, 424, 435, 921, 923, 769, 1189, 595, 676
Cramping_and_nausea - 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4.9
Cramps - 10000, 880, 787, 727, 26
Cramps_menstrual - 26
Crinis_humansis - 646
Crocus_sotillus - 710
Crohns_and_other_bowel_problems_v - 141, 488, 866, 468, 782, 664, 604, 187, 543, 1423, 972, 110, 133, 979, 173, 233, 672, 510, 447, 350
Crohns_disease (also use colitis, colon, and parasite freqs) - 10000, 727, 786, 440, 832, 880, 1550, 20
Crohns_disease_protozoa_1 – 200, 206, 249, 298
Crohns_disease_viroid_1 – 585, 593, 600
Croup (characterized by a loud cough that resembles the barking of a seal, difficulty breathing, and a grunting noise or wheezing during breathing) – 10000, 7344, 3702, 3672, 1234, 1165, 580, 290, 870, 333, 666, 523, 786, 728, 880, 1550, 960, 712, 278, 683, 688, 776, 766, 444, 95, 72, 20
Cryptococcus_neoformans (yeast which causes respiratory infection than can turn into meningitis. Also known as torulosis.) - 367, 428, 444, 476, 478, 522, 579, 594, 785, 792, 872, 2121, 5880, 5884, 597, 613, 624
Cryptosporidium (parasitic protozoa sometimes causing diarrhea in humans) - 220, 482, 575, 4122, 698, 711, 893, 895, 1276, 5690
Cunninghamella - 311, 323
Curva_spic - 435
Cyclospora - 543, 316, 992, 751, 268, 2144
Cyst_ovarian - 982
Cyst_sebaceous_TR (streptothrox plus nocardia and actinomyces Israeli) - 694, 719, 784, 228, 231, 237, 887, 2890, 222, 262, 2154, 465, 488, 567, 7880, 10000, 787, 747, 727, 20
Cyst_solitary - 75, 76, 543
Cystic_fibrosis (Also called mucoviscidosis, a disorder of the exocrine glands that causes them to release very thick mucus. Use Pseudomonas_aeruginosa, Breathing_deep, and General Antiseptic and see Parasites general and roundworm freqs) - 523, 557, 478, 776, 660, 727, 778, 787, 802, 880
Cystitis_chronic (long-term inflammation of the urinary bladder and ureters) - 246, 1550, 880, 802, 787, 727, 465, 20
Cystopyelo_nephritis (inflammation from bladder to kidney) - 1385
Cysts_hydatid (use Parasites tapeworm)
Cytochalasin_HC – 4530.62, 3833.60, 225.57, 190.86
Cytomegalovirus (CMV, known as salivary gland virus or human herpes type 5, 2145*) - 126, 597, 629, 682, 1045, 2146, 2144, 2145, 8848, 8856
Cytomegalovirus_HC – 20362.91, 1013.81
Cytophaga_rubra_HC – 21408.44, 1065.86
Deafness (partial to complete) - 10000, 1550, 880, 802, 787, 727, 20
Deer_tick_1 - 7989, 289, 737, 738, 271, 671, 773
Dematium_nigrum (soil fungi found in human lesions) - 243, 738
Dengue_fever_TR – 160, 500, 1600, 5000, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30, 10551.5, 5275.8, 2627.9
Dental_and_jawbone_infections_1 (use converge 1 1 on all except use converge 1 0.1 on 728) - 7270, 2720, 2170, 880, 787, 727, 500, 190, 728
Dental_and_jawbone_infections_2 – 15, 326, 465, 727, 787, 880
Dental_foci (Neglecting this can prevent recovery from any illness if infection is a problem) - 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47.5
Dental_general (see also Toothache) - 728, 784, 635, 640, 1036, 1043, 1094, 685, 60, 48, 465
Dental_infection (roots and gums) - 960, 660, 666, 690, 727, 784, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 2489
Dental_infection_1 - 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 1094, 1043, 1036, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 685, 666, 650, 646, 640, 635, 600, 465, 190, 95, 60, 48, 47.5
Dental_infection_2 - 10000, 5000, 1562, 1552, 1550, 880, 800, 799, 787, 784, 776, 774, 728, 727, 664, 620, 464, 254.2, 120, 64, 20
Dental_infection_and_Earache_1 - 960, 930, 900, 880, 832, 802, 800, 787, 776, 775, 768, 760, 750, 727, 685, 680, 666, 650, 646.3, 646, 640, 635, 622.3, 547, 521, 518
Dental_infections_TR – 3400, 2489, 1700, 1560
Dental_Infections_v - 981, 138, 142, 177, 183, 210, 222, 233, 436, 534, 626, 723, 835, 875, 5227, 7059
Depression_anxiety_trembling_weakness - 3.5, 800
Depression_drugs_or_toxins - 1.1, 73
Depression_general (avoid starches in diet, use a multivitamin and multimineral, and drink plenty of water) - 10000, 5000, 3176, 800, 787, 73, 35, 7.83, 3.5, 1.1
Detox_and_lymphs - 10000, 3176, 3040, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522, 465, 444, 440, 304, 306, 148, 146, 15.2, 15.05, 10.36, 10, 7.83, 6.3, 2.5, 3176
Detox_assist - 10000, 3176
Detox_1 – 10000, 3176, 522, 164, 89, 24
Diabetes_1 (Warning; can cause large drop in blood sugar level. Use 5000 for 15 min) - 5000, 2127, 2080, 2050, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800, 787, 727, 660, 484, 465, 440, 35, 20, 6.8
Diabetes_2 - 4200, 2128, 1865, 1850, 1550, 787, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 302
Diabetes_associated_infection - 2020, 800, 727, 786, 190, 80, 20
Diabetes_secondary - 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20
Diabetes_tertiary - 1850, 32000, 4000, 500
Diabetic_loading - 35, 700
Diabetic_toe_ulcer_1 (also use Staph aureus freqs and see Staph general, General antiseptic, and Circulation stimulation as needed) - 786, 2112, 1050, 1.2, 5000, 832, 20
Diarrhea (see also Colitis, Clostridium difficile, E. coli, and for chronic problems, giardia and IBS freqs. Also see Parasite general set if no relief.) - 1550, 880, 832, 802, 786, 727, 465
Dientamoeba_fragilis_HC - 20113.98, 1001.42
Diphtheria (bacterial infection causing sore throat, fever, rapid heartbeat, nausea, chills, headache and may progress to damage heart and nerves from bacterial toxins. Rare in US.) - 10000, 1000, 925, 800, 788, 776, 624, 590, 432, 340, 151
Diplococcus_diptheriae_HC – 17973.13, 894.83
Diplococcus_pneumoniae_HC – 17923.34, 18172.28, 892.35, 904.74
Dirofilaria_immitis (use Parasites heartworm)
Disc_herniated - 727, 787, 2720, 10000
Distemper - 242, 253, 254, 255, 312, 442, 551, 573, 624, 671, 712, 760, 940, 950, 1269, 1950, 8567, 660
Distortion (twisting of muscles, spine) - 9.1, 110
Diverticulitis_acute (see Intestines, inflammation. All freqs for 10 min) - 120, 500
Diverticulosis (characterized by tiny hernias of intestinal tissue protruding through the muscular wall of the colon) - 154, 934
Dizziness (use Vertigo)
DNA_repair (exp) - 528, 731, 732
Dog_and_cat_hostility_1 - 3.6
Downs_syndrome_palliative – 20
Droglioma (use Cancer, droglioma)
Drug_addiction – 20
Duodenal_ulcer (use Ulcer, duodenal)
Duodenitis – 223
Dupuytrens_contracture (4th and 5th finger curling into hand, unable to straighten) - 1.2, 250
Dysentery (acute diarrhea with blood and mucus. Also use Entamoeba histolytica, Salmonella, and Shigella) - 1552, 802, 832
Dysmenorrhea (painful menstruation. Use with plain water douche) - 26, 4.9, 1550, 880, 802, 787, 727, 465
Dyspepsia (indigestion. If chronic or with bloating, also see Parasites general) - 10000, 880, 1550, 832, 800, 787, 727, 465, 444, 20, 125, 95, 72, 4.9
E_coli (Escherichia coli; can cause infections in wounds and the urinary tract. If using these leads to common cold symptoms, follow with Adenovirus freqs, 800/802*, 1550/1552*) - 7849, 7847, 1730, 1722, 1552, 1550, 1320, 1244, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 556, 548, 413, 333, 330, 327, 289, 282
E_coli_1 (recommended for cancer adjunct) - 7847, 1730, 1712, 1244, 1000, 934, 856, 840, 800, 776, 642, 634, 556, 539, 358, 330
E_coli_comp - 7849, 7847, 1730, 1722, 1712, 1703, 1552, 1550, 1320, 1244, 1242, 1000, 957, 934, 856, 840, 832, 804, 802, 800, 799, 776, 642, 634, 632, 556, 548, 539, 413, 358, 333, 330, 327, 289, 282
E_coli_HC – 17724.20, 19566.32, 974.15, 882.44
E_coli_mutant_strain - 556, 934, 1242, 1244, 1703, 632, 634, 776
Ear_conditions_various (discharges, tinnitus, itching, hearing loss. Also see Otitis.) - 10000, 880, 787, 727, 776, 766, 688, 683, 652, 645, 542, 535, 440, 410, 340, 201, 158, 20, 9.19
Ear_fungus_1 – 854
Ear_wax (use Cerumen)
EBV (use Epstein-Barr Virus)
Echinococcinum (use Parasites, tapeworms, echinococcinum)
Echo_Virus (Endometriosis Tuberylosa, can cause a type of viral meningitis) - 922, 788, 765, 722, 625, 620, 614, 613, 612, 611, 610, 609, 608, 607, 606, 605, 604, 603, 514, 461
Eczema - 9.19, 707, 1550, 802, 787, 727, 10000, 5000, 2720, 2008, 2180, 2128, 664, 120, 20
Eczema_1 - 770, 916, 415
Eczema_2 - 730.2, 1550, 802, 787, 690
Eczema_vascular_and_lung_disturbances - 9.39
Edema (see also Kidney and Lymph stimulation) - 40, 522, 146, 6.3, 148, 444, 440, 880, 787, 727, 465, 20, 5000, 10000
Electrolyte_levels ( to improve) - 8.1, 20, 10000
Electrosmog_1 – 99.5
Elephantiasis (use with parasite, esp roundworm and nematode freqs) - 623, 824, 865, 710
Elkanella_corroderis_HC – 19018.66, 946.88
Emotional_ties_to_diseases - 764, 664
Emphysema (use with mycoplasma pulmonis, mycoplasma pneumonia, and parasite freqs, esp roundworm) - 1234, 3672, 7344, 880, 787, 727, 120, 20, 80
Emphysema_comp - 7344, 3672, 2838.5, 2688, 2404.2, 1234, 975, 880, 787, 777, 766, 727, 709.2, 688, 683, 660, 650, 601, 422, 300.5, 240, 150.3, 128, 120, 80, 75.1, 20
Encephalitis (inflammation of the tissues of the brain and spinal cord) – 841
Endocarditis (use Listeriose)
Endocrine_RX_TR (includes stimulating frequencies for pineal, hypothalamus, pituitary, thyroid, adrenal, and thymus gands) – 662, 1725, 1342, 1534, 1413, 1351, 635, 763, 1335, 645, 10000
Endolimax_nana_HC (trophozoites and cysts) - 19715.68, 981.59, 21508.01, 1070.82
Endometriosis_1 (use 246, 800, and 1550 for 5 min) - 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 1550, 945, 854, 846, 830, 800, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 246, 142
Endometriosis_chronic (growth of uterine tissue outside the uterus that may cause pain, infertility, & abnormal uterine bleeding. Use with Parasites, flukes, general) - 246, 800, 1550
Endometriosis_tuberylosa (use Echo virus)
Energy_vitality – 9999
Entamoeba_coil_HC (trophozoite) - 19715.68, 981.59
Entamoeba_gingivalis_HC (trophozoite) - 21806.74, 1085.69
Entamoeba_histolytica (highly damaging protozoa causing dysentery and liver infection) - 148, 166, 308, 393, 631, 778
Entamoeba_histolytica_HC - 19168.02, 954.32
Entamoeba_histolytica_secondary – 1552, 880, 802, 1550, 832, 787, 727, 690, 660, 465, 786, 768, 523, 333
Enterobacter_aerogenes_HC (causes intestinal problems) – 18620.36, 927.05
Enterobiasis - (pinworms. Use Parasites, enterobiasis)
Enterococcinum (homeopathic nosode for Strep family organisms found in the digestive and urinary tracts) - 686, 409
Enterohepatitis (inflammation of bowel & liver) - 552, 932, 953
Enterovirus_General (generic term meaning small virus, includes Echo, Coxsackie, and Polio) - 5000, 3636, 2632, 1850, 1500, 1488, 1422, 1189, 1044, 922, 868, 845, 822, 788, 776, 766, 742, 733, 721, 676, 654, 625, 620, 612, 610, 608, 595, 515, 487, 461, 435, 423, 380, 322, 283, 232, 144, 136, 20
Enuresis (bed wetting. Use with parasite sets) - 10000, 880, 787, 727
Epicoccum - 734, 778
Epicondylitis (tennis elbow, lateral or vertical) - 1.2, 250, 728, 766, 776, 880
Epidermophyton_floccinum (fungus that attacks skin & nails, including some athlete's foot and jock itch ringworms. Also use Microsporum freqs and Fungal general if necessary.) - 22107, 465, 784, 644, 766, 345
Epididymitis (inflammation of testicle area, ducts. See also Orchitis.) - 2250, 1500, 880, 787, 727, 20
Epilepsy (also try Shigella) - 10000, 880, 802, 787, 727, 700, 650, 600, 210, 633, 125, 20
Epstein_Barr_HC – 18919.09, 18670.15, 941.93, 929.53
Epstein_Barr_virus (the herpes virus causing mononucleosis) - 8768, 6618, 1920, 1013, 825, 738, 669, 667, 663, 660, 274, 253, 172, 105
Epstein_Barr_virus_secondary (also try General parasite and roundworm freqs) - 744, 776, 778, 465, 880, 787, 727, 1032, 1920
Ergot_HC – 14687.19, 731.23
Erwinia_amylovora_HC – 17425.47, 867.56
Erwinia_carotovora_HC – 18570.58, 924.57
Erysipelas (bacterial infection manifesting in skin inflammation caused by strep pyrogenes or other pathogens and possibly related to the swine form of the disease) - 616, 776, 735, 845, 660, 10000, 880, 787, 727, 465, 20
Erythema_infectiosum (human parvovirus B19, sometimes known as Fifth disease, a contagious viral infection which causes blotchy or raised red rash with mild illness. exp) - 809, 1618, 3236
Erythema_nosodum - 9.39
Escherichia_coli (use E. coli)
Esophagus (constriction. Also see General antiseptic and dental freqs) - 880, 787, 727
Euglena - 432, 3215, 3225, 3325, 6448
Eustachian_tube_inflammation (also use General_Antiseptic) - 1550, 880, 802, 787, 776, 727, 465
Eye_disorders (blurred vision, cataracts, crossed eyes, diplopia, infections, etc.) - 10000, 2010, 1831, 1830, 1829, 1600, 1552, 1335, 880, 787, 727, 496, 400, 360, 350, 160, 20
Eye_inflammation (also see General antiseptic) - 1.2, 80
Eyelid_droop (use Ptosis)
Eyes_glaucoma - 1600, 1830, 880, 787, 727
Eyesight_sharpen - 350, 360, 1830
Facial_cramps - 10000, 6000, 304, 1131, 33
Facial_paralysis - 10000, 880, 787, 727
Facial_toning - 1.2
Fainting – 20
Fascia (fibrous tissue under the skin. Also see Fibroid freqs) - 20
Fatigue_general - 428, 424, 664, 660, 464, 125, 120, 95, 72, 20, 444, 1865, 10000, 5000
Febris_wolhynia (a Rickettsia illness, transmitted by lice, that is debilitating and conducive to relapse) - 547, 356
Fel_tauri (homeopathic preparation of ox bile) – 672
Feli - 435, 742
Felis - 430, 834, 2232, 3233
Felon_1 (pus, infection of finger tips) - 657, 659, 738, 751
Felon_2 - 663, 665, 720, 722
Feloris_Wolyhnica – 547
Fever (some causes) - 1552, 880, 800, 832, 422, 2112, 787, 727, 20
Fever_sunstroke - 20, 440, 880
Fibroadenoma_mamae (non cancerous, fibrous nodules in the breasts. Use kelp capsules too) - 1384, 2128, 2189
Fibroids_general (see Parasites, flukes, general) - 2950, 2189, 2128, 2127, 2008, 1744, 1552, 1550, 1488, 1384, 1234, 880, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465 , 267
Fibroma - 2127, 2008, 727, 690, 666, 1550, 802, 465
Fibromyalgia (run Detox afterwards if needed) - 328, 880, 800, 728, 5000, 2720, 2180, 2128, 664, 464, 304, 120, 20
Fibromyalgia_1 - 120, 140, 304, 464, 728, 800, 880, 2489, 3176, 5000, 6000, 9000
Fibromyalgia_2 - 2008, 2050, 2080, 2127, 880, 800, 787, 728, 600, 420, 320, 120, 3790, 3792, 3794, 3796, 3798, 3800, 3802, 3804, 3806, 3808, 3810
Fibromyalgia_TR (includes muscle relaxtion frequencies. Run 321, 384, and 40 for 12 min each) – 321, 384, 40, 965, 200, 120, 240, 760, 68, 6000, 304
Fibropendulum - 661, 7465, 211, 233, 766
Fibrosarcoma – 1744
Fibrosis_lung (use Pulmonary fibrosis)
Fifth_disease (use Erythema infectiosum)
Fischpyrogen – 832
Fissures - 787, 20, 10000
Fistula_dentalis (727*, 878*, 1122*) - 550, 727, 844, 878, 1122, 786
Fistula_ulcer (use also Staph freqs) - 880, 832, 787, 727
FIV - 262, 323, 372, 404, 567, 712, 742, 760, 773, 916, 1103, 1132, 3701
Flatulence - 1550, 880, 832, 802, 787, 727, 465
Flu (use Influenza)
Flukes (use Parasites, flukes)
Fluor_Alb (homeopathic cell salt) - 110, 342, 420, 423, 688, 757
Follicular_mange (contagious dermatitis found in many animals that is caused by mites and in which the principle activity is at the hair follicles. Also soak with vegetable oil, let sit at least 15 minutes, and rinse with thyme tea.) - 253, 693, 701, 774
Folliculitis_hot_tub (tiny pimples) - 174, 482, 5311
Food_poisoning (some classes. Also use Salmonella typhimurium and see General antiseptic, Abdominal pain, and Abdominal inflammation.) - 1552, 802, 832
Foot_and_mouth_syndrome (a mild viral infection found in young children but may also be a factor in ALS) - 232, 237, 1214, 1243, 1244, 1271, 5411
Fractures_healing - 220, 230, 10000, 880, 787, 727
Frequency_fatigue (tiredness that is not detox from using frequency generator too long) - 10.55, 7.83
Frigidity_female - 10000, 20
Frostbite - 880, 787, 727
Frozen_shoulder (also use strep pneumonia if necessary) - 10000, 880, 802, 787, 766, 727
Fruitfly – 2167
Fungus_and_mold_v - 4442, 2411, 1833, 1823, 1333, 1155, 1130, 1016, 942, 933, 886, 880, 866, 784, 774, 766, 745, 743, 728, 623, 623, 594, 592, 565, 555, 524, 512, 464, 414, 374, 344, 337, 321, 254, 242, 222, 158, 132
Fungus_EW_range - 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829
Fungus_flora_1 - 331, 336, 555, 587, 632, 688, 757, 882, 884, 887
Fungus_foot_and_general_1(use 1550 for 30min) - 1550
Fungus_general (also see candida, yeast, and other specific types) - 2222, 1552, 1550, 1153, 1134, 1016, 880, 802, 787, 784, 727, 582, 465, 422, 254, 72, 20
Furunkulosis (boils on skin. Also use Staph aureus freqs) - 1550, 1000, 880, 802, 787, 784, 770, 728, 727, 660, 465, 200, 116, 20
Furunkulosis_herpes (also see Herpes general and Furunkulosis) - 200, 1000, 1550, 802, 787, 727
Furunkulosis_TR (also use Staph aureus) – 1550, 1000, 880, 802, 787, 784, 770, 728, 727, 660, 465, 200, 116, 20
Fusarium_general - 768, 625, 746
Fusarium_oxysporum (a fungus causing inflammation of the cornea of the eye) - 102, 332, 705, 795, 780
Gaffkya_tetragena_HC (causes respiratory infections) – 17425.47, 867.56
Gardnereila_vaginalis_HC (causes ovarian and genital tract infection) – 16927.60, 842.78
General_antiseptic - 10000, 5000, 3176, 2145, 1552, 1488, 880, 802, 786, 776, 766, 760, 728, 688, 683, 676, 666, 660, 464, 450, 444, 428, 120, 20
General_antiseptic_1 – 10000, 5000, 3176, 2720, 2000, 1865, 1770, 1550, 1360, 880, 804, 802, 787, 786, 760, 728, 690, 660, 590, 555, 465, 450, 428, 768, 523, 333, 14
General_demo (greatest hits) - 10000, 4412, 3040, 2128, 2112, 1862, 1550, 880, 800, 786, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 464, 422, 128, 120, 20
General_malady - 40000, 10000, 5000
General_prog_Blaster5 - 2489, 2128, 2008, 2000, 1998, 1840, 1800, 1600, 1570, 1560, 1550, 1500, 880, 800, 787, 784, 776, 740, 727, 690, 666, 622, 600, 500, 400, 120, 80
General_program_EMEM - 720, 1550, 20, 4200
General_prophylaxis - 20, 64, 95, 125, 225, 427, 440, 664, 728, 784, 880, 802, 832, 680, 760, 1550, 464, 10000, 676, 1488
Geotrichum_candidum (fungus found in feces and dairy products whose manifestations resemble those of candida) - 350, 355, 384, 386, 403, 404, 407, 409, 410, 412, 415, 418, 543, 544, 687, 987, 988, 737, 700
German_measles (Use Measles, rubella)
Giardia (use Parasites, giardia)
Gingivitis (inflammation of gums. See also Dental, Dental foci, Stomatitis. Take calcium and magnesium internally and brush with CoQ10 and myrrh or goldenseal) - 1550, 880, 802, 787, 728, 726, 465, 20, 1556, 776, 465
Glanders (use Pseudomonas mallei)
Glandular_fever - 10000, 20
Glandular_fever_thyroid ( exp) - 10000, 20, 16000
Gliocladium (brain fungus) - 855, 469, 633
Goiter (use Struma)
Gonads_inflammation (use Orchitis)
Gonorrhea - 7120, 6000, 2330, 1500, 712, 660, 600, 233, 150
Gonorrhea_neisseria_HC – 16628.88, 927.90
Gout (Also use water cure and high dose bromelain or other enzymes. See also Kidney freqs) - 9.39, 3000, 10000, 880, 787, 727, 20
Granuloma_dent - 441
Gravel_urine - 2.65, 3000, 880, 787, 727, 20
Graves_disease_and_goiter - 20, 727, 787, 880
Greatest_Hits (use General demo)
Green_Dye - 563, 2333
Grippe (use Influenza, grippe)
Griseofulvin – 14338.68, 713.88
Gulf_War_Syndrome_v - 7755, 6007, 5419, 2688, 1370, 1365, 975, 866, 837, 771, 714, 639, 633, 578, 533, 435, 392, 255, 253, 136
Guillain_Barre_Syndrome_TR - 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30, 7344, 4412, 5000
Gum_disease (use Gingivitis_Pyorrhea)
Haemophilia_tonic (hereditary bleeding disorders in which the blood does not readily clot) - 778, 845, 751
Haemophilus_influenzae_HC (causes bacterial meningitis, infects joints) – 16728.45, 832.86
Hair_human – 646
Halitosis (bad breath. See also Strep pneumonia, Strep aureus, Pharyngitis, Dental, Parasite general, and General antiseptic sets) - 1550, 802, 880, 787, 727, 20
Hallucinations - 10000, 880, 787, 727, 20
Hand_foot_and_mouth_syndrome (a mild viral infection found in young children) - 232, 237, 1214, 1243, 1244, 1271, 5411
Hangover (see also Kidney and Liver support freqs) - 10000, 522, 146
Hay_fever (only some types) - 880, 787, 727, 20
Head_injury_followup (Seek immediate medical attention for head injuries!) - 9.6, 3000, 880, 787, 727, 522, 72, 5.8, 4.9
Headaches - 144, 160, 1.2, 520, 10, 10000, 304
Headaches_caused_by_vertebral_misalignment (Not a substitute for adjustment) - 9.6, 3000
Headaches_comp - 10000, 3000, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 522, 520, 304, 160, 146, 144, 125, 95, 73, 20, 10, 9.6, 9.39, 7.83, 6.3, 5.8, 4.9, 4, 1.2
Headaches_due_to_parasites (see also Parasites, strongyloides) - 125, 95, 73, 20, 727, 3000
Headaches_due_to_toxicity - 522, 146, 4.9, 3000, 880, 787, 727, 20
Headaches_unknown_cause - 10, 4, 5.8, 6.3, 7.83, 3000, 650, 625, 600
Headaches_urogenitally_caused - 9.39, 3000
Healing_and_regeneration - 2720, 266, 47
Heart_blockage_1 – 59, 60, 61
Heart_general - 20, 81, 162, 5000
Heart_tonic (lab animals only. See also Chlamydia, Staph infection, Circulatory stasis, and Kidney freq sets) - 80, 160, 20, 73, 3.9, 3000, 880, 787, 727, 465, 162, 125, 95, 20, 1.2
Heartburn_chronic (use calcium magnesium supplement and The Water Cure. Also see Staph and Strep general sets and H. pylori) – 676, 832, 2720, 2170, 2127, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 685, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20
Heartworm (use Parasites, heartworm)
Heavy_metal_toxicity_TR – 31905.6, 38014.4, 39032.6, 43644.3, 56656.4, 76677.5, 43644.3, 38014.3, 4202.3, 5333.7, 9887, 1902, 317
Heel_spurs (use Bone_spurs)
Helicobacter_pylori (ulcer. Run 676 for 10 min, 676*) - 2950, 2819, 2779, 2167, 880, 728, 705, 695, 676, 352, 347
Helicobacter_pylori_1 - 2167, 728, 880, 2950
Helicobacter_pylori_2 - 695, 2779, 705, 2819
Helicobacter_pylori_3 - 0.2, 0.4, 0.6, 0.8
Helminthosporium (the reproductive element of some parasitic worms) - 793, 969
Hemobartinella_felis - 603, 957
Hemophilia – 603
Hemorrage - 1550, 802
Hemorrhoids - 4474, 6117, 774, 1550, 447, 880, 802, 727
Hepatitis_A (add Hepatitis general freqs if necessary) - 321, 346, 414, 423, 487, 558, 578, 693, 786, 878, 3220, 717
Hepatitis_B (add Hepatitis general freqs if necessary) - 334, 433, 767, 869, 876, 477, 574, 752, 779
Hepatitis_B_HC (antigen) – 20562.06, 1023.72
Hepatitis_C (also try Parasites, schistosoma mansoni and Hepatitis general freqs if necessary) – 5000, 3220, 3176, 2489, 2189, 1865, 1600, 1550, 1500, 1371, 933, 931, 929, 880, 802, 665, 650, 633, 625, 528, 444, 329, 317, 250, 224, 166, 146, 125, 95, 72, 28, 20
Hepatitis_C_1 - 10000, 5000, 3220, 3176, 2489, 1865, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 665, 650, 600, 444, 250, 166, 146, 125, 95, 72, 28, 20
Hepatitis_C_TR – 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189
Hepatitis_general - 1550, 1351, 922, 880, 802, 727, 477, 329, 317, 224, 28
Hepatitis_general_secondary - 284, 458, 477, 534, 788, 922, 9670, 768, 777, 1041
Hepatitis_general_v - 987, 934, 922, 878, 876, 842, 786, 781, 563, 562, 558, 534, 528, 477, 334, 321, 317, 224, 213, 166
Hernia - 10000, 787, 727, 2720, 5000
Herpes_general (use 1488 and 2950 for 15min, 1488*) - 2950, 1900, 1577, 1550, 1489, 1488, 629, 464, 450, 383, 304, 165, 141
Herpes_general_secondary - 37000
Herpes_general_v - 165, 141, 383, 450, 629
Herpes_progenetalis (genital. Also use Herpes simplex II) - 141, 878, 898, 5310, 440, 171, 660, 590, 1175
Herpes_simplex_I (secondary. Cold sores: primarily non-genital, first try Herpes,general) - 322, 476, 589, 664, 785, 822, 895, 944, 1043, 1614, 2062, 1489, 2950
Herpes_simplex_I_1 - 339, 343, 480, 591, 778, 782, 843, 1614, 657, 699, 700, 734
Herpes_simplex_I_2 - 2489, 1800, 465, 1550, 1500, 880, 787, 727, 1850, 428
Herpes_simplex_I_3 - 470, 647, 648, 650, 652, 654, 656, 658, 660, 847, 5641, 8650
Herpes_simplex_I_4 (use 2950 for 20min) – 2950
Herpes_simplex_I_HC – 14537.82, 17201.43, 723.80, 856.41
Herpes_simplex_II - 556, 832
Herpes_simplex_II_HC – 17923.34, 17674.41, 892.35, 879.96
Herpes_simplex_IU2 – 808
Herpes_simplex_RTI (based on Resonant Light Technology’s herpes set, most frequencies contracting spread. Also can be used for measles, chicken and small pox, mononucleosis, shingles, rubella, cold sores, epstein barr, variola, stoma stomatosis, and pyorrhea.) - 10000, 5000, 3176, 2489, 186, 372, 427, 446, 465, 484, 503, 522, 541, 560, 579, 598, 617, 636, 655, 674, 693, 712, 731, 750, 769, 788, 807, 826, 845, 864, 883, 902, 921, 940, 959, 978, 997, 1016, 1035, 1054, 1073, 1488, 1550, 1568, 1644, 1865, 1909, 2976, 5310, 5952
Herpes_TR (run set three times, pausing 10 minutes between runs. All frequencies can run 60 sec except 2950, which runs 180 sec) – 2950, 322, 476, 468, 589, 664, 785, 822, 895, 936, 944, 1043, 1614, 1871, 2062, 1489, 3742, 748
Herpes_type_1_anec_comp (combines most anecdotal freqs for Simplex I) - 8650, 7484, 5641, 3742, 2950, 2489, 1871, 1850, 1800, 1614, 1550, 1500, 935.5, 880, 847, 843, 787, 782, 778, 734, 727, 700, 660, 656, 652, 648, 591, 480, 467.8, 428, 343, 339
Herpes_type_2_comp - 8778, 1402, 888, 880, 848, 846, 832 , 808, 776, 732, 717, 685, 665, 556, 540, 532, 528, 373, 370, 366, 362
Herpes_type_2A - 532, 848
Herpes_type_2A_secondary - 360, 362, 364, 366, 368, 370, 373, 528, 685, 846, 880, 888, 8778, 540, 665, 716, 717, 718, 731, 732, 733, 776, 1402
Herpes_type_5 (cytomegalovirus. 2145*) - 126, 597, 629, 682, 1045, 2145, 8848, 8856
Herpes_type_C - 395, 424, 460, 533, 554, 701, 745, 2450
Herpes_zoster (chicken pox, shingles. 664*) - 3343, 2320, 2170, 1600, 1500, 1160, 914, 880, 833, 802, 787, 664, 580, 3.9
Herpes_zoster_1 (4 min each freq) - 10000, 833, 802, 3.9
Herpes_zoster_secondary - 1550, 802, 1800, 1865, 728, 2720, 2128, 5000, 464, 800, 574, 1557, 304, 20
Herpes_zoster_v - 7160, 3343, 2431, 2323, 1577, 1544, 40887, 958, 934, 787, 786, 738, 718, 716, 686, 668, 643, 576, 574, 573, 572, 563, 554, 542, 453, 446, 436, 425, 423, 411, 345, 333, 223, 134
Hiatal_hernia (use staph and strep sets)
Hiccups - 20, 10000
Hip_pain (use also Arthritis) - 880, 787, 727, 20
Hirudo_medicinalis (a homeopathic remedy prepared from a leech used for therapeutic purposes) - 128
Histomonas_meleagridis_HC – 18769.72, 934.49
Histoplasma - 424, 616, 749
Histoplasma_capsulatum_HC – 15035.69, 748.58
HIV (see also AIDS) - 683, 714, 3554, 830, 450
HIV_HC – 18172.28, 904.74
Hives (use Urticaria)
Hoarseness - 880, 760, 727
Hodgkins_disease (use Cancer, Hodgkin's disease)
Hookworm (use Parasites hookworm)
Hordeolum (use Stye)
Hormodendrum (a genus of fungi that includes human pathogens) - 663, 678, 695, 532, 627
Hormonal_imbalances - 5.5
Hot_flashes (complications) - 10000, 880, 787, 727
Hot_tub_folliculitis (use Pseudomonas freqs)
Household_Insect_Mix – 723, 100
Human_T_lymphocyte_Virus1 (used for MS and autoimmune disease) - 725, 2432, 243, 6353, 732, 844, 646
Human_T_lymphocyte_Virus2 (used for Gulf War syndrome) - 725, 1230, 245, 314, 965
Human_T_lymphocyte_Virus3 (used for AIDS) - 633, 1220, 6230, 8225, 111, 392, 776, 837, 1675, 2664, 3806, 714
Human_T_lymphocyte_Virus4 - 444, 2323
Human_T_lymphocyte_Virus5 - 83, 235, 645, 2323, 3432, 4093, 5532
Human_T_lymphocyte_Virus6 - 702, 747, 2245, 183
Hydrocele (fluid in testicle, etc.) - 880, 787, 727
Hyperacidity_stomach - 7.82, 20, 230
Hyperosmia (overacute smell and taste) - 20, 10000, 522, 146
Hyperparathyroidism - 4.6, 9.5, 9.6
Hypertension - 3176, 2112, 20, 95, 324, 528, 15, 9.19, 7.83, 6, 10000, 880, 787, 727, 304
Hypertension_renin_induced (red high, diastolic high pressure. Also see Kidney freqs) - 9.19, 6
Hypertension_spastic – 95
Hyperthyroid - 3, 0.5
Hypochondrium_upper_abdomen - 20, 10000
Hypophyseal_disturbances (pituitary) - 4
Hypotension (low blood pressure) - 20, 727, 787, 880
Hypothyroid - 2, 12, 35, 16000, 10000, 160, 80, 20
Hypoxia (low oxygen, use also Circulatory stasis) - 727, 787, 880, 10000
Icterus_haemolytic (a chronic form of jaundice involving anemia) - 243, 768
Ileocolitis_colon_inflammation (also use Colitis if necssary and see Parasite general and roundworm sets) - 802, 832, 440
Immune_system_stabilization_TR – 330, 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 30
Immune_system_stimulation - 10000, 5611, 5000, 4014, 3448, 3347, 3176, 2929, 2867, 2855, 2791, 2720, 2489, 2180, 2128, 2008, 1862, 1488, 880, 800, 787, 728, 665, 464, 432, 304, 120, 20, 8
Immune_system_stimulation_1 – 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8
Impotence (many classes. Also use Circulatory stasis) - 9.39, 2127, 2008, 465, 10000, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 125, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600
Incontinence_1 (use all freqs for 10 min) - 2250, 2050, 2128, 690, 666
Indigestion (use Dyspepsia)
Infantile_paralysis (also use Polio) - 1500, 880, 787, 727, 776, 5000, 10000
Infections_general (see General Antiseptic) - 1550, 880, 802, 786, 728, 465, 444, 125, 95, 72, 48, 20, 304, 1.2, 5500, 676, 422, 766
Infections_general_secondary - 5000, 1600, 1500, 832, 776, 760, 700, 690, 666, 650, 625, 600, 1865, 500, 450, 440, 428, 660, 2112
Infections_general_tertiary - 1800, 2720, 2489, 832, 3040, 2008, 1850, 610, 732, 751, 40000
Infertility (see also Impotence) - 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 9.39
Inflammation_general (also see Infection general sets) - 1.5, 3.6, 2720
Influencinum_Berlin_55 - 430, 720, 733, 787
Influencinum_vesic_NW - 332, 364, 519, 588, 590, 238, 239, 715
Influencinum_vesic_SW - 433, 645, 658, 824
Influencinum_vesica_general (blisters) - 203, 292, 588, 612, 975, 407, 682
Influenza (mutates to new strains constantly but these may be helpful. See also Influenza, Grippe and Influenza Virus. Use all freqs for 5 min if necessary) - 7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 5000, 3672, 2720, 2050, 2008, 1947, 1674, 1550, 1500, 1234, 885, 880, 875, 800, 786, 728, 683, 512, 464, 440, 304, 20
Influenza_1_99_00 - 10000, 880, 727, 330, 728
Influenza_1957_A_Asian - 768, 574
Influenza_1978 - 844, 814, 610
Influenza_1979 - 123, 513, 522, 565, 788, 601
Influenza_1983 - 424, 730, 734, 428
Influenza_1989 - 216, 322, 627, 703, 748
Influenza_1993 - 522, 615, 778, 850, 959
Influenza_1993_secondary - 207, 254, 580, 582, 584, 586, 588, 848, 947, 7967, 8910, 739, 741, 760, 765, 773, 915
Influenza_1994 - 689, 697, 699, 798
Influenza_1994_secondary - 337, 690, 868, 869, 702, 727, 729, 776, 779
Influenza_1997_1998 - 2008, 880, 787, 727, 35, 20, 465
Influenza_2_99_00 - 440, 465, 613, 666, 727, 787, 800, 1000, 5000, 10000
Influenza_2003_2004_1 - 7344, 3672, 1234, 880, 743, 727, 683, 464, 452, 333, 72, 200, 93.9, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 885, 875, 832, 802, 787, 776, 766, 1500, 832, 787, 650, 625, 600, 465, 144, 582
Influenza_2003_2004_2 - 8911.25, 9113.5, 9141.5, 9393.13, 6654.69, 7255, 7284.06, 8041.5, 10334.06, 10346.56, 10976.38, 7414.28, 7631.09, 7632.66, 7667.38, 7676.94, 8045.81, 8082.59, 8305.19, 5548.59, 5549.22, 5554.69, 5554.84, 5558.75, 5560.78, 5562.5, 7118.2, 5045.03, 6752.01
Influenza_2005_fall_TR – 2950, 322, 476, 468, 589, 664, 785, 822, 895, 936, 944, 1043, 1614, 1871, 2062, 1489, 3742, 748
Influenza_2005-2006_TR – 2748.8, 5695.9, 2856.7, 2935.4, 4159.2, 4534.4, 2276.3, 2504.5, 3229.4, 6466.6, 1715.1, 4633.9, 4769.4, 1192.6, 599, 2390, 1257.2, 315.7, 5190.7, 1734, 6936.5, 867.9, 434, 217.1, 6951, 4448.9, 6306.3, 4220, 8478, 1216, 1214, 1060, 1010, 935, 778, 777, 465, 457, 445, 433, 425
Influenza_A_and_B_HC (flu shot) – 15931.86, 15682.93, 793.20, 780.81
Influenza_aches_and_respiratory (use 7760 and 7766 for 10 min, all others for 5) - 440, 512, 683, 728, 784, 787, 800, 875, 880, 885, 2050, 2720, 5000, 7760, 7766, 304
Influenza_and_Cold_1 (winter 01 to 02) - 959, 962
Influenza_Asian_grippe_A - 516, 656, 434
Influenza_avian_exp_TR (sweep from 4896.1 to 5060.9 by .03125 dwell 1)
Influenza_autumn_1998 (use 8700 and 7760 for 15min) - 250, 465, 8210, 8700, 7760
Influenza_Bach_Poly - 122, 350, 487, 572, 634, 768, 823, 1043, 1272, 764, 771
Influenza_general_1 (winter 98 to 99) - 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016
Influenza_grippe_1986_tri - 532, 588, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 994, 462, 712
Influenza_grippe_1987 - 140, 332, 581, 953, 4868, 730
Influenza_grippe_1988 - 267, 536, 568, 2050, 752, 781
Influenza_grippe_1989 - 353, 536, 874
Influenza_grippe_1990 - 541, 560, 656
Influenza_grippe_general - 343, 500, 512, 541, 862, 1000, 1192, 3012, 3423, 10223
Influenza_grippe_vapch - 153, 343
Influenza_haemophilus - 542, 552, 885, 959, 734, 633.1, 2532.4
Influenza_haemophilus_type_B (can cause a type of meningitis) - 652, 942, 483, 731, 746
Influenza_spanish - 462, 787
Influenza_2005_sweep_TR (long sweep from 9750 to 10156.25 by 0.03125 steps at 0.25 sec duration/step)
Influenza_overnight_TR (Combines many of the CAFL flu frequencies into on large set. TR specifies to pulse 0.25 90, use duration of 90 sec per freq to make approx 8 hr set) - 10223, 10000, 9090, 8910, 8700, 8250, 8210, 8000, 7967, 7766, 7764, 7762, 7760, 7344, 6984, 6986, 6988, 6990, 6992, 6994, 6996, 6998, 7000, 7002, 7004, 7006, 7008, 7010, 7012, 7014, 7016, 5608, 5000, 4868, 3672, 3423, 3122, 3012, 2720, 2544, 2532.4, 2489, 2558, 2398, 2050, 2008, 1947, 1922, 1800, 1674, 1600, 1550, 1500, 1422, 1272, 1242, 1234, 1215, 1192, 1191, 1186, 1043, 1020, 1000, 995, 994, 985, 984, 969, 967, 962, 959, 954, 953, 947, 946, 945, 942, 932, 922, 915, 895, 889, 885, 880, 878, 875, 874, 869, 868, 863, 862, 861, 850, 848, 844, 841, 839, 836, 833, 832, 823, 814, 802, 800, 798, 788, 787, 786, 784, 782, 781, 780, 779, 778, 777, 776, 773, 771, 770, 768, 766, 765, 764, 763, 762, 761, 760, 758, 757, 756, 753, 752, 750, 748, 746, 745, 743, 742, 741, 740, 739, 734, 732, 731, 730, 729, 728, 727, 726, 724, 722, 720, 715, 713, 712, 703, 702, 699, 697, 690, 689, 687, 683, 680, 679, 678, 676, 674, 672, 670, 668, 666, 664, 663, 662, 660, 656, 653, 652, 651, 650, 649, 647, 640, 632, 634, 633.1, 627, 625, 615, 613, 610, 601, 600, 597, 588, 582, 581, 580, 574, 572, 568, 566, 565, 560, 558, 555, 553, 552, 542, 541, 537, 536, 535, 534, 532, 530, 525, 524, 523, 522, 518, 516, 513, 512, 500, 496, 487, 483, 482, 472, 469, 468, 465, 464, 462, 461, 457, 452, 447, 442, 440, 434, 432, 428, 425, 424, 421, 413, 387, 360, 358, 356, 354, 353, 352, 350, 345, 343, 341, 340, 338, 337, 336, 334, 333, 332, 330, 324, 322, 316, 304, 272, 267, 254, 250, 232, 216, 207, 200, 153, 144, 140, 123, 122, 93.9, 72, 47, 35, 20
Influenza_triple_nosode - 421, 632, 1242, 1422, 1922, 3122
Influenza_V_grippe – 861
Influenza_V2_grippe - 324, 652, 653
Influenza_V3_grippe - 550, 553
Influenza_V4_grippe - 232, 352, 2558
Influenza_V5_grippe - 945, 518
Influenza_V75_Victoria - 343, 316, 1020
Influenza_VA2_grippe - 334, 472, 496, 833, 836, 922, 728
Influenza_VA2L_grippe - 447
Influenza_virus_1991_1992 - 153, 345, 387, 758, 984, 985
Influenza_virus_1991_1992_secondary - 330, 332, 334, 336, 338, 340, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 525, 632, 740, 761, 762, 776, 777, 780
Influenza_virus_1992_1993 - 535, 946
Influenza_virus_1992_1993_secondary - 272, 534, 566, 668, 674, 776, 782, 947, 632, 640, 713, 715, 742, 773, 777
Influenza_virus_1993_1994 - 757, 885, 895, 969
Influenza_virus_1993_1994_secondary - 447, 457, 597, 756, 764, 776, 798, 878, 967, 9090, 663, 720, 728, 729, 745, 762, 764, 770, 773, 779
Influenza_virus_A - 322, 332, 776
Influenza_virus_A_1974 - 442
Influenza_virus_A_Port_Chalmers - 622, 863
Influenza_virus_B - 468, 530, 532, 536, 537, 568, 722, 740, 742, 744, 746, 748, 750, 1186, 679
Influenza_virus_B_Hong_Kong - 555
Influenza_virus_British - 558, 932
Influenza_virus_general - 728, 800, 880, 7760, 8000, 8250
Influenza_virus_swine - 413, 432, 663, 839, 995
Influenza_with_Fever_v - 954, 889, 841, 787, 763, 753, 742, 523, 513, 482, 469, 461, 425, 341, 332
Influenza_with_respiratory_1 (winter 99 to 00) - 47, 1191, 2398, 2544, 5608, 7760, 7766, 672, 674, 676, 678, 680, 647, 649, 651, 653, 1215, 724, 726, 728, 730, 732, 746, 768, 687
Influenzum_toxicum - 854
Injection_allergic_reaction - 10000
Insomnia (see also Parasite general set) - 3.59, 3, 7.83, 10, 1550, 1500, 880, 802, 6000, 304
Intelligence_and_clarity_of_thought - 20, 10000
Intercostal_neuralgia (pain in rib musculature) - 3000, 1550, 880, 802, 787, 776, 727, 125, 20, 1865, 444
Interleukin (used to stimulate lymphocyte production) - 3448, 2929, 4014, 5611, 2867, 2855, 2791
Intermittent_claudication - 45, 48
Intestinal_problems_colon (see also Colitis) - 10, 440, 880, 787, 727
Intestinal_problems_general (also see Parasite general set and General antiseptic) - 802
Intestines_inflammation (see also Colitis) - 727, 787, 880, 832, 1550, 105, 791
Iodamoeba_butschlii_HC - 22155.25, 1103.04
Irritable_bowel_syndrome (see also Parasites general set and Colitis) - 6766, 5429, 4334, 2018, 1550, 880, 832, 829, 812, 802, 787, 727, 465, 422, 407, 334, 20
Itching (pruritis. Take hot bath with a cup of apple cider vinegar afterwards. If chronic and no long term relief, use Parasite sets including Parasites general and Parasites blood flukes.) - 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20, 1865, 3176
Jaundice (see also Liver support, gallbladder, Leptospirosis, and Parasites fluke and general frequency sets) - 5000, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650, 625, 600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20
Jock_itch (use Epidermophyton floccinum)
Joint_inflammation (also see Arthritis sets) - 10000
Joint_pain_basic_TR (also known as Pain.Bio, run 160, 500, 1600, 5000 with pulse 4 60, 1600 500 160 with pulse 2 60, 160 324 528 with pulse 2 60 converge 1 1) – 160, 500, 1600, 5000, 324, 528
Kaposis_sarcoma (use Cancer_Kaposis_sarcoma)
Kidney_insufficiency - 9.2, 10, 40, 440, 1600, 1550, 1500, 880, 802, 650, 625, 600, 444, 1865, 146, 250, 125, 95, 72, 20
Kidney_papilloma (small, usually benign growth on a kidney) - 110, 148, 264, 634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102
Kidney_stimulation_TR (specified by True Rife as may help against infections common in acute renal failure) - 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1600, 1550, 1500, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 668, 651, 644, 625, 600, 524, 465, 442, 334, 250, 240, 152, 146, 28, 125, 120, 112, 100, 96, 93, 72, 64, 40, 20, 2222, 1153, 1134, 1016, 582, 676, 440
Kidney_stones (use with vitamin, mineral, and herb supplementation) - 444, 727, 787, 880, 10000, 6000, 3000, 3.5, 1552
Kidney_tonic_general - 440, 248, 8, 880, 20, 10000, 800, 5000, 3000
Kieferosteitis (a type of bone inflammation marked by enlargement and pain) - 432, 516, 384
Klebsiella_pneumoniae (use Pneumoniae klebsiella)
Knee_joint_pain - 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 20, 7.69, 3, 1.2, 250, 9.6, 9.39
L_lysine (stimulates) - 195.5, 391, 782, 1564.1, 3128.2, 6256.4
Lac_deflorat - 230, 371, 232, 2121
Lactobacillus_acidophilus_HC – 17375.69, 865.08
Lamblia (use Parasites, Giardia)
Large_intestine_tonic - 8, 440, 880
Laryngeal_polyp - 765, 202
Larynx - 10, 440, 465, 444, 1550, 880, 802, 787, 727, 28, 7.69, 3, 1.2, 250, 9.6, 9.39
Lateral_sclerose (degeneration of spinal cord leading to spastic paraplegia. See also ALS.) - 254
Laxative_mild - 802
Legionella (Legionnaires' disease, caused by a gram-negative bacteria associated with condensed or treated water that migrate to lung tissue and stimulate severe respiratory manifestations, fever, headache, abdominal pain, and may affect kidneys and liver.) - 723, 724, 897, 975, 8120, 8856, 690, 693
Leiomyoma (use Fibroma)
Leishman_Donovan (use Parasites, Leishmania)
Leprosy - 10000, 6000, 743, 600, 252
Leprosy_secondary_infection - 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 760, 727, 700, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 20, 500, 450, 440, 428, 660
Leptospira_interrogans_HC – 19865.04, 989.02
Leptospirosis (a spirochete bacterial disease that is spread to humans through animal urine that can cause meningitis, jaundice, anemia, miscarriage, and death) - 612, 663
Leukocytogenesis_stimulation (see also Immune system stimulation) - 20, 727
Leucocytozoon_HC - 19914.83, 991.50
Leukoderma_acquired (use Vitiligo)
Leukoencephalitis (inflammation of brain's white matter, usually in infants and children, but also found in horses as a result of forage poisoning) - 324, 572, 776, 934, 1079, 1111, 1333
Leukoencephalitis_secondary - 338, 783, 932, 1035, 1160, 1630, 712, 713, 715, 1244
Leukoplakia (white patches on mucous membranes, also see EBV, Papilloma, and Cancer, carcinoma freqs) - 465, 2127, 2008, 727, 690, 666
Leukose (proliferation of tissues that form white blood cells; considered to be foundational stage of leukemia. See also Cancer Leukemia, Parasite general, Parasite fluke sets) - 612, 633, 653, 3722, 644
Lichen_planus_TR - 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 2189, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30
Lichen_sclerosus_TR – 1600, 500, 160, 324, 528, 7344, 4412, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 10000, 5000, 30
Lipoma (benign, soft tumor of fatty tissue. Also use Liver support.) - 47, 606, 709
Listeriose (a serious disease causing miscarriage, meningitis, and endocarditis in humans; known as circling disease in ruminants and causes liver necrosis in animals with single stomachs. Also see Strep general and General infection) - 377, 471, 626, 628, 634, 774, 2162, 7867, 714, 724
Liver_enlargement - 727, 787, 880
Liver_fluke (Use Parasites, flukes)
Liver_necrosis (use Listeriose, Liver support, Parasites schistosoma mansoni)
Liver_stores_bile_cholesterol - 21.34
Liver_support (also try E_coli, Parasites_general and Parasites_flukes_general) - 33.13, 1552, 802, 751, 331.3
Lockjaw (use Tetanus)
Locomotor_dysfunction_incoordination (may be slow results. See also Schumann response) - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20
Low_blood_pressure (use hypotension)
Luesinum_Syphilinum (use Syphillis)
Lumbago - 10000, 800, 880, 787, 727, 125, 95, 72, 444, 1865, 9.19, 8.25, 7.69, 300
Lung (general) - 9, 3672
Lung_abscess (use Nocardia asteroides)
Lung_infection_1 – 10.3, 10.5, 11.8, 11.9, 12.1, 12.4
Lung_general_tonic – 318, 307.9, 568
Lung_sinus_bacteria - 244, 1466, 597, 1311
Lupus_general (localized degeneration of skin by various diseases; vulgaris is a common form of this ailment that is actually a rare form of tuberculosis that manifests with disfigurement and destruction of the skin and cartilage of the face. Also use Parasite fluke sets for any type. Use 633 for 5 min, 2125 and 3612 for 4 min, 2008 and 802 for 8 min) - 3612, 2489, 2125, 2010, 2008, 2006, 942, 802, 800, 798, 702, 633, 632, 442, 386, 243
Lupus_general_secondary - 205, 244, 352, 633, 847, 921, 993, 1333, 1464, 7865, 771
Lupus_SLE_secondary - 2180, 2128, 2008, 1552, 880, 784, 664, 304, 386, 678, 481
Luxation (dislocation of organs or joints) - 9.1, 110
Lycogala_HC – 6273.17, 312.32
Lyme_and_Rocky_Mtn_Spotted_Fever_v - 7989, 1590, 239, 846, 422, 417, 1455, 39975, 40439, 884, 797, 758, 693, 673, 577, 4870, 4880, 578, 128, 579
Lyme_disease (also known as borreliosis; relapsing fever in humans and animals caused by parasitic spirochetes from ticks. Also use Babesia if necessary.) - 6870, 6863, 46866, 46851, 34170, 34112, 4200, 2050, 2016, 1520, 1455, 920, 884, 800, 797, 758, 673, 625, 615, 605, 432, 345, 344, 338, 254
Lyme_1 - 864, 495, 485, 490, 495, 500, 505, 625, 610, 615, 620, 625, 630, 690, 790, 785, 790, 795
Lyme_2 (use 625 for 10 min, 615 for 5 min) - 10000, 6870, 6863, 4200, 2720, 2050, 2016, 1520, 1455, 943, 920, 885, 884, 880, 864, 800, 797, 795, 790, 785, 758, 732, 727, 699, 690, 688, 673, 664, 673, 660, 644, 630, 625, 620, 615, 610, 605, 597, 534, 533, 525, 510, 505, 495, 485, 490, 500, 484, 432, 345, 344, 338, 306, 254, 230, 3
Lyme_3 – 27735768, 1380882.58, 68750.10, 3422.87
Lyme_4 (use 2016 and 625 for 10 min, others for 5 min) - 2050, 1520, 615, 2016, 625
Lyme_5 (use 920 for 10 min) - 920
Lyme_6 (borrelia afzellii) - 387500
Lyme_7 (borrelia burgdorferi) - 380000
Lyme_8 (borrelia garinii) - 382000
Lyme_hatchlings_eggs - 640, 8554, 203, 412, 414, 589, 667, 840, 1000, 1072, 1087, 1105
Lyme_JB - 27735768
Lyme_secondary (254*) - 254, 525, 597, 644, 885, 699
Lyme_tertiary - 306, 432, 484, 610, 625, 690, 864, 2016, 790
Lyme_TR_A (Program A, run every other day) – 6675, 4879, 2899, 2720, 2016, 1800, 1600, 1550, 1519, 1455, 1433, 885, 880, 863, 828, 802, 786, 776
Lyme_TR_B (Program B, run every other day) – 765, 758, 749, 726, 672, 604, 600, 581, 464, 451, 432, 345, 250, 144, 62
Lymph_plaque - 596, 346
Lymph_stasis (use 3176 for 10 minutes) - 3176
Lymph_stasis_secondary (also see Lymphangitis) - 6.3, 148, 522, 146, 444, 440, 880, 787, 727, 10000, 2.5, 465, 10
Lymph_support - 15.05, 10.36, 3176
Lymphangitis (lymphatic vessel inflammation of humans and horses most commonly caused by strep but also by other bacteria, yeast fungus, and cancer. See also Strep General) - 880, 574, 778, 1120, 1078, 3176
Lymphogranuloma (use Cancer, Hodgkin's disease)
Lymphs_and_detox - 10000, 3177, 3176, 3175, 880, 787, 751, 727, 676, 635, 625, 522, 465, 444, 440, 304, 148, 146, 15.2, 15.05, 10.36, 10, 7.83, 6.3, 2.5
Lymph_mover - 100000
Lyssinum (use Rabies)
Macular_degeneration_and_visual_acuity (use with Cataracts freqs if necessary, 1830*) - 8, 1830, 1832, 1834, 1836, 1838, 1840, 1842, 1844, 1846, 1848, 1850, 1852, 1854, 1856, 1858, 1860
Macular_degeneration_1 – 0.6, 1.1, 1.4, 1.9, 9.9, 10, 21, 23.6, 24, 25.6, 26.7, 32, 34.1, 410
Magnesium - 480
Malabsorption_syndrome (use with Parasites, General set) - 727, 787, 880, 800, 1552, 3000
Malaria (an infectious disease, originating in tropical areas, that is transmitted by a mosquito bite and characterized by fever, anemia, and spleen enlargement. Also use wormwood annua. Also see Perniciosia) - 4, 20, 28, 222, 550, 713, 880, 930, 1032, 1433, 1444, 1445, 455, 743
Malaria_1 - 20, 555
Malaria_2 - 20, 28, 787, 880
Malaria_3 (all freqs 5 to 15 min each) - 880, 800, 787, 728, 20
Malaria_Falciparum_1 - 1518, 1348, 1473, 1002, 1019
Malassezia_furfur (causes tinea versicolor. See also Fungus general) - 222, 225, 491, 616, 700
Mamma_fibromatosis (use Breast, fibroid cysts)
Mange_follicular - 253, 693
Mannan - 961, 661
Marsh_elder - 474
Mastitis (an inflamed breast usually caused by bacterial infection) - 654, 698
Mastoiditis (inflammation of the bony structure of the head in the region of the ears below the eyes) - 287
Measles - 727, 787, 880, 342, 442, 443, 467, 520, 521, 552, 1489, 745, 757, 763, 712
Measles_HC (antigen) – 18471.00, 919.62
Measles_rubella (German or 3 day measles) - 431, 459, 510, 517, 796, 967, 368, 734, 772
Measles_rubella_secondary - 727, 787, 880
Measles_rubella_vaccine - 429, 459, 832, 926, 505
Measles_rubeola (9 day measles) - 342, 467, 520, 784, 787, 962, 1489
Measles_vaccine - 214, 725, 747, 783, 962
Measles_w_vaccine (try for autism) - 1489, 962, 880, 787, 783, 763, 757, 747, 745, 727, 725, 712, 552, 521, 467, 443, 342, 214
Medorrhinum (homeopathic nosode for urethral discharge. See also Vaginosis.) - 230, 442, 554, 843, 854, 1700, 1880, 2222, 602
Menieres_1 - 8.8, 8.9, 9.0
Menieres_2 - 456.6, 723, 880
Menieres_disease (auditory vertigo associated with deafness and tinnitus. Use 5000 for 16 min, 782 for 26 min, others for 7 min. Also use General_antiseptic) - 1550, 802, 880, 787, 727, 465, 428, 33, 329, 5000, 1130, 782, 9
Meningcoccus_Virus - 720
Meningioma (a benign, slow-growing tumor of the membranes that envelop the brain and spinal cord) - 446, 535, 537
Meningitis (inflammation of the membranes that envelop the brain and spinal cord. Bacterial: also use Streptococcus pneumoniae, Influenza haemophilus type B and see Listeriose and Leptospirosis. Viral: also use Echo, Coxsackie, and Polio) - 5000, 1795, 1422, 1044, 928, 822, 764, 733, 720, 517, 427, 423, 322, 20
Meningitis_secondary - 130, 676, 677, 507
Meningitis_tertiary - 1550, 802, 880, 832, 787, 727, 650, 625, 600, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 428, 660
Menopause_symptoms_TR – 880, 787, 727, 5.5
Menstrual_problems (douche with plain water first) - 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20
Mental_concentration - 10000, 7.82
Mental_disorders (general aid; especially if toxins are the cause. Also use mineral supplement) - 522, 146, 10000, 125, 95, 72, 20, 4.9, 428, 550, 802, 7.83
Mercury_toxicity_v - 47, 48, 49, 75
Methotrexate_toxicity - 584
Microsporum_audouini (a fungus which commonly causes ringworm of the scalp and other areas) - 422, 831, 1222, 285
Microsporum_canis (a fungus causing ringworm in cats, dogs, and children) - 347, 970, 1644, 402, 650
Migraine (also use Parasites strongyloides and general sets) - 10
Mold (see also specific types) - 222, 242, 523, 565, 592, 623, 745, 933, 1130, 1155, 1333, 1833, 4442
Mold_and_fungus_general_v (see also specific types) - 4442, 2411, 1833, 1823, 1333, 1155, 1130, 1016, 942, 933, 886, 880, 866, 784, 774, 766, 745, 743, 728, 623, 623, 594, 592, 565, 555, 524, 512, 464, 414, 374, 344, 337, 321, 254, 242, 222, 158, 132
Moles - 20, 120, 177, 600, 625, 626, 650, 659, 660, 728, 784, 880, 464
Moles_1 (use 761.7 for 15 min, others for 10 min) - 761.7, 650, 625, 600, 76.2
Mononucleosis (use Epstein Barr virus)
Monotospora_languinosa (homeopathic remedy for fungal allergen) - 788
Morbillinum - 467, 520, 1489
Morbus_Parkinson (use Parkinson's disease)
Morgan (bact) - 778, 784, 787, 788, 988, 726
Morgellons_disease_TR - 5858.25, 5856.375, 4271.25, 4264, 330, 10000, 7344, 5000, 1550, 1234, 740, 880, 835, 787, 727, 160, 500, 1600, 5611, 4014, 3448, 3347, 3176, 2929, 2867, 2855, 2791, 2720, 2489, 2180, 1862, 1488, 880, 800, 787, 728, 665, 464, 432, 304, 120, 30, 20, 8, 920, 2016, 625
Motion_sickness (also see nausea) - 10000, 5000, 648, 624, 600, 465, 440, 648, 444, 1865, 522, 190, 146, 125, 95, 72, 20
Mouth_eruptions_herpes (use Herpes and Herpes Simplex I)
Mouth_eruptions_white_patches (use leukoplakia)
Mucocutan_perniciosis - 833, 667, 756
Mucor_mucedo (causes rot in fruit and baked goods & sometimes found on feet and skin) - 612, 1000, 488, 766, 9788, 735
Mucor_plumbeus - 361, 578, 785, 877
Mucor_racemosis (grows on decaying vegetation and bread and can cause ear infection) - 310, 474, 875
Mucor_racemosis_secondary - 473, 686, 871, 873, 876, 878, 887, 7768, 7976, 8788, 713, 729, 731, 751, 760, 778, 1200
Mucormycosis (use Zygomycosis)
Mucous_membrane_inflammation_general - 380
Mucoviscidosis (use Cystic fibrosis)
Multiple_sclerosis_1 (use 5000 for 30min) - 5000, 4992, 23570.5, 3767, 3056.9, 2720, 2466.9, 2252.8, 2213, 2189, 2088.59, 1883, 1875, 1550, 1331, 880, 854, 840, 802, 787, 784, 728, 690, 660, 624, 620, 524, 470, 464, 430, 421, 317, 304.6, 275, 253, 241.68, 235, 224, 218, 166, 143, 80.9, 20
Multiple_sclerosis_2 - 5000, 23570.5, 3056.9, 2466.9, 2252.8, 2088.59, 880, 787, 728, 690, 660, 304.6, 241.68, 80.9, 20
Multiple_sclerosis_3 - 2253, 2467, 2357, 2358, 242, 305, 2089, 3057, 81, 5000, 1550, 802, 880, 787, 728, 690, 660, 20
Multiple_sclerosis_4 - 3040, 5000, 2720, 10000, 470, 120, 240, 300, 328, 728, 880, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 20
Multiple_sclerosis_5 (use 5000 for 30 min) - 5000, 728, 166, 224, 317, 727, 787, 880, 218
Multiple_sclerosis_6 (use 5000 for 10 min) - 10000, 6000, 5000, 3176, 2489, 3057, 2008, 2358, 1488, 2467, 3040, 880, 787, 800, 728, 665, 464, 242, 224, 304, 166, 120, 20
Multiple_sclerosis_brain – 0.3, 140, 158, 166, 169, 190, 199
Multiple_sclerosis_brain_infection – 2.6, 2.8, 5.1, 6.7, 7.2, 7.5, 11.3
Multiple_sclerosis_myelin_sheath_repair – 4.4, 8, 9.4, 9.5, 9.8, 12.6, 13.3, 14.2, 14.4, 14.8, 225, 259, 280
Multiple_sclerosis_secondary - 20, 143, 275, 430, 470, 524, 620, 624, 802, 840, 854, 1550, 2213, 5000, 728, 784, 880, 464
Multiple_sclerosis_stiff_legs - 315.77
Multiple_sclerosis_tremor_or_twitch - 470
Multiple_sclerosis_v (aspertame, mercury, benzene, lead, and toluene can cause same symptoms. Also use Chlamydia General and Herpes type 6 and see ALS sets, Herpes general, Blastocystis hominus, Parasites flukes, Shigella, Nocardia, and Herpes zoster) - 2145, 938, 862, 841, 741, 739, 682, 660, 572, 532, 520, 477, 442, 433, 344, 343, 342, 338, 324, 322, 253, 242, 112
Mumps (acute viral inflammation of the saliva glands. See also Coxsackie) - 152, 242, 642, 674, 922
Mumps_HC (antigen) – 19018.66, 946.88
Mumps_secondary - 190, 235, 516, 1243, 1660, 2630, 3142, 9667, 729, 741, 759, 761, 1170
Mumps_tertiary - 10000, 727, 2720, 2489, 2127, 2008, 428, 880, 787, 727, 20
Mumps_vaccine - 273, 551, 711, 730, 1419
Muscle_tonic - 20, 120, 240, 300, 304, 324, 328, 728, 880, 5000, 10000
Muscles_to_relax - 965, 20, 120, 240, 760, 6.8, 6000, 304
Muscular_dystrophy (disorder characterized by weakness and progressive wasting of skeletal muscles despite no concomitant wasting of nerve tissue. Aspartame, mercury, benzene, lead, and toluene can cause same symptoms. Also use Parasites flukes and see Parasites general, ALS, MS sets) - 153, 522, 146, 880, 787, 727
Muscular_pain_and_injury (also see Pain and General antiseptic) - 2720, 6000, 324, 320, 250, 240, 160, 125, 80, 40, 20, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5
Mycobacterium_phlei_HC – 20412.70, 1016.29
Mycobacterium_tuberculosis_HC (causes tuberculosis) – 21508.01, 1070.82
Mycogone_fungoides - 488, 532, 662, 764, 852, 1444
Mycogone_fungoides_secondary - 328, 367, 490, 491, 495, 496, 628, 678, 761, 766, 768, 1055, 1074, 9979, 709, 714, 729, 746, 757
Mycogone_spp (homeopathic allergenic preparation based on fungus) - 371, 446, 1123, 748
Mycoplasma_fermentans (May be a factor in ALS, chronic fatigue, alzheimer's, parkinson's, and MS) - 2900, 878.2, 880.2, 864, 790, 706.7, 690, 610, 484, 986, 644, 254
Mycoplasma_general (can be useful for lung, sinus, and other problems which do not respond to other frequencies) - 7344, 2950, 2900, 2842, 1147, 1113, 1067, 1062, 1045, 969.9, 880.2, 878.2, 865, 829.3, 800.4, 790, 783.6, 779.9, 706.7, 690.7, 690, 686.6, 684.1, 679.2, 673.9, 664, 644, 610, 484, 254
Mycoplasma_HC – 16106.12, 17226.33, 801.88, 857.65
Mycoplasma_pneumonia - 688, 975, 777, 2688, 660, 709.2, 2838.5
Mycoplasma_pulmonis – 2404.2, 601, 300.5, 150.3, 75.1
Mycoplasma_salivarium_1 (run each for 18 min after building up) - 253, 279, 420, 453, 761, 832
Mycosis_fungoides (a form of skin cancer resembling eczema) - 532, 662, 678, 852, 1444
Myocarditis_narbe (narbe means scar) - 279, 761
Myocarditis_necrose (homeopathic remedy from heart cells that died as a result of inadequate blood flow to them. See also Circulatory stasis) - 706, 789
Myoma (a benign tumor on the uterus) - 253, 420, 453, 832
Myositis (involves progressive muscle weakness) - 120, 122, 125, 129, 1124, 1169, 762
Myxosoma_HC - 20611.85, 1026.20
Naegleria_fowleri_HC - 18022.92, 897.31
Nanobacter (Nanobacterium sanguineum, a nanobacteria which can be found in some calcium deposits in the arteries, kidneys, gallbladder, muscle and joints as well as in increased numbers in those with "autoimmune" diseases such as lupus, psoriasis, scleroderma, and similar disorders) – 634, 317, 1268, 1902
Nanobacteria_2 - 6771.59, 6772.13, 6749, 6773.44, 6772.29, 6725.50, 5965.19, 5198.33, 5543.65, 5631.24, 9916.73, 8798.81, 8661.95, 4628.34, 4128.50, 2931.45, 2208.53, 2100.67
Nanobacteria_3 - 13543.18, 13543.89, 13544.26, 13544.49, 13546.48, 13546.88, 13544.59, 13545.21, 13546.95, 11930.39, 10396.66, 9916.73, 8798.81, 8661.95, 4628.34, 4128.50, 2931.45, 2208.53, 2100.67
Nanobacteria_sanguineum_TR - 7635.45, 6653.86, 6346.71, 5631.24, 5543.65, 2962.14, 2642.24, 1876.13, 1413.46, 1344.43, 1902, 317
Nasal_infection (use Sinusitis and/or Rhinitis)
Nasal_polyp (benign growth inside the nasal passage) - 542, 1436
Nasturtium (a healing herb) - 143
Nausea_and_cramping (also see Parasites, enterobiasis, roundworms, and Parasites, general for chronic conditions) - 72, 95, 190, 880, 832, 787, 727, 20, 4.9
Nematodes (Use Parasites, nematodes)
Neoplasms (Use cancer)
Nephritis (kidney inflammatory disease. Also treat for stones and crystals supplementally, or nephrosis non inflammatory kidney disease) - 1550, 274, 423, 636, 688, 880, 787, 727, 10, 20, 10000, 40, 73, 465, 3000
Nerve_disorders_and_neuropathy - 10000, 3176, 2720, 2489, 2170, 2112, 1800, 1600, 1550, 880, 802, 787, 727, 660, 650, 625, 600, 440, 125, 95, 72, 20, 7.83, 3
Nerves_healing – 200, 10, 7.64
Nervousness_Prozac_agitation (akathisia. See also Relaxation) - 3, 7.83
Neuralgia (a painful disorder of the nervous system) - 833, 3.9, 10000
Neuralgia_intercostal - 802
Neuralgia_trigeminal - 880
Neurosis - 28
Neurospora_sitophila - 705, 878
Nigrospora_spp - 302, 350, 764
Nocardia_asteroides (the microorganism causing Nocardiosis, an infectious pulmonary disease characterized by abscesses in the lungs. Also see Streptothrix.) - 228, 231, 237, 694, 719, 747, 887, 2890
Nocardia_asteroides_HC (found in Parkinson’s disease) – 17679.39, 880.20
Nogier_frequencies - 1.14, 2.28, 4.56, 9.125, 18.25, 36.5, 73, 146, 292, 584, 1168, 2336, 4672
Nose_infection_congestion (use Sinusitis and Rhinitis)
Numbness (also see Circulatory stasis) - 10000, 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 440, 660
Oat_smut - 806
Oligodena - 853
Oospora - 9599, 5346
Oral_lesions (chronic cases will always return until metal dental work is replaced with uranium free porcelain. See also herpes simplex I and use Stomatitis) - 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 727, 465, 444, 522, 146
Orchitis (inflammation of testes due to TB, mumps, gonorrhea, cancer, bacteria, etc. See also causative condition if known) - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 20, 9
Orchitis_secondary - 727, 787, 880, 10000
Ornithosis (Psittacosis or Parrot Fever; an infectious pneumonia transmitted by certain birds) - 233, 331, 332, 583, 859, 1217
Osteitis (bone inflammation) - 770
Osteoarthritis (use also Arthritis) - 962, 1500, 770
Osteoitis - 2.65
Osteomyelitis - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666
Osteomyelosclerosis (marrow replacement by bone in response to low-grade infection) - 79, 330
Osteosinusitis_max - 243, 327
Ostitis - 770, 743, 736, 724
Otitis_externa (outer ear infection. Also see Pseudomonas aeruginosa) - 727, 787, 880, 174, 482, 5311
Otitis_medinum (middle ear swelling and or infection and fever. Use also strep pneumonia if no immediate benefits. Use 880, 720, and 1550 for 10 min, others for 5 min) - 683, 688, 776, 766, 316, 784, 786, 125, 802, 72, 522, 440, 880, 720, 1550
Otosclerosis - 9.19
Ovarian_cyst - 567, 982, 711
Ovarian_disorders_general - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 1500, 982, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 711, 690, 666, 650, 625, 600, 567, 465, 444, 26, 20
Ovarian_elimination_stimulation - 20, 800, 1550
Ovum - 752
Ox_bile (the homeopathic remedy derived from it) - 672
Ozaena - 184, 222, 439
Pain_acute - 3000, 95, 10000, 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666
Pain_general (Also look under name of condition causing pain) - 3000, 2720, 95, 666, 80, 40
Pain_of_cancer - 3000, 95, 2127, 2008, 727, 690, 666
Pain_of_infection - 3000, 95, 880, 1550, 802, 787, 776, 727, 4.9
Pain_relief - 304, 6000, 3000, 666, 80
Palsy_general - 10000
Pancreas - 440, 464, 600, 624, 648, 1552, 727, 787, 880
Pancreatic_insufficiency - 20, 250, 650, 625, 600, 465, 444, 26, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 690, 666, 20
Papilloma_kidney (small, usually benign growth on a kidney) - 110, 148, 264, 634, 767, 848, 917, 760, 762, 1102
Papilloma_virus (causes warts and benign tumors having a branch or stalk and in some cases white patches known as leukoplakia, 874*, 907*) - 67265, 64734, 16970, 9609, 9258, 5657, 1051, 1011, 907, 874, 767, 489, 466, 404, 265, 110, 45
Papilloma_virus_cervix_HC (smear) - 20128.91, 1002.16
Papilloma_virus_plantar_wart_HC - 20163.76, 1003.
Papilloma_virus_wart_HC - 20263.34, 1008.85
Paraceli - 232
Paradontose - 424, 1552
Paralysis_nonspastic - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 9.19, 8.25
Paralysis_spastic - 10000, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 444, 1865, 125, 95, 72, 20, 7.69
Paramecium_caudatum - 4500, 1150, 2298
Paramyxovirus (experimental!, types avian 6 and tupaia) - 8920.5, 8089.4, 4460.2, 4044.7, 2230.1, 2022.3, 1115.1, 1011.2, 557.5, 505.6, 278.8, 252.8, 139.4, 126.4
Parasites_ancylostoma_braziliense_HC (Dog and cat hookworm, the larva of which is the most common cause of cutaneous larva migrans aka creeping eruption. Also see Parasites hookworm) - 19964.61, 993.98
Parasites_ancylostoma_caninum_HC - 19914.83, 991.50, 19566.32, 974.15, 19217.81, 956.80
Parasites_ascaris (152*) - 152, 442, 8146, 751, 1146, 797
Parasites_ascaris_HC (larvae in lung) – 20313.12, 1011.33
Parasites_ascaris megalocephala_HC - 20313.12, 1011.33
Parasites_capillaria_hepatica_HC - 21308.87, 1060.91
Parasites_clonorchis_sinensis_HC - 21259.08, 1058.43
Parasites_cryptocotyle_lingua_HC - 20611.85, 1026.20
Parasites_dirofilaria_immitis_HC (dog heartworm) - 20362.91, 1013.81
Parasites_echinoparyphium_recurvatum_HC - 20960.36, 1043.55
Parasites_echinostoma_revolutum_HC - 21308.87, 1060.91
Parasites_enterobiasis (pinworms; intestinal worms which cause itching of the anal and perianal areas) - 20, 112, 120, 773, 826, 827, 835, 4152
Parasites_enterobius_vermicularis_HC - 21059.93, 1048.51
Parasites_eurytrema_pancreaticum_HC - 20960.36, 1043.55
Parasites_fasciola_hepatica_HC - 21159.50, 1053.47
Parasites_fasciola_hepatica_cercariac_HC - 21259.08, 1058.43
Parasites_fasciola_hepatica_eggs_HC - 21159.50, 1053.47
Parasites_fasciola_hepatica_miracidia_HC - 21059.93, 1048.51
Parasites_fasciola_hepatica_rediae_HC - 21159.50, 1053.47
Parasites_fasciolopsis_buskii_adult_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_buskil_eggs_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_cercariae_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_miracidia_HC - 21607.59, 1075.78
Parasites_fasciolopsis_rediae_HC - 21508.01, 1070.82
Parasites_filariose (worms in blood and organs of mammals, larvae passed from biting insects) - 112, 120, 332, 753
Parasites_fischoedrius_elongatus_HC - 22005.88, 1095.61
Parasites_flukes_blood - 847, 867, 329, 419, 635, 7391, 5516, 9889
Parasites_flukes_general (pancreatic, liver, and intestinal) - 6766, 6672, 6641, 6578, 2150, 2128, 2082, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 945, 854, 846, 830, 763, 676, 651, 524, 435, 275, 142
Parasites_flukes_general_short_set - 524, 854, 651
Parasites_flukes_intestinal (2127/2128*) - 524, 651, 676, 844, 848, 854, 2128, 2008, 2084, 2150, 6766
Parasites_flukes_liver - 143, 275, 676, 763, 238, 6641, 6672
Parasites_flukes_lymph - 10050, 157
Parasites_flukes_pancreatic_1 - 1850, 2000, 2003, 2008, 2013, 2050, 2080, 6578
Parasites_flukes_sheep_liver - 826, 830, 834
Parasites_follicular_mange - 253, 693, 701, 774
Parasites_gastrothylax elongatus_HC - 22653.12, 1127.83
Parasites_general_1 - 4412, 2400, 2112, 1862, 1550, 800, 732, 728, 712, 688, 676, 644, 422, 128, 120
Parasites_general_2 - 10000, 3176, 1998, 1865, 1840, 880, 800, 780, 770, 740, 728, 727, 690, 665, 660, 465, 444, 440, 125, 120, 95, 80, 72, 47
Parasites_general_alternative_v - 4122, 1522, 967, 942, 854, 829, 827, 749, 741, 732, 633, 605, 604, 591, 524, 422, 411, 344, 172, 102
Parasites_general_comprehensive - 10000, 5000, 4412, 2720, 2400, 2112, 1864, 1550, 1360, 880, 854, 800, 784, 751, 732, 728, 712, 688, 651, 644, 524, 465, 442, 422, 334, 240, 152, 128, 125, 120, 112, 96, 72, 64, 20
Parasites_general_short_set - 20, 64, 72, 96, 112, 120, 152, 651, 732, 1360, 2720, 10000
Parasites_gen_custom2_TR (sweep 2000 to 2008 by 1 dwell 360) – 6578, 2000, 831, 2000, 2008, 2520, 689, 750, 880, 650, 187
Parasites_giardia - 5768, 5429, 4334, 2163, 2018, 1442, 829, 812, 721, 407, 334
Parasites_giardia_lamblia_HC - 21109.72, 1050.99
Parasites_gyrodactylus_HC - 18919.09, 941.93
Parasites_haemonchus_contortus_HC - 19566.32, 974.15
Parasites_heartworms - 543, 2322, 200, 535, 1077, 799, 728
Parasites_helminthsporium (worm eggs) - 793, 969, 164, 5243
Parasites_hookworm - 6.8, 440, 2008, 6436, 5868
Parasites_leishmania_braziliensis - 787
Parasites_leishmania_braziliensis_HC - 20064.19, 998.94
Parasites_leishmania_donovani - 525, 781
Parasites_leishmania_donovani_HC - 19914.83, 991.50
Parasites_leishmania_mexicana_HC - 20014.40, 996.46
Parasites_leishmania_tropica – 791
Parasites_leishmania_tropica_HC - 20163.76, 1003.89
Parasites_loa_loa_HC - 17973.13, 894.83
Parasites_macracanthorhynchus_HC - 21906.31, 1090.65
Parasites_metagonimus Yokogawai _HC - 21906.31, 1090.65
Parasites_nematode - 771
Parasites_onchocerca_volvulus_HC (tumor) - 21906.31, 1090.65
Parasites_paragonimus_Westermanil_HC - 22503.75, 1120.40, 22254.82, 1108.00
Parasites_passalurus_ambiguus_HC - 21956.10, 1093.13, 21756.95, 1083.21
Parasites_pinworm (use Parasites, enterobiasis)
Parasites_roundworms_comp - 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 2322, 1372, 1113, 1077, 1054, 942, 835, 827, 826, 822, 799, 776, 773, 772, 753, 752, 749, 746, 738, 732, 728, 722, 721, 698, 688, 650, 543, 541, 535, 422, 380, 332, 240, 200, 152, 128, 120, 112, 104, 101, 20
Parasites_roundworms_general - 7159, 5897, 4412, 4152, 3212, 2720, 942, 835, 827, 772, 732, 721, 688, 650, 543, 422, 332, 240, 152, 128, 120, 112, 104, 20
Parasites_roundworms_general_short_set - 128, 152, 240, 422, 650, 688
Parasites_roundworms_flatworms_TR (use when there is chronic pain from these. 40 min each with converge 1 0.03125 or 1 0.03333) – 6187.5, 6468.8, 5050
Parasites_scabies (follicular mange which is contagious dermatitis found in many animals that is caused by mites and in which the principle activity is at the hair follicles. Use 90, 94, 98, 102, 106, 110, 253, 693 for 10 min. Scan 90 to 110 on lesser frequency intervals if needed. Also, rub skin with olive oil, let sit, then rinse with thyme tea) - 920, 1436, 2871, 5742, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 253, 693
Parasites_schistosoma_haematobium (blood flukes) - 847, 867, 635
Parasites_schistosoma_haematobium_HC - 23549.28, 1172.45
Parasites_schistosoma_mansoni (blood fluke which can cause symptoms identical to hepatitis C) - 329, 9889
Parasites_stephanurus_dentalus (ova) - 22951.84, 1142.70
Parasites_strongyloides (threadworm, genus of roundworms) - 332, 422, 721, 732, 749, 942, 3212, 4412
Parasites_strongyloides_HC (filariform larva) - 19914.83, 991.50
Parasites_strongyloides_secondary - 380, 698, 752, 776, 722, 738, 746, 1113
Parasites_taenia (use Parasites, tapeworms)
Parasites_tapeworms (if any of these frequencies are felt strongly, also use a good herbal antiparasitic regimen plus CoQ10 in large amounts, 187*, 5522*) - 164, 187, 453, 523, 542, 623, 843, 854, 1223, 803, 1360, 3032, 5522
Parasites_tapeworms_echinococcinum (tapeworms found in dogs, wolves, cats, & rodents that can infect man, 5522*) - 164, 453, 542, 623, 5522
Parasites_tapeworms_secondary - 142, 187, 624, 662
Parasites_threadworms (use Parasites, strongyloides)
Parasites_trichinella_spiralis_HC (found in muscle) - 20138.87, 1002.66
Parasites_trichinosis - 101, 541, 822, 1054, 1372
Parasites_trichomonas_vaginalis_HC - 18968.87, 944.40
Parasites_trichuris_sp_HC (male) - 20213.55, 1006.37
Parasites_trypanosoma_brucel_HC - 21358.65, 1063.38
Parasites_trypanosoma_cruzi_HC (brain tissue) - 23051.41, 1147.66
Parasites_trypanosoma_equiperdum_HC - 22055.67, 1098.09, 22005.88, 1095.61, 21707.16, 1080.74
Parasites_trypanosoma gambiense_HC - 19715.68, 981.59
Parasites_trypanosoma_lewisi_HC (blood smear) - 21159.50, 1053.47
Parasites_trypanosoma_rhodesiense_TR - 21209.29, 1055.95
Parasites_turbatrix - 104
Parasites_urocleidus_HC - 22254.82, 1108.00
Paresis - 9.4
Paresthesia - 5.5
Parkinson_tremor_temporary_relief (use 6000 for 10 min) - 6000, 470, 130, 169
Parkinsons_disease (a slowly progressive, degenerative, neurologic disorder, also use Mycoplasma fermentans, try Chlamydia pneumoniae, and see Nocardia asteroides freqs. Use 33 for 30 min, 33*) - 470, 693, 813, 1.1, 5000, 6000, 1131, 33
Parkinsons_v - 4334, 1422, 871, 840, 827, 813, 744, 742, 733, 658, 611, 577, 569, 531, 524, 442, 314, 310, 172, 134
Parrot_Fever (use Ornithosis)
Parvovirus_canine - 637, 185, 323, 562, 613, 622, 1000, 4027
Parvovirus_canine_mutant_strain - 323, 514
Parvovirus_canine_type_B - 323, 535, 613, 755
Parvovirus_new_strain - 2257, 488
Pasteurella_combination (bacterial diseases spread by animal bites) - 323, 913, 694
Pelvic_inflammatory_disease - 2950, 2976, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1550, 1488, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 522, 95, 72, 450, 428
Pemphigus (rare, autoimmune skin disorders characterized by blisters in the outer layer of skin and mucous membranes) - 694, 893, 665
Penicillium_chyrosogenium - 129, 249, 344, 967
Penicillium_chyrosogenium_secondary - 345, 688, 868, 1070, 2411, 728, 764, 765
Penicillium_notatum - 334, 629
Penicillium_notatum_secondary - 321, 550, 555, 556, 558, 560, 562, 566, 572, 644, 825, 922, 942, 4870, 7780, 412, 715
Penicillium_rubrum - 332, 457, 460, 462, 766, 1015, 1018
Pennyroyal (an herb) - 772
Pepto_streptococcus (see also other Strep sets) - 201, 629
Pericarditis (NOTE, Cardiac conditions are inherently unstable. Therefore,we cannot recommend the use of frequencies on humans, even outside U.S. jurisdiction. These frequencies are for animal research only.) - 2720, 2170, 1600, 880, 1550, 802, 787, 727, 625, 125, 95, 72, 20
Periodontal_disease (see also osteo and dental infection freqs) - 47.5, 1800, 1600, 650, 625, 600, 880, 787, 776, 727
Peritonitis - 727, 787, 880
Perniciosia (scilicet malaria, extremely severe form of malaria) - 232, 622, 822, 4211
Perniosis (chillbains. A disorder of the blood vessels caused by prolonged exposure to cold and characterized by skin lesions on the lower legs, hands, toes, feet, ears and face) - 20, 232, 622, 822, 4211, 2112
Pertussis (whooping cough) - 526, 765, 46, 284, 9101, 697, 906
Pertussis_secondary - 880, 832, 802, 787, 776, 727, 1234, 7344
Pesticide_detox (see also Liver and Kidney support, Circulatory and Lymph stasis freqs) - 73, 26, 6, 1
Phaqocyross_stimulation - 20, 125, 727, 787, 880
Pharyngitis (inflammation of pharynx, can cause chronic sore throat, halitosis, and pharyngeal ulcers. Also see Sore throat, Halitosis) - 440, 380, 1600, 1550, 802, 776, 784, 880, 727, 20, 522, 146
Phlebitis (vein inflammation) - 1500, 776
Phoma_Destructiva (homeopathic) - 163, 815, 621
Pineal_gland_stimulation - 20
Pingueculum (conjunctival tumors. Pingu_eculum is the medical term for a common white or yellow raised area on the conjunctiva; mostly a hint to a neurolymphatic condition.)
Plague (use Bubonic plague)
Planetary_orbits (brainwave freqs, from mercury to pluto) - 141.27, 221.23, 272.2, 144.72, 183.58, 295.7, 414.7, 422.8, 280.5
Plantaris - 2008
Plasmacytoma (use Cancer_plasmacytoma)
Pleurisy (Inflammation of the lung membrane and abdominal lining) - 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 450
Pneumococcus (use Streptococcus pneumoniae)
Pneumocystis_carnii (fungus which causes pneumonia usually developing in the immune suppressed or in infants) - 204, 340, 742
Pneumonia_1 - 10346.56, 10976.38, 5045.03, 5548.59, 5549.22, 5554.69, 5554.84, 5558.75, 5560.78, 5562.5, 6752.01, 7118.2, 7255, 7284.06, 7414.28, 7631.09, 7632.66, 7667.38, 7676.94, 8045.81, 8041.5, 10334.06, 8082.59, 8305.19, 8911.25, 9113.5, 9141.5, 9393.13, 6654.69
Pneumonia_2 – 986, 987, 988
Pneumonia_bronchial (inflammation of bronchii and lungs) - 550, 802, 880, 787, 776, 727, 452, 1474, 578
Pneumonia_general (see also Pneumonia klebsiella, Pneumonia mycoplasma, Pneumonia bronchial, Pneumonocystis carnii, Streptococcus pneumoniae. If no or slow results, try Mycoplasma General set.) - 7660, 7344, 5000, 3702, 3672, 2688, 1862, 1550, 1238, 1234, 1200, 975, 880, 802, 787, 780, 778, 776, 774, 772, 770, 768, 766, 727, 688, 683, 660, 450, 412, 352, 20
Pneumonia_general_v - 6007, 5423, 5421, 5420, 5419, 2688, 2581, 2356, 967, 877, 838, 765, 748, 746, 568, 542, 532, 522, 520, 440
Pneumonia_mycoplasma (a contagious pneumonia of children and young adults. See also Mycoplasma General) - 688, 975, 777, 2688, 660, 709.2, 2838.5
Pneumonia_walking (use Pneumonia mycoplasma)
Pneumoniae_klebsiella (causes an acute, bacterial pneumonia) - 840, 818, 783, 779, 776, 766, 765, 746, 413, 412
Pneumoniae_klebsiella_HC – 19964.61, 20860.78, 1038.60, 993.98
Pneumovirus (causes bronchiolitis and pneumonia in infants, use Respiratory syncitial virus)
Polio (also known as poliomyelitis) - 135, 283, 742, 776, 1500, 2632, 1850
Polio_secondary_complications - 1550, 802, 428, 1500, 880, 787, 727
Polyarthritis - 512
Polyp_general - 522, 146, 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 727, 690, 666, 650, 625, 600, 465, 444, 20
Polyp_nasal - 542, 1436
Polyp_uterine - 689
Porphyria (several rare disorders of the nervous system and skin) - 698, 780
Postsurgery_detoxification (also use saunas and electrolyte replacement) - 522, 146
Proctitis (use Chlamydia trachomatis)
Propionibacterium_acnes (may be secondary cause of some prostate cancers. Sweep from 5996.1 to 6078.1 by 0.03125 dwell 1 pulse 64 75 plus 6046.9 for 6 min) – 6046.9
Propionibacterium_acnes_HC – 19267.60, 959.28
Prostate_adenominum - 442, 688, 1875, 748, 766
Prostate_enlarged (see Prostatitis and other prostate sets and Strep general) - 2250, 2128, 2050, 920, 690, 666
Prostate_hyperplasia (use Prostate_enlarged)
Prostate_problems_general (see also Strep sets and practice metals avoidance) - 2720, 2128, 2008, 880, 802, 787, 728, 727, 690, 666, 465, 408, 125, 95, 72, 20, 9
Prostatitis (benign prostate tumor or infection) - 100, 410, 522, 146, 2720, 2050, 2489, 2170, 2127, 2008, 1550, 802, 787, 776, 727, 690, 666, 465, 125, 95, 72, 20, 444, 522, 9.1
Prostatitis_1 (use 2050 and 2250 for 15 min) - 2050, 2250
Proteus - 424, 434, 834
Proteus_mirabilis_HC – 16131.01, 803.12
Proteus_vulgaris_HC (urinary tract pathogen) – 20562.06, 16728.45, 16330.16, 1023.72, 832.86, 813.03
Pruritis (use Itching)
Pseudomonas_aeruginosa (bacteria causing blue pus infections found in wounds, burns, and the urinary tract, et al) - 174, 482, 785, 1132, 5311, 3965, 405, 633, 191, 178, 731, 6646, 178, 739.8, 2959.4
Pseudomonas_ aeruginosa_HC (causes infection in open wounds) – 16579.09, 825.42
Pseudomonas_gen - 6646, 5311, 3965, 2959.4, 1273, 1132, 986, 875, 857, 785, 774, 743, 739.8, 737, 731, 687, 633, 501, 482, 437, 405, 191, 178, 174
Pseudomonas_mallei (also called glanders bacillus. Causes glanders, a blue pus infection of the respiratory system and mouth, and transmitted occasionally to man by equine.) - 986, 737, 687, 857, 875, 1273, 501, 743, 774
Pseudomonas_pyocyanea - 437
Psittacosis (use Ornithosis)
Psoriasis (also use Hypothyroid set and see General Parasite, ascaris, and other roundworm freqs) - 2720, 2489, 2180, 2170, 2128, 2008, 1552, 880, 800, 786, 728, 664, 304, 152, 112, 104, 100, 96, 64, 60
Psoriasis_ankylosing_spondylitis - 3000, 95, 1550, 802, 880, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 28, 1.2, 10, 35, 28, 7.69, 110, 100, 60, 428, 680
Psorinum - 786, 767
Ptosis (Eyelid droop. Also use Parasite general, ascaris, and roundworm)
Pullularia_pullulans (allergy remedy) - 432, 873, 1364, 684, 739, 750
Pulmonary_fibrosis (use also Parasite, roundworm frequencies and see General Antiseptic) - 27.5, 220, 410
Pyelitis_proteus (bacteria commonly found in hospital-borne conditions) - 434, 594, 776
Pyocyaneus (homeopathic nosode for Pseudomonas pyocyanea) - 437
Pyoderma (or Pyoderma Gangrenosum; a rare skin disorder of unknown cause. Small pustules develop into large ulcers at various sites on the body. Also see Parasites general and General antiseptic) - 123, 132, 967, 974, 1556, 1489, 663
Pyorrhea (Infection of periodontium causing inflammation of gums and bone loss. Although pyorrhea may be controlled or eliminated with treatment, infection will always return whenever subject experiences stress or poor diet, until mercury inlays aka 'silver' fillings and nickel alloy which is stainless steel, dental appliances are replaced with porcelain that does not contain uranium and infected root canals and sockets are treated. See also Dental, Dental foci, Stomatitis, Gingivitis, Toothache) - 2720, 2489, 2008, 1800, 1600, 1550, 802, 880, 787, 776, 766, 727, 465, 444, 522, 146
Pyrogenium_62 (general homeopathic remedy for pus) - 151, 429, 594, 622, 872, 497, 498
Pyrogenium_ex_ovo - 231, 1244, 1210, 1216
Pyrogenium_fish - 287, 304
Pyrogenium_mayo - 688, 759, 1625, 727, 770
Pyrogenium_suis - 341, 356, 673
Q_Fever (an infectious disease caused by contact with animals with the parasitic Rickettsia bacteria and Coxiella burnetii whose symptoms may include headache, fever, chills, and sweats. See also Typhoid fever and Rickettsia) - 523, 1357, 607, 129, 632, 943, 1062, 549, 720, 726
Rabies (lyssinum) - 20, 120, 547, 793
Radiation_burns (also see Regeneration and Healing) - 727, 787, 880, 10000
Ragweed - 473
Raynauds_disease - 727, 20
Refractory_an - 435
Regeneration_and_healing - 47, 2720
Regeneration_and_healing_1 - 2720, 2.0, 20.5, 3.9, 4.0, 50.5, 6.3, 148, 7.0
Relaxation_to_produce - 6000, 10, 7.83
Renal_calculi (use Kidney stones)
Renal_excretory_insufficiency_diastolic_hypertensive (also see Kidney insufficiency) - 9.2
Reproductive - 335, 536, 622, 712
Respiratory_syncytial_virus - 336, 712, 278
Respiratory_syncytial_virus_HC – 18919.09, 941.93
Retrovirus_variants - 2489, 465, 727, 787, 880, 448, 800, 10000
Rhesus_gravidatum - 312, 322, 536, 684
Rheuma (watery discharge from nose or eyes) - 952, 436, 595, 775
Rheumaticus - 333, 376, 820
Rheumatism (also use Arthritis_rheumatoid) - 10000, 776, 766, 262
Rheumatoid_arthritis (use Arthritis_rheumatoid)
Rhinitis (runny nose, also see Sinusitis) - 20, 120, 1550, 802, 1500, 880, 787, 727, 465, 522, 146
Rhino_pneumonitis - 185, 367, 820, 487
Rhizopus_nigricans - 132, 327, 775, 659, 660
Rhodo_torula - 833, 598, 778
Rhodococcus - 124, 835, 432, 764, 337, 682, 720
Rickettsia (bacteria that are transmitted to man by lice, fleas, ticks, and mites. Can cause typhoid fever and Q fever.) - 129, 632, 943, 1062, 549, 720, 726, 521, 2085, 4170
Ringworm (see Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton, and/or Epidermophyton. Use all freqs for 6 min) - 5000, 800, 732, 442, 440, 422, 128, 120, 92, 76, 60
Roaches (may target a symbiot) - 100
Rocky_Mountain_spotted_fever - 375, 862, 943, 788, 468, 308
Rocky_Mtn_Spotted_Fever_and_Lyme_v - 7989, 1590, 239, 846, 422, 417, 1455, 39975, 40439, 884, 797, 758, 693, 673, 577, 4870, 4880, 578, 128, 579
Rosacea (use Helicobacter pylori and take enzyme supplement)
Roseola (use Herpes type 6)
Rotifer - 4500
Rubella (use Measles_rubella)
Rubeola (use Measles_rubeola)
Ruko_tick - 6634, 285, 308
Sacred_numbers - 70, 72, 99, 144, 153, 1260, 3142
Salivary_gland_virus (human herpes type 5. Use Cytomegalovirus)
Salmonella (1) - 718.2, 713.3
Salmonella (can cause intestinal inflammation and infection, and contribute to flu in children) - 1522, 718, 717, 713, 972, 664, 643
Salmonella_comp - 8656, 7771, 6787, 1634, 1522, 1244, 972, 773, 762, 754, 752, 719, 718.2, 717, 713.3, 711, 707, 693, 664, 643, 546, 420, 165, 92, 59
Salmonella_enteriditis_HC (causes intestinal infection) – 16379.95, 815.51
Salmonella_paratyphi_B - 59, 92, 643, 707, 717, 719, 752, 972, 7771, 1244, 6787, 165, 711
Salmonella_paratyphi_HC – 18321.64, 912.18
Salmonella_type_B - 546, 1634
Salmonella_typhi (can cause typhoid fever) - 420, 664, 8656, 773
Salmonella_typhimurium - 693, 754, 762
Salmonella_typhimurium_HC (can cause food poisoning, nervousness, apathy) – 19168.02, 19217.81, 954.32, 956.80
Sanguinera (use Nanobacter)
Sanguis_menst - 591
Sarcocystis_HC - 22503.75, 1120.40
Sarcoidosis (also see Cancer, lymphogranuloma) - 2167, 2967, 3289
SARS_1 - 9563, 6157, 5513, 3735, 1559, 33566, 255616, 1556, 2286, 5763, 8015, 162, 563, 5613, 5235
SARS_2 - 597.68, 769.62, 689.14, 937.76, 779.5, 524.47, 1048.94, 499.25, 998.5, 778.12, 1143, 720.36, 1001.86, 648, 563, 701.6, 654.4
Scabies (use Parasites_scabies and Mange_follicular)
Scarlet_fever - 437, 880, 787, 727, 690, 666
Schistosoma (use Parasites, schistosoma)
Schizophrenia_paranoid_1 (also see Tuberculosis) - 802, 1500, 1550
Schumann_resonance (Earth frequencies which may be relaxing) - 7.83, 14, 20, 26, 33, 39, 45
Schunan_B_Cell - 322, 425, 561, 600, 620, 623, 780, 781, 950, 952, 1023, 1524, 1097, 1100
Sciatica_1 (also use “Bone Builder with Boron” at double dose) - 254, 464, 465, 866, 15, 25.4
Sciatica_2 – 782, 732, 860
Sciaticor_schias - 1550, 802, 880, 787, 727, 690, 666, 10
Scleroderma_v - 4334, 42046, 44178, 49847, 55687, 67868, 75969, 35237, 54778, 44837, 39703, 31888, 34112, 36769, 42938, 38882, 48686, 30121, 64734, 44679, 70542, 48450
Sclerosis_lateral (degeneration of spinal cord resulting in spastic paraplegia) - 254
Sedation_and_pain_relief - 304, 6000
Sedative_effect (Reported use on bleeding, bruises, insomnia, sinusitis) - 2.5
Seizure_1 - 329, 226, 953
Semperillium - 1140
Serratia_marcescens_HC – 17475.26, 870.04
Serum_schweinepest (swine fever or hog cholera) - 503, 246, 604, 465
Sexual_dysfunction_men (see also Circulatory stasis, Orchitis) - 9.39, 2112, 2127, 2008, 465, 880, 802, 787, 727, 690, 666, 124, 95, 73, 72, 20, 650, 625, 600
Shigella (can cause acute dysentery and diarrhea as well as infect nerves, brain, and spinal cord chronically) - 621, 762, 769, 770, 1550, 802, 832
Shigella_dysenteriae_HC – 19421.39, 966.93
Shigella_flexneri_HC (causes depression) – 19616.10, 976.63
Shigella_sonnei_HC (invades tumors) – 15832.29, 788.24
Shingles (use Herpes zoster)
Silver - 15903
Simian_virus_40 (SV40) - 7635.45, 6653.86, 6346.71, 5631.24, 5543.65, 2962.14, 2642.24, 1876.13, 1413.46, 1344.43
Sinus_Bacteria (also use Sinusitis) - 548
Sinusitis (sinus and lung infections can be caused by a large number of pathogens including viruses like RSV, adenovirus, parainfluenza, influenza A, influenza B, rhino virus, et al. Common bacteria like strep pneum. are always suspect when condition is chronic, as are fungi.) - 952, 741, 682, 320, 160
Sinusitis_1 (all freqs for 5 min) - 1862, 1600, 1552, 1500, 880, 802, 784, 732, 728, 712, 683, 660, 548, 524, 464, 440, 400, 146, 120, 72, 20
Sinusitis_2 - 125, 160, 367, 472, 600, 615, 625, 650, 820, 952, 1150, 1520, 1865, 2000, 4392, 4400, 4412
Sinusitis_3 - 60, 95, 128, 225, 414, 427, 432, 456, 610, 614, 618, 1234, 2600, 5500, 304
Sinusitis_4 - 107, 160, 952, 942, 320, 741, 682, 1395
Sinusitis_frontalis - 952, 320, 682
Sinusitis_maxillaris - 160, 741
Sinusitis_stubborn_TR – 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 740, 880, 787, 727, 330, 165, 82.6, 41.75, 20.87, 30
Sleeping_sickness - 120, 20
Slipped_discs (spasms from microbial toxins) - 125, 880, 787, 728, 727, 95, 72, 20
Smallpox (also known as variola, an extremely contagious viral disease marked by fever, prostration, and a rash of small blisters) - 3222, 2544, 2132, 1644, 1550, 876, 832, 802, 569, 542, 511, 476, 142
Smallpox_secondary - 334, 360, 471, 647, 506, 711, 880, 787, 727, 20
Smegma - 153, 180, 638
Sneezing - 880, 787, 727, 683, 465, 146
Solfeggio_scale - 852, 741, 639, 528, 417, 396
Sore_throat (also see Pharyngitis, Strep general, Strep pyrogenes, and Actinomyces israelii) - 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 802, 885, 880, 875, 787, 776, 727, 46.5, 766
Sore_throat_1 – 34464, 14080, 4192, 3552, 2720, 2489, 2154, 1800, 1600, 1550, 802, 885, 880, 875, 787, 776, 727, 46.5, 766, 222, 262
Sore_throat_comp - 34464, 14080, 10000, 8450, 7880, 5004, 4192, 3552, 2720, 2502, 2489, 2154, 2111, 1998, 1840, 1800, 1600, 1560, 1550, 1214, 1000, 925, 885, 880, 875, 845, 802, 787, 776, 766, 747, 735, 727, 720, 690, 666, 660, 625.5, 624, 616, 590, 567, 522, 488, 465, 440, 432, 380, 340, 262, 222, 151, 146, 120, 46.5, 23
Sore_throat_TR – 2720, 1800, 144, 452
Sorghum_smut (homeopathic preparation for an allergen) - 294
Sorghum_syrup_HC – 13791.02, 686.61
Spasms_muscle - 6.8
Spastic_paresis - 30.87, 48
Sphaerotilus_natans_HC - 19466.74, 969.19
Spirillum_serpens_HC - 18919.09, 941.93
Spleen_enlarged - 35, 787, 3176
Spleen_secondary - 10000, 2720, 2170, 1800, 1550, 880, 802, 727, 465, 20
Sporobolomyces - 753, 700
Sporotrichum_prutinosum - 584, 598, 687, 755, 715
Stammering - 10000, 20, 6000, 7.83
Staph infection_1 - 943, 727, 643, 20
Staph_and_Strep_v - 40887, 9646, 7160, 2431, 1902, 1109, 1060, 1050, 1010, 985, 958, 934, 786, 727, 718, 686, 643, 576, 563, 542, 453, 436, 423, 411, 333, 134, 128
Staphylococci_infection (see also other Staph freqs, 727*, 786*) - 960, 727, 786, 453, 678, 674, 550, 1109, 424, 943, 1050, 643, 2600, 7160, 639, 1089, 8697
Staphylococcus_aureus (can cause boils, carbuncles, abscesses, tooth infection, heart disease, and infect tumors, 786*) - 8697, 7270, 1050, 999, 943, 824.4, 787, 784, 745, 738, 728, 727, 647, 644, 555, 478, 424
Staphylococcus_aureus_HC (tooth infection, abscesses, heart disease, invades tumors) - 18819.51, 936.97, 18968.87, 944.40
Staphylococcus_coagulae_positive - 643
Staphylococcus_comp - 40887, 9646, 8697, 7270, 7160, 2600, 2431, 1902, 1109, 1089, 1060, 1050, 1010, 999, 985, 960, 958, 943, 934, 884, 882, 880, 878, 876, 824.4, 787, 786, 784, 745, 738, 728, 727, 718, 686, 678, 674, 647, 644, 643, 639, 634, 576, 563, 555, 550, 542, 478, 453, 436, 424, 423, 411, 333, 134, 128
Staphylococcus_general (728*, 786*) - 7160, 1109, 1089, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 786, 728, 674, 639, 634, 550, 453
Stemonius_HC – 10505.07, 523.02
Stemphylium - 461, 340, 114
Sterigmatocystin_HC – 6621.68, 6273.17, 4779.56, 4381.26, 329.67, 312.32, 237.96, 218.13
Stiff_muscles_comp - 6000, 1800, 1550, 880, 802, 787, 776, 776, 766, 728, 727, 328, 320, 304, 300, 250, 240, 160, 125, 80, 40, 20, 10, 9.19, 6, 5.8, 4.9, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5
Stiff_muscles - 320, 328, 304, 300, 240, 160, 776, 728, 1800, 125, 80, 40, 20, 6000
Stiff_muscles_secondary - 250, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5, 1550, 802, 880, 787, 776
Stiff_neck - 4.9, 6, 9.19
Stiff_shoulder (see also Rheumatism) - 10000, 727, 766, 20
Stigeoclonium_HC - 20512.27, 1021.25, 20263.34, 1008.85
Stomach_disorders (see also E. Coli and Parasites general if no lasting relief) - 2127, 2008, 1552, 880, 832, 802, 784, 727, 690, 676, 664, 450, 422, 125, 95, 72, 20, 3.9
Stomach_gas – 50, 51, 52, 53, 56, 59
Stomatitis (Inflammation of mucous membranes in the mouth. See also Candida, Herpes simplex I, Stomatitis aphthous, Pyorrhea, and Gingivitis) - 465, 677, 702, 787, 234, 278, 568, 672
Stomatitis_aphthous (ulcers on mucous membrane of mouth. Also called canker sores. All freqs for 5 min) - 478, 487, 498, 788, 955, 982, 1902, 1904, 1906
Stomatitis_aphthous_1 (all freqs for 5 min) - 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907
Stomatitis_aphthous_v - 888, 880, 848, 846, 831, 685, 742, 734, 1043, 944, 782, 591, 480, 423, 343, 339, 322, 832, 556, 808, 534, 460, 424, 246
Strep_and_Staph_v - 9647, 40887, 7160, 2431, 1902, 1109, 1060, 1050, 1010, 985, 958, 935, 786, 727, 718, 686, 643, 576, 563, 542, 453, 436, 423, 411, 333, 134, 128
Strep_mutans (use Strep viridans)
Strep_sweep_TR (sweep for strep pneumonia, group G, and pyogenes strains. Sweep from 5632.8152 to 5763 by 0.015625 and 5763 to 6053.125 by 0.03125 for dwell 0.25 and pulse 64 75)
Strep_virus - 563, 611, 727
Streptococcus_enterococcinum (can cause infection in the digestive and urinary tracts) - 686, 409
Streptococcus_hemolytic (blood infection by strep, 1522*, 535*, 368*, 318*) - 728, 880, 786, 712, 128, 134, 334, 443, 535, 542, 675, 1415, 1522, 1902, 691, 710, 1203, 368, 318
Streptococcus_infection_general (streptococcus family. Also see General antiseptic and other Strep sets, 880*) - 2000, 1266, 885, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 878, 877, 876, 875, 848, 802, 800, 787, 784, 727
Streptococcus_lactis_HC (occurs in milk) - 19168.02, 954.32
Streptococcus_mitis_HC (lung infection, tooth infection, abscesses, stiff knees) - 15832.29, 788.24
Streptococcus_mutant_strain - 114, 437, 625, 883, 994
Streptococcus_mutant_strain_secondary - 108, 433, 488, 687, 833, 8686, 8777, 9676, 660, 732, 745, 754, 764
Streptococcus_pepto (can infect digestive tract) - 201, 629
Streptococcus_pneumoniae (can cause pneumonia, empyema, middle ear infections, endocarditis, peritonitis, arthritis, bacteremia, and meningitis, 683*, 688*) - 231, 232, 683, 688, 776, 766, 728, 846, 1552, 8865
Streptococcus_pneumoniae_HC (pneumonia, inner ear disease) - 18321.64, 912.18
Streptococcus_pneumoniae_hi_alt – 1136.7, 2273.4, 46275, 46065.5, 46000, 45856, 23138, 23032.8, 23000, 22938, 4546.9, 18187.4, 36374.8, 72749.6, 625.5, 20015.3, 40030.6
Streptococcus_pneumoniae_mixed_flora - 158, 174, 645, 801
Streptococcus_pyogenes (pus forming infections. Can cause sore throat, skin inflammation, scarlet fever, pharyngitis, scarlet fever, impetigo, erysipelas, cellulitis, septicemia, toxic shock syndrome, and acute glomerulonephritis See also General antiseptic) - 10000, 5004, 8450, 2502, 2111, 1214, 880, 880, 845, 787, 776, 735, 727, 720, 660, 625.5, 616, 465, 20
Streptococcus_pyogenes_HC (infects teeth) - 18570.58, 924.57
Streptococcus_sp_group_G_HC - 18321.64, 912.18
Streptococcus_viridans (425*, 433*) - 425, 433, 445, 935, 1010, 1060, 8478, 457, 465, 777, 778, 1214, 1216
Streptomyces_griseus (soil bacteria which yields streptomycin) - 333, 887
Streptothrix (includes Actinomycosis, Nocardia, and Actinomyces israeli) - 10000, 7880, 7870, 2890, 2154, 887, 787, 784, 747, 727, 678, 567, 488, 465, 262, 237, 231, 228, 222, 192, 157, 20
Stroke_follow_up (ensure adequate water, minerals especially magnesium, and omega 3 intake and consider using enzymes like bromelain to inhibit clotting) - 2112, 3, 203, 1800, 880, 787, 727, 650, 625, 600, 125, 95, 72, 1865, 522, 428, 10000, 20, 2720
Strongyloides (use Parasites, strongyloides)
Struma (family of organisms that can infect the thyroid causing goiter. Use kelp internally. Use Struma cystica, nodosa, and parenchyme freqs.)
Struma_cystica - 5311, 531, 756, 361
Struma_nodosa - 105, 122, 321, 517, 532, 651, 714
Struma_parenchyme - 121, 576
Stye (staph infection of sebaceous gland of eyelash. Also use Staphylococci infection set) - 10000, 880, 787, 727, 20, 453, 2600
Subluxation_induced_disorders - 9.6
Sudor_pedis (excessive foot sweat) - 148
Sun_allergy (Examine prescription drugs, such as Psoralen, for photo sensitization properties. ) - 3, 330, 10000
Sunstroke - 444, 440, 190, 3000, 95, 522, 146, 880, 20, 10000
Surgery_anaesthesia_detox (see also Liver support) - 522, 146
Surgery_preop_postop_prevent_infections (see also General antiseptic, Staph, and Strep sets) - 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 465, 444, 522, 146, 428
Surgical_pain_post_op - 3000, 2720, 95
SV40 (use Simian_virus_40)
Swelling (edema. See also Kidney insufficiency and Lymph stasis freqs) - 522, 146, 6.3, 148, 444, 440, 880, 787, 727, 20, 10000, 5000, 3000
Swimmers_ear (also see Pseudomonas aeruginosa and Otitis externa. To help prevent, always disinfect and dry ears after using public pools with 40% alcohol solution such as vodka or white rum) - 728, 784, 880, 464, 174, 482, 5311
Swollen_glands (use Lymph and see Mumps freq sets as appropriate)
Syphilis - 6600, 789, 900, 2776, 177, 650, 625, 600, 660, 658
T-lymph_virus_TR - 8225, 6353, 6230, 3806, 2664, 2432, 1675, 1230, 1220, 965, 844, 837, 776, 732, 725, 714, 646, 633, 392, 314, 245, 243, 111
Tachycardia (rapid heart beat. For lab animals only. See also Heart tonic, Relaxation sets.) - 1.2
Taenia (use Parasites tapeworm)
Tainio_sweep (sweep from 42 to 72 Hz in small intervals, at most 1Hz, to possibly stimulate the immune system)
Taste_lack_of - 10000, 20
Tendomyopathy - 320, 250, 160, 80, 40, 20, 10, 5.8, 2.5, 1.5, 1.2, 1, 0.5
Tetanus (infectious disease of the central nervous system caused by clostridium tetani) - 15770, 1200, 1142, 880, 700, 628, 600, 554, 465, 458, 400, 363, 352, 244, 234, 120, 20
Tetanus_secondary - 880, 787, 727
Tetragenus - 393, 433, 2712
Thalamus_stimulant - 20
Thermi_bacteria - 233, 441
Throat_tickle_chronic (see also Streptococcus and Strep pneumonia sets) - 120, 666, 690, 727, 787, 800, 880, 1560, 1840, 1998, 766, 776
Thrombophlebitis (inflammation of vein walls from clotting. Use on lab animals only. See also Circulatory stasis and Stroke_followup) - 1500, 776, 685
Thrombosis_infective_herpes_type (not to be used with arrhythmia or in U.S.) - 2720, 2489, 2170, 1800, 1550, 802, 880, 787, 727, 444, 125, 95, 72, 20, 444, 1865, 1489
Thrush (use Candida and see Stomatitis freqs) - 414, 465
Thymus_stimulation - 20
Tinea_cruris (use Epidermophyton floccinum)
Tinea_pedis (use Trichophyon mentagrophyte)
Tinea_versicolor (use Malassezia furfur)
Tinnitus (see also Circulatory stasis, Dental, Dental foci, General antiseptic, and Otitis freqs) - 20, 2720, 728, 784, 880
Tobacco_mosaic - 233, 274, 543, 782, 1052
Tobacco_mosaic_virus_HC - 21308.87, 1060.91
Tonsillar_nodules - 246, 151, 414
Tonsillar_nosode – 1656
Tonsillitis (inflammation of tonsils) - 1.2, 73, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 650, 625, 600, 465, 144, 452, 582
Tooth_extraction_followup (see also General antiseptic set) - 3000, 2720, 95, 47.5, 7.82
Toothache (to neglect this can prevent recovery from any illness. Should also be treated professionally. See also Dental, Dental foci, Gingivitis, Pyorrhea.) - 5170, 3000, 2720, 2489, 1800, 1600, 1550, 1500, 880, 832, 802, 787, 776, 776, 727, 666, 650, 646, 600, 465, 190, 95, 47.5
Toxin_elimination - 0.5, 522, 146, 1552, 800
Toxoplasma_HC (human strain) - 19665.89, 979.11
Toxoplasmosis (a serious, infectious disease that can be either acquired or present at birth and that is commonly contracted by handling contaminated cat litter) - 434, 852
Trachoma (use Chlamydia trachomatis)
Transformation_series (includes 18 ZOBET, 6 of which are the Sacred Solfeggio, 9 Activation, One KI, and the Sacred Spiral) - 9999, 147, 174, 417, 471, 714, 741, 258, 285, 528, 582, 825, 852, 369, 396, 639, 693, 936, 963, 2664, 3330, 3996, 774, 855, 1584, 1746, 2475, 2556, 9990, 144, 234, 378, 612, 991, 1604
Trauma - 96, 192, 300, 760, 3000
Trench_mouth (use Gingivitis)
Treponema_pallidum (use also Syphilis) - 660, 902
Treponema_pallidum_HC (causes syphilis) - 17276.11, 860.13
Trichinosis (use Parasites_trichinosis)
Trichodermia - 711
Trichomonas (a microorganism causing vaginal irritation with discharge and itching) - 610, 692, 980
Trichophyton_general - 132, 725, 808, 812, 2422, 9493
Trichophyton_mentagrophytes
Trichophyton_nagel - 381, 585, 593, 812
Trichophyton_nagel_secondary - 133, 142, 373, 376, 378, 385, 387, 420, 425, 428, 576, 578, 580, 581, 583, 584, 587, 588, 592, 595, 597, 724, 725, 726, 750, 794, 797, 801, 805, 808, 809, 817, 886, 2422, 6887, 7688, 7697, 7885, 584, 587, 592, 732, 733, 738, 748, 765, 766, 771, 777, 778, 779, 1256
Trichophyton_rubrum -- 752, 923
Trichophyton_tonsuraus - 454, 765
Trigeminal_neuralgia - 2720, 2489, 2170, 1800, 1600, 1550, 802, 7.5, 880, 832, 787, 776, 760, 727, 650, 146, 7.82, 27.5, 428
Troglodytella_abrassari_HC - 19068.45, 949.36, 20860.78, 1038.60
Trypanosoma_gambiense - 255, 316, 403, 700, 724
Tuberculinum - 332, 522, 664, 731, 737, 748, 1085, 1099, 1700, 761
Tuberculosis (also see Tuberculinum. Some think some chronic lung infections can actually be a mild case of TB and recommend to run a TB set periodically, especially after traveling on airplanes and/or abroad. 1552*, 802*) - 8030, 16000, 1840, 1600, 1552, 1550, 1513, 1500, 803, 802, 784, 740, 727, 720, 690, 666, 583, 541, 369, 216, 20
Tuberculosis_aviare - 303, 332, 342, 438, 440, 532, 3113, 6515, 697, 698, 720, 731, 741, 748, 770
Tuberculosis_bovine - 229, 523, 625, 635, 838, 877, 3353, 748, 757
Tuberculosis_klebsiella - 217, 220, 221, 686, 1132, 1644, 2313, 6516, 729, 748
Tuberculosis_rod_E_coli_infections - 799, 802, 804, 1550, 1513
Tuberculosis_rod_form (803*) - 8030, 369, 583, 541, 802, 803, 1513
Tuberculosis_secondary_complications - 776, 2127, 2008, 465
Tuberculosis_virus (1552*) - 2565, 1552
Tularemia (a serious infectious disease also called deerfly fever or rabbit fever) - 324, 427, 823
Tumor_brain ( use Cancer, astrocytoma, glioma, glioblastoma)
Tumor_benign – 1, 10, 10.2, 10.4, 10.6, 10.8, 11
Turbatrix - 104
Typhoid_fever (typhus infection related symptoms causing high fever, headache, and rash. Also use Salmonella typhi and Rickettsia and see Q fever.) - 9680, 18620, 13944, 6900, 3205, 1868, 1866, 1864, 1862, 1860, 1800, 1550, 1445, 900, 869, 824, 802, 760, 714, 712, 690
Ulcer_duodenal - 676, 727, 750, 880, 10000
Ulcer_gastric - 676
Ulcer_parasites – 3, 3.5, 4, 6.8, 9.9
Ulcer_ventric - 142, 566, 676, 232, 1000
Ulcer_ventricular - 769, 760
Ulcers_general - 676, 664, 802, 784, 2489, 2170, 2127, 1800, 1600, 880, 832, 802, 787, 776, 727, 73
Urea_plasma - 756
Uremia (also known as uremic poisoning; excessive amounts of nitrogenous waste products in the blood, as seen in kidney failure. Also use Kidney and Lymph stasis freqs.) - 911
Urethritis (also see Vaginosis and use Chlamydia trachomatis) - 2720, 2170, 2127, 1800, 1600, 1550, 802, 1500, 880, 832, 787, 776, 727, 660, 650, 625, 600, 465, 444, 1865, 125, 95, 72, 1.2
Urinary_Tract_Infections (also see Bacterium_coli sets) - 2050, 880, 1550, 802, 787, 727, 465, 20, 9.39, 642, 358, 539
Urticaria (hives, often due to toxins) - 1800, 880, 787, 727, 522, 146, 4.9
Uterine_polyp - 689
Vaccinium (a homeopathic nosode) - 476
Vaginosis (non-specific infection. Also see Gardinerella, Candida, and Trichomonas) - 414, 542, 642, 652, 800, 832, 845, 866, 942, 728, 784, 880, 464
Varicella (use herpes zoster)
Varicoses - 1.2, 28
Variola (use Smallpox)
Vegetative_dystonia (involuntary muscle dysfunction) - 40
Veillonella_dispar_HC - 20064.19, 998.94
Vein_thrombosis (use Thrombophlebitis)
Verruca (use Wart_verruca)
Vertigo (also use Otitis, Meniere’s, and see General antiseptic freqs) - 60, 5.8, 4
Vertigo_TR - 880, 802, 784, 787, 786, 766, 522, 727, 720, 688, 683, 652, 645, 316, 72, 92, 60, 58, 40, 1550
Viral_complex_TR - 10000, 7344, 5000, 2950, 2900, 2650, 2600, 1550, 1234, 430, 620, 624, 646, 866, 5148, 2213, 1918, 742.4, 303, 23.2, 20, 864, 790, 690, 610, 470, 484, 986, 644, 254, 30, 33, 6000, 599, 611, 613, 2127, 2080, 2050, 2013, 2008, 2003, 2000, 1850, 880, 803, 800, 787, 727, 660, 484, 465, 440, 35, 500, 200, 68
Vision_poor (see also Cataracts. Run 1830 for 15 minutes.) - 350, 360, 1830
Visual_acuity (run 1830 for 10 minutes) - 3176, 1860, 1856, 1852, 1848, 1846, 1842, 1838, 1834, 1830, 1826, 1822, 1818, 1814, 1810, 1806, 1802, 360, 350
Vitamag_complete_set - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.8, 9, 10, 13, 16, 19.5, 22.5, 24
Vitiligo (loss of pigmentation in areas of skin. Use with B complex with extra PABA internally and PABA cream topically. Also see E. coli, Parasite General, Liver support, and Fungus freqs if necessary) - 440, 600, 650, 2112, 880, 787, 727, 444, 20
Wart_condyloma (venereal warts caused by infectious papilloma virus) - 466, 907
Warts_general ( also see Papilloma and Parasites roundworms and Parasites, flukes general) - 2720, 2489, 2170, 2127, 2008, 1800, 1600, 1500, 907, 915, 874, 727, 690, 666, 660, 644, 767, 953, 495, 466, 110
Warts_1 (apply with pad at negative 24v for 5 min at a time) - 21750
Warts_papilloma ( branch or stalk, use Papilloma virus)
Warts_plantar (use 915 and 918 for 15 to 30min) - 915, 918, 20, 120, 727.5, 787, 880, 2008, 2127.5
Warts_verruca (a rough surfaced, supposedly harmless, viral caused skin wart) - 495, 644, 767, 797, 877, 953, 173, 787
Wellness - 6.8, 7.83
Werlhof - 690, 452
West_Nile_1 - 413, 826, 1239, 3303, 465, 841, 8410
West_Nile_2 - 1385, 1115, 841, 799, 730, 697, 686, 664, 514, 498, 484, 434, 404, 313, 240
Wheat_smut - 10163, 156, 375
Wheat_stem_rust_1 - 643
Whiplash - 20, 2720, 10000
White_Blood_Cell_stimulation (use Immune system stimulation)
Whooping_cough (use Pertussis)
Wolhynia_fever (a Rickettsia illness, transmitted by lice, that is debilitating and conducive to relapse. Also see Rickettsia) - 547
Wound_healing (also see General antiseptic) - 2720, 880, 787, 727, 220, 190, 20, 40
Yeast_cervical (also use Candida) - 788, 706, 771
Yeast_general (also see Candida. Use Parasites general, roundworm, and ascaris if no lasting relief) - 72, 254, 375, 522, 876, 987, 414, 422, 465, 582, 787, 1016, 2222
Yeast_general_v - 72, 422, 582, 787, 1016, 2222, 1134, 254, 987, 986, 984, 982, 980, 974, 908, 906, 878, 876, 873, 871, 866, 865, 864, 863, 861, 778
Yellow_fever (a severe viral infection which can cause damage to the liver, kidneys, heart, and entire gastrointestinal tract) - 20, 142, 178, 232, 432, 734, 1187, 733, 779, 10000
Yellow_fly - 996
Yersenia_pestis (aka Bubonic plague; spread primarily by fleas on rats ) - 5120, 5000, 1600, 512, 508, 504, 500, 496, 492, 338, 333, 210, 216, 160
Yersenia_pestis(1) - 337.6
Zearalenone_HC – 4978.71, 247.88
Zygomycosis (also called mucormycosis; a serious fungal infection usually associated with uncontrolled diabetes mellitus or immunosuppressive drugs) - 942, 623, 73

 

 

---------------------------------------------------------------

 

Frequency List 2

Abdominal Pain 5000 10000

Abdominal Cramps 72 95 190 304

Acne 727 787 880 5000

Actinomycosis 678,000 (5297)

Adenoids 20 727 787 800 880

Adrenals 10

AIDS 727 787 880 2489 5000 31,000 31750 34750

Alcoholism 10000

Allergies 3 20 125 727 787 880 5000 10000

Alopecia (Hair Loss) 727 787 880 5000 10000

Amenorrhea (No Menstruation) 727 787 880 10000

Anemia 5000

Aneurysm 20

Anger 3.6 6.3

Angina (Use under a physician's care) 676 2230 840 624 620 471.4 324 528 15

Ankylosing Spondylitis 326-328

Anthrax 727 787 880 400,000 (3125) 900,000 (7031)

Anxiety 304 6130 "Mickie's Magic Three"

Apoplexy 20

Appendicitis 727 787 880

Appetite (Low) 727 787 880 5000 10000

Arteriosclerosis 20 727 787 880 5000 10000

Arthritis: General 727 784 787 800 880 1550 1552 2720 4200 5000 10000,

Arthritis Rheumatoid 250 262 600 625 650 727 776, 787

Asthma (Also correct Parasympathetic Imbalance) 727 787 880 1234 3672 7344 5000 10000

Ataxia of Muscles 5000

Athletes Foot 400 727 784 787 880 5000 10000

Aura Builder 20

Auto-intoxication 727 787 880 5000 10000

Bacillus Coli 800 1552 683,000 (1334) 8,581,000 (2095 4190)

Backache 727 787 880 10000 "Mickie's Magic Three"

Bacterial Infections 20 664 727 787 800 832 880 1560

Biliousness 727 787 880 10000

Bladder Worms 506

Blood (Over Heart Area) 20 1100 2200

Boils 20 727 787 880 800 5000

Bone Healing 15 50 Hz 528 2720 10000 "Mickie's Magic Three"

Brain 20 1000 2000

Brain Waves (Alpha State) 8 to 12

Brain Waves (Beta State) 12 to 30

Brain Waves (Delta) 4 and Lower

Brain Waves (Theta State) 4 to 8

Breast Problems 727 787 880 5000

Breathing Problems 727 787 880 5000

Bright's Disease 727 787 880

Bronchial Pneumonia 727 770 776 780 787 880 1234

Bronchial Tubes to Open 1234 3672 7344

Bronchitis 727 880 1234

Brucella 1423

Bruises 10000

Bubonic Plague 20 500 727 787 880 5000 160,000 (625 1250 2500 5000)

Bunion Pain 20 5000

Burns 727 787 880 10000

Burns Radium 727 787 880

Bursitis 727 787 880

Cancer Alternate Frequencies to Try 543 641 784 1560 2050 2180 2182 2452

Cancer Basal Cell Carcinoma 760 2116 2280 2876 (Consider 30 minutes on 2116) 11,780,000

Cancer Breast 20 465 660 665 690 727 740 787 800 880 1840 1998 sweep 2000-2300 2008 2128 2876 5000 10000 11,780,000 (Work up to 45+ minutes on 2128. Reduce run times if fluid retention develops.)

Cancer Carcinoma 20 120 333 452 464 660 666 690 683 727 740 784 787 794 800 880 1560 1577 1840 1998 sweep 2000-2300 2008 2050 2084 2128 2182 2720 2876 3176 5000 6064 10000 304 11,780,000 (Work up to 45+ minutes on 2128. Reduce run times if fluid retention develops.) (Increase run times very slowly in the case of brain tumors.)

Cancer Cervical 2008 2128 2218 sweep 2944-2968

Cancer Glioblastoma 465 543 641 727 784 787 880 1560 2008 2128 2876 (Pulse at 4 Hz) Use longer run times with 2008 and 2128 but increase very slowly.

Cancer Leukemia 2128 2008 880 787 727 690 666 590 10000 2008 6.8 1850 450 440 428 14 15 2030 15 2030 15 2030 465 (Slowly work up to 7 minutes each every other day.)

Cancer Lymphoma non-Hodgkin's 2008 2004 2012 2116 2128 3672 7760

Cancer Melanoma: see sarcoma

Cancer Prostate do carcinoma plus 2125 2131 2140 2145 666 3672 pulsed at 6 Hz work up to 6 minutes each.

Cancer Sarcoma 20 465 660 665 690 727 740 787 800 880 979 1840 1998 2004 2008 2012 2116 2128 2790 3672 5000 7760 10000 11,430,000. Use long run times on 2008 and work up slowly in the case of brain tumors.

Candida Albicans 254 414 450 465

Carbuncles (see Boils)

Carcinoma Virus 2120 2128 2130 11,780,000 (1438 2876 5752)

Cardiac Depressant 10000

Carpel Tunnel 2008 666 "Mickie's Magic Three"

Cataracts 728 784 787 880 1335 1552 1600 1654 1830-1860 2110 2187 2195 2211 2790 2876 5000 10000

Catarrh (Mucous) Inflammation 20 727 787 880 1552 1,800,000 (7031)

Cerebral Palsy 727 787 880 10000

Cerebro-Spinal Trouble 727 787 880 5000 10000

Cervicitis Uterus 20 727 787 880

Circulation Poor 43 620 624 840 2230 "Mickie's Magic Three"

Chemtrail Detox (can also be useful for lung and sinus problems. All freqs for 5 min) ­ 113 279.2 664 7344 2842 1147 686.6 684.1 1113 779.9 829.3 679.2 865 969.9 1067 783.6 800.4 1045 1062 673.9 690.7 4534 8671

Chicken pox 20 727 787 880

Cholera 727 787 880 851,000 (1662)

Childhood Disorders 727 787 880

Chlamydia 430 620 866 2213

Chlamydia Pneumonia 1880.1 1885.9

Chronic Tired Feeling 727 787 880 5000 10000

Chronic Fatigue Syndrome 120 424 465 660 666 727 787 880 1550 2128 (Also consider parasites worms chemtrails.)

Circulation Poor Sweep 2000-2200 especially 2112 5000

Cold Feet Hands 20 727 787 880 sweep 2000-2200 5000

Cold in Head or Chest etc. 400 660 727 770 776 780 787 800 880

Cold sores: see herpes

Coli Bacteria 802

Colic (Stomach & Colon Pain) 727 787 800 880

Colitis (Mucous Catarrh of Colon) 727 787 800 880 10000

Colon 20 440 880

Conductivity low 20 727 787 880 5000 10000

Conjunctivitis (Contagious) 727 787 800 880 1,206,000 (4711)

Constipation 727 787 800 880

Contractions Arrests Discharges 10000

Convulsions 727 787 880 5000 10000

Corns on feet 20 727 787 880 10000

Coryza (Nose Disorder) 727 787 880

Costalgia (Rib Pain) 727 787 880 10000 "Mickie" Magic Three"

Coughing Colds 10000

Coxsackie (Also See Mumps) 136 144 232 380 422 424 435 595 676 769 921 923 1189

Cramps 6 10000

Cramps Abdominal 72 95 190 304

Cricks in the Neck 727 787 880 5000

Cuts (to heal) 20 727 787 880 5000

Cystitis (Bladder Inflammation) 727 787 800 880

Dandruff Scales 727 787 880 5000

Deafness 20 800 10000

Dental Cavities 400 727 787 880 5000 10000

Depression 664 764

Diabetes (Also do fluke frequencies.) 20 48 72 95 125 302 444 450 465 666 690 727 787 800 880 1550 1640-1648 1850 1865 2008 2128 4200 5000 10000 "Mickie's Magic Three"

Diabetic Foot Infection 1865 802 787 465 444 125 95 72 48 304. Also sweep from 2000-2200

Diarrhea 727 787 800 880

Digestion 727 787 880 5000

Diphtheria 20 727 787 880 800,000 (3125)

Disk slipped 10000 880 787 727 125 95 72 444 1865 10000 5000 20

Distended organs 727 787 880 10000

Distended stomach 727 787 800 880 5000

Dreams 20 10000

Duodenal Ulcer (see Ulcer Duodenal)

Dysentery (see Diarrhea)

Dysmenorrhea (Painful Menstruation) 727 787 800 880

Dyspepsia (Indigestion) 727 787 800 880

E-Coli 799 802 804

Ear Discharges 465 727 787 10000

Earaches 727 787 880 10000

Ears Balance 20 727 787 880 10000

Ears Dizziness 20 727 787 880

Ears Ringing 20 727 787 880 5000

E. Coli 799-804

Eczema (also see Herpes) 727 787 5000

Edema 6.3 14-16 20 39-41 145-148 439-445 465 521-523 727 787 880 5000 10000

Elbow pain 20 727 787 880 5000 10000 "Mickie's Magic Three"

Emotional Issues 664 764 6000

Endometriosis 800 1550 Start with short run times and work up. Also consider fluke and other parasite frequencies.

Enlarged Glands 7 27 787 880 5000 10000

Enuresis (Bed Wetting) 727 787 880 5000 10000

Epididymitis (Inflammation of Testicle) 20 727 787 880 1500

Epilepsy (Fits) 20 120 727 787 880

Epstein-Barr 660 665 690 727 787

Erysipelas (Skin Inflammation) 600 727 787 880 2000

Esophagus 727 787 880

Eustachian 20 727 787 800 880

Eye Arteriosclerosis 20 727 787 880 10000

Eye Bifocal 20 727 787 880

Eye Blurred 20 727 787 880 1600 5000

Eye Cataract 728 784 787 880 1335 1552 1600 1654 1830 2110 2187 2195 2211 2790 2876 5000 10000

Eye Color Blind 10000

Eye Conjunctivitis 728 787 880

Eye Crossed 727 787 880 5000 10000

Eye Degeneration 727 787 880 1600 5000 10000

Eye Diplopia 727 787 880 5000 10000

Eye Droop of Lid 727 787 880 5000 10000

Eye Far Sighted 727 787 880 5000 10000

Eye Glaucoma 727 787 880 1600 5000 10000

Eye Improve Vision 350 360 1600

Eye Infected 727 787 880 1600 5000 10000

Eye Lacrimal 727 787 880 5000 10000

Eye Near & farsighted 727 787 880 1600 5000 10000

Eye Nerve pain 727 787 5000 10000

Eye Strained 727 787 880

Eyelid Swelling 787

Eyes 20 727 880 1552 1600

Facial Cramps 727 787 880 5000 10000

Facial Paralysis 727 787 880 5000 10000

Fainting 20 727 787 880 5000 10000

Falling Hair 400 800 5000 10000

Fascia (Fibrous Tissue Under Skin) 20 727 787 880 5000 10000

Fears 727 787 880

Female Disorder 727 787 880

Fever (all Kinds) 20 727 787 880 5000 10000

Fibroma 800 5000 10000

Fibromyalgia 28 95 120 140 240 304 328 464-465 522 528 600 625 650 664 727 742 784-788 800 864 880 965 1550 1865 2008 2084 2128 2184 2720 2489 2900 3176 5000 6000,9000 "Mickie's Magic Three"

Fissures 20 727 787 880 10000

Fistula Ulcer 727 787 880

Flashes Hot (see Hot Flashes)

Flatulence (see gastritis)

Flu (also see Grippe Influenza Stomach Flu) 727 770 776 780 787 800 880 965 5375 7760 7766 8000 8198-8218 8250 8700

Flu Another List 440 512 683 728 784 787 800 875 880 885 2050 2720 5000 7760 7766 8000 8250 304

Flu Model D/E list 10000 1050 3040 2720 2489 2170 2128 2008 1800 1600 1550 465

Flu: Swine Flu 413 432 663 839 995

Flukes General 1644-1695

Flukes Human Intestinal 1695 1687 1668 1660 1652 1644

Food Poisoning 727 787 880 (8200 8204 8208 8212 8216 8212 8208 8204 8200 1-2 seconds each and repeat.) 10000

Foot Blisters 727 787 880 10000

Fractures (see Bones)

Fruit Flies 2167

Frostbite 727 787 880 5000

Frozen Shoulder 727 787 880 10000

Fungus 333 450 465 665 690 727 784 880 1550 1654

Gall Bladder 20 727 787 880 5000

Gallstones 20 727 787 880 3000

Gangrene (Tissue Death in Mass) 20 727 787 880

Gas Pains in stomach (see gastritis)

Gastritis 20 727 787 880 10000

German Measles 20 727 787 880

Giardia 1943

Giddiness 20 727 787 880 5000 10000

Glanders 986,000 (7703)

Goiter 20 10000

Gonad(Sex Gland Inflammation) 727 787 880

Gonorrhea 600 650 660 700 712 600,000 (586 1172)

Gout 10,000 3000 880 787 727 20 15 12 10

Grippe (see Flu & Influenza) 727 787 880

Gums Inflammation 20 800 880 5000 10000

H. Pylori (Stomach Ulcers) 676 2230 840 624 620 471.4 324 528 15

Hay Fever 727 787 880 5000

Hair Loss 400 727 787 800 880 5000 10000

Halitosis 20 5000

Hallucinations 20 727 787 880 5000

Hangover 10000

Head Injury 727 787 880 5000 10000

Head pressure in 20 727 787 880 5000

Headaches 10 20 144 160 304 520 727 787 880 10000

Hearing to improve 20 727 787 880

Heart 20 81 162

Heart Palpitations to reduce 10000

Heart Angina Pectoris 5000

Heart Bradycardia 5000

Heart Cardiac Hypertrophy 5000

Heart Endocarditis 5000

Heart Muscle 5000 10000

Heart Myocarditis 5000

Heart Pericarditis 5000

Heart Stenosis 5000

Heart Tachycardia 5000

Hemorrhage 800 10000

Hemorrhoids 20 727 800 880

Hepatitis A 321 346 414 423 487 558 578 693 717 786 878 3220

Hepatitis B 334 433 477 574 752 767 779 869 876

Hepatitis C (Also do parasites) 166 224 317 329 477 528 633 727 728 787 880 929-933 1371 2189

Hepatitis General 28 224 317 727 787 800 802 880 1351 1500

Hernia 727 787 5000

Hernia of Disc 5000 10000

Herpes General Frequencies 464 1488 (15 minutes) 1489 1500 1550 1577 1900

Herpes Genital 141 171 440 590 660 878 898 1175 5310

Herpes Simplex I: Cold Sores. General Frequencies plus: 322 476 589 664 785 822 895 944 1043 1614 2062 2489 (Use 2489 for 30 minutes) 37000 (4625)

Herpes Zoster (Chicken Pox Shingles) 664 787 802 880 914 1489 1500 1550 1600 2170 2489 3343

Hiccoughs 20 10000

High Blood Pressure 15 20 304 324 528 727 880 10000

Hip Pain 20 727 787 880 5000 10000 "Mickie's Magic Three"

Hives (Urticaria) 727 787 880 1800 5000

Hoarseness 727 787 880

Hot Flashes 727 787 880 10000

Hydrocele (Fluid in Testicle) 727 787 880 10000

Hypertension 15 20 304 324 528 727 880 10000 2230 840 624 620 471.4 "Mickie's Magic Three" (324 528 15)

Hypochondria 20 10000

Hypotension 20

Hypoxia (Low oxygen) 10000

Hysterical Symptoms 20 727 787 880 5000

Ileo-colitis Colon Inflammation 727 787 800 880

Impotence 10000

Indigestion 727 787 880 5000

Infection 20 120 465 660 666 690 727 740 784 787 800 880 960 1560 1577  1840 1998 2489 5000 10,000

Infection 2 64 254 428 444 450 543 620 641 664 676 683 688 760 766 774-776 786 802 1488 1550 1552 1562 2145

Inflammation 727 787 880 1577 5000

Influenza 727 770 776 780 787 800 880 5375 7760 8000 8250 1,674,000 (6539)

Injuries 5000 10000

Irritability 3.6 6.3

Insomnia 727 787 880 10000

Intelligence to Increase 20 10000

Intercostal Neuralgia 727 787 800 880 10000

Intestinal inflammation 727 787 880

Intestines Spasms 5000

Intoxication 10000

Irritability 5000

Itching of 465 727 787 880 5000 10000

Jaundice 727 787 880 5000

Joints (Inflamed) 727 787 880 10000 "Mickie's Magic Three"

Kidneys 8 9.2 20 248 440 727 787 880 1600 1865 10000

Kidney Stones 727 800 880 10000

Knee (see Pain in Knees)

Lactation 5000

Larynx 20 440 880

Lassitude Weak Exhausted 20 727 787 880

Laxative Mild 800

Leprosy 600 727 787 880 743,000 (1451 5805) 10000

Leucocyte Builder 5000

Leukemia (see Cancer) 2128 2008 880 787 727 690 666 590 10000 2008 6.8 1850 450 440 428 14 15 2030 15 2030 15 2030 465 (Slowly work up to 7 minutes each every other day.)

Leukorrhea White Vaginal Discharge 465 727 787 880

Liver Enlargement 727 787 880

Locomotor Ataxia Muscle Failure 727 787 880 5000 10000

Low Blood Pressure 20

Lumbago (Back Pain) 300 304 727 787 800 880 5000 10000 "Mickie's Magic Three"

Lumbar Vertebrae 727 787 880 5000 10000

Lungs 9 727 787 880 1234 5000

Lupus Vulgaris 727 787 800 880

Lupus (SLE) (Consider Lyme Disease) 304 633 664 702 784 802 880 1552 2008 2125 2128 2180 2489 3612 (Especially 633 and 802)

Lyme Disease 432 592-634 624 690 738-747 800 864 688 790 1590-1640

Lyme: Other Frequencies 312 345 338 344 450 465 494-495 484-505 533 534 605 652 664 673 690 742 758 785-797 884 1103 1455 1500 4200 6863

Lymphatic system 10000 3177 3176 3175 880 787 751 727 676 635 625 522 465 444 440 304 148 146 15.2 15.05 10.36 10 7.83 6.3 2.5
Lymph Stasis 464 727 784 787 880 3176 (for 10 minutes) 5000 10000 304 "Mickie's Magic Three"

Lymphoma non-Hodgkin's 2008 2004 2012 2116 2128 3672 7760

Malaria 20 728 787 880

Measles 20 727 787 880

Melancholia 5000 10000

Memory 20 10000

Meniere's Use 5000 for 16 min 782 for 26 min others for 7 min: 1550 802 880 787 727 465 428 33 329 5000 1130 782 9

Meningitis 20 5000

Mental Irritability 20 727 787 880 10000

Mental Retardation 10000 "Mickie's Magic Three" 324 528 15 in that order 3 minutes each contact mode. For diabetes hypertension arthritis and more.

Migraine 20 727 787 880 5000

Milk Production 2500 applied just below the breast

Mongoloidism 20 5000

Mononucleosis 660 665 690 727 787

Motion Sickness 20 440 464 600 624 648 10000

Mucus 727 787 800 880

Multiple Myeloma 727 along with other cancer frequencies

Multiple Sclerosis (Consider Lyme Disease) 20 166 218 224 317 470 727 787 807 880 5000. Can slowly work up to 60 minutes on 5000. Also do parasite frequencies. For flukes use 1644-1695. Treat shigella and hepatitis C. Try 5000 one day and everything else on alternate days.

Mumps (also see coxsackie) 152 242 642 674 727 787 880 922

Muscle Repair 120 240 5000

Muscle Spasm Tightness 965 20 120 760 6 6000 304 "Mickie's Magic Three"

Muscle Stiffness 300 328 727 880 "Mickie's Magic Three"

Muscular Dystrophy 2900 5000

Mycoplasma Fermentans (May be a factor in ALS chronic fatigue alzheimer's parkinson's and MS and more.) 2900 878.2 880.2 864 790 706.7 690 610 484 986 644 254

Mycoplasma General (Can be useful for lung sinus and other problems which do not respond to other frequencies.) 7344 2950 2900 2842 1147 1113 1067 1062 1045 969.9 880.2 878.2 865 829.3 800.4 790 783.6 779.9 706.7 690.7 690 686.6 684.1 679.2 673.9 664 644 610 484 254

Mycoplasma Pneumonia 688 975 777 2688 660 709.2 2838.5

Mycoplasma Pulmonis 2404.2 601 300.5 150.3 75.1

Nanobacteria (Nanobacterium sanguineum) 634 317 1268 1902 236-328

Nausea 72 95 190 304 727 787 880 5000

Neck Stiff Painful 20 400 727 787 787 880 4200 "Mickie's Magic Three"

Nausea 72 95 190 304

Nephritis Kidney Inflammation 20 727 787 800 880 10000

Nerves Inflammation 727 787 880 5000 10000

Nervous System Tonic 6000

Neuralgia 20 727 787 880 5000 10000

Neurasthenia Fatigue 727 787 880 5000 10000

Neuritis Nerve Inflammation 727 787 880 5000 10000

Neurosis 727 787 880 5000 10000

Nicotine Poisoning 10000

Nocardia Asteroides 228 231 237 694 719 747 887 1387 1437 1438 2890

Nocturnal Emission 5000

Nose Disorders 20 440 727 787 880

Numbness Arms Fingers 20 727 787 880 5000

Obesity 10000

Obsessive Fears 10000

Occipital Neuralgia 727 787 880 5000

Orchitis testes inflamed 727 787 800 880

Osteoarthritis 326 alternated with 15 727 787 880 1500 "Mickie's Magic Three" (324 528 15)

Osteomyelitis 727 787 880 5000

Ovaries 20 440 727 787 880

Pain 15 20 94 304 465 666 727 787 880 1577 2008 2050 2089 2127 3000 3040 3089 4200 5000 10,000 "Mickie's Magic Three"

Painful Menses (see Dysmenorrhea)

Pancreas 440 465 600 624 648 728 784 787 880 1552 2128 5000 10000

Paralysis 15 94 304 727 787 880 1577 3000 3040 5000 10000

Parasites General (Also See Worms) 20 47 60 64 72 96 112 120 125 128 152 240 334 422 442 465 524 642 644 651 669 666 676 688 690 712 728 732 740 751 770 780 784 787 800 802 854 880 1360 1550 1552 1840 1862 1864 1998 2008 2112 2128 3176 4412 10000

Parasites Short List 20 64 72 96 112 120 125 128 152 651 732 1360

Parathyroid 727 787 880

Parkinson's (Treat brucella nocardia asteroides flukes and other parasites. 6000 for tremors.

Parkinson's before age of 60 consider failure of phase II liver detox. 6000 for tremors.

Pelvic Disorders (Male & Female) 20 660 727 787 880 660 1500

Pericarditis (Inflamed Heart Covering) 727 787 880

Periodontal Disease 465 727 784 787 880 1560 1577

Peritonitis (Inflammation: Peritoneum) 727 787 880

Pharyngitis (Inflammation of Pharynx 727 776 784 787 800 880 1552

Pin Worms (see Parasites)

Pineal 20

Pleural Effusion 361 474 612 787

Pleurisy 20 727 787 880 5000 10000

Pneumonia 20 727 770-780 770 776 780 787 800 880 5000 10000 1,200,000 (9375)

Poliomyelitis 1500 5000 10000

Polyps growths 2128

Premenstrual Syndrome (PMS) 10

Prostate Gland 9.4 20 404 664 666 690 727 1000 2000 2008 2050 2128 2250 2720 5000

Prostatitis BPH (10+ min each) 666 690 920 2008 2128 2050 2250

Pruritus (Itching) 20 727 787 880 5000 10000

Psoriasis 20 64 96 104 112 727 787 880 5000

Psoriasis Alternate Program 304 664 784 880 1552 2008 2128 2180

Pulse Men 36 70 72

Pulse Women 41 78 82

Pyorrhea and Trench Mouth 20 727 787

Rabies 20 120 727 787 880 120

Rheumatism 727 787 880 10000

Rheumatoid arthritis (Could be bacteria like strep pneumoniae chlamydia pneumonia mycoplasma fermentans or dental bacteria which must be addressed too. Also try infection parasites and roundworms if no response. Use 766 longer periods after building up.): 250 1.2 650 625 600 787 727 262 776 766 "Mickie's Magic Three."

Rhinitis 20 727 787 880 120

Rickets Vitamin D and sunlight 880 5000

Ringworm (see Parasites Fungus)

Rosacea 1331 3441 5153 9563

Rubella 784 787

Rubiola 784 787

Scarlet Fever 20 727 787 880

Sciatica nerve inflammation 20 727 787 880 120

Scurvy: Lack of Vitamin C 5000

Sedative 304

Seizures "Mickie's Magic Three"

Sexual Weakness Male & Female 20 727 880 10000

Shell Shock 20 727 787 880 120

Shigella 621 762 769 770 1550 802 832 1242

Shingles (see Herpes Zoster)

Sinusitis Sinus Headaches 20 160 320 741 952 727 776 1550

Skin Hemorrhages 800 5000 10000

Sleeping Sickness 20 727 787 880 120

Sleeplessness (see Insomnia)

Slipped disc (see Herniated Disc)

Small Intestine 10 440 880

Smallpox 20 727 787 880

Smell None Anosmia 20 10000

Sneezing 727 787 880 5000 10000

Solar plexus (Abdominal Pain) 20 727 787 880 5000

Sore throat 727 787 880

Spasm muscle 20 10000 "Mickie's Magic Three"

Spermatorrhea (see Sexual Weakness)

Spinal Meningitis 20 5000 927,800 (1812)

Spleen 20

Spondylitis 800 880 1560

Spongy gums (see pyorrhea) 727 787 800 880 10000

Sprains 20 5000 10000

Stammering 20 727 787 880 10000

Staph infections 727 725-730 787 880 885 998,740 (7803)

Sterility (see Impotence) 5000 10000

Stiff neck (see neck)

Stiff Shoulder 20 727 787 880 10000

Stomach Cramps 20 664 727 760 784 787 880

Stomach Flu 8198 8204 8208 8213 8218 8213 8208 8204 8200 1-2 seconds each and repeat. 760

Streptococcus infections 875-885 880 1,241,000 (2424 9695)

Streptothrix 730 781 784 787

Stress "Mickie's Magic Three"

Stroke 3 20 230 5000 10000

Sty (also see staph frequencies 10000 880 787 727 20 453 2600

Sunstroke (see fever)

Suprarenal stimulant 20 5000

Surgery Preparation for 20 727 787 880

Syphilis 20 600 625 650 700 900,000 (7031)

Systemic Lupus Erythematosis: see Lupus

Taste Morbid 20 10000

Taste None 20 5000 10000

Tennis Elbow 734 followed by 8

Testes 440 880

Tetanus 20 120 400 727 787 880 700,000 (5469)

Thalamus sensor relay center 20 5000

Throat inflammation (see esophagus)

Thrombosis Blood Clot 20 800

Thrush 465 727 787 880

Thymus gland stimulant 20 727 787 880 5000

Tic Facial 6000 304 1131 33 "Mickie's Magic Three"

Tinnitus 20 727 784 787 880

Tonsillitis tonsil inflammation 20 727 787 880

Tonsils 20 440 880

Tooth Decay 20 727 787 880 5000 10000

Toothache 727 787 800

Trachoma Eye Inflammation 727 787 880

Trauma Injury Shock 96 192 300 727 760 787 880 3K 5000 10000

Tremors 463 466 470 6000

Treponema 660

Tuberculosis 20 800 1500 1550 583,000 (2277 or 9109)

Tuberculosis rod 216 666 690 740 799 802 803 804 1840

Tuberculosis virus 1500-1600 1500 1552 1600 2565

Typhoid fever 20 690 712 1500-1600 1500 1570 1600 1862 1865 900,000 (7031) 9,680,000 (9453)

Ulcers Duodenal 727 880 10000

Ulcers Gastric 676

Ulcers (H. Pylori) 676 2230 840 624 620 471.4 324 528 15

Ulcers 664 727 776 787 800 832 880

Unconsciousness 20 5000 10000

Urethritis urethra inflammation 660 787 787 880

Urticaria (hives) 20 800 1800

Warts 787

Warts Plantar 915 918 (Long Runs)

West Nile Virus 841 240 313 498 514 730 799 1115 484 434 404 686 697 1385 664 finish with "Mickie's Magic Three."

Whiplash 20 10000

White Blood Cell Stimulation 1850-2400

Whooping cough 20 727 787 880

Worms (also see parasites)

Worms Flukes 143 275 435 524 651 676 763 854 945 1695 1687 1668 1660 1652 1644 1644-1695

Worms (Microscopic) 60-125

Worms Misc. 20 72 96 128 1360

Worms Round 20 104 120 240 332 422 688 721 942 1360 3212

Worry 6130 "Mickie's Magic Three"

Yellow Fever 20 10000


September 9 1992
John Garvey N.D.
Energy Medicine Clinic
465 Crooked Creek Rd.
Black Mountaian N.C.
704-669-7762
H#1- 725,2432,243 6353,732,844,646
H#2- 725,1230,245,314,965
H#3- 633,1220,6230,8225,111,392,
776,837,1675,2664,3806,714
H#4- 444 2323
H#5- 83,235,645,2323,3432,4093,5532
H#6- 702,747,2245,183
Actinobacilia 773
Actinomyces Israeli 262,2154
Adenexitis 522,572,3343,3833,5312,440,441
Adenovirus 333,786
Aflatoxin 344
Alternaria Tenius 853
Amoeba Hepar Abscess 344
Anthracinun 633
Arenas Tennus 667
Atmenic Aib. 562
Aspargillis Flavus 1823
Aspergillis Glaucus 524
Aspergillis Niger 374
Aspergillis Terreus 743
Asthma (4) 1233,1283
Astro Cytorma 857
BC G Vaccine 477.7 (possabally 277)
B. Subtilis 432,722,822,1246
Bacillinum 132,854,921,1042,1932
Bacteria Lactis Nosode 512,526,5412
Bacterum coil commune combo 282,333,413,957,1320,1722
Baker's Yeast 775
Banal 1778
Barley Smut 377
Beth Sutton's Bar Fungus 854
Biliary Cirrhosis 381,514,677,2271
Bilirubin 717,726,731,863
Bladder TBC 771
Blastocystis Hominus 848,365,844,595
Blue Cohash 364
Borrelia 254,644
Botrytis Cinereas 1132
Botulinum 518
Branhamella Catarhalis 2013
Bronchiekstasi 342
Broncho--Pneumonla Borinum 452,1474
Bruceila Abort Bang 1423
Brucella Melitense 748
Candida Albicans 414
Candida Tropicalis 1403
Canine Parvo 323,562,622,4027
Mutant Canine Parvo 323
Canine Parvo B 323,535,755
Carcinoma Bronchial 462,852,1582
Carcinoma Colon 656
Caccinoma Liver Ferment 214
Carcinoma Uter. Ferm 127
Carvularia Spiratera 879
Cataract Brunescens 1335
Celia Carroll 576,973
Cephalisporiurn 481,3966
Cerumen 320
Cervix Adenoma 433
Chaetomiumglobosum 221,867
Chicken Pox 787,3343
Chlamydia 430,620,624,840,2213
Cholera 843,844
Cholecystitis 481,743,865,928
Cholesteatom 453,618,793
Cimifuga 594
Cladsporium Fulvum 438
Coelicia 594,656
Corn Smut 546
Coxsackie 136,232,422,424,435,921,923
Coxsackie B1 834
Coxsackie B2 705,534
Coxsackie B4 421
Coxsackie B5 462,1043,1083
Coxsackie B6 736,814
CMV 2145
Crinis Hunansis 646
Cryptosporidiun 482,4122
Cysto Pyelo Nephritis 1385
Dan's Mold 222,333,42l,822,1233,
1351,1711,1832
Dematiun Nigrum 243
Diptherinun 624
Distemper 242,254,312,551,573,671,
712,1269
Diverticulosis 154,934
Droglioma 853
EBV 660,663,669
Echinoccoccinum 453,164,623,542
Echo Virus (Endometriosis Tuberylosa) 620
Entameba Histolytica 148,166,308
Enteto Hepatitis 552,932,953
Enterobias 773,827,835
Eriterocoucinum 686
Epicoccum 734
Epidermophyton Flocconum 644,766
Erysipel 845,616
Fasciola Heptica 275
Feli 435
Felis 430,834,2232,3233
Fel Tauri 672
Feloris Wolyhnica 547
Fibrosarcoma 1744
Fibroadenona Mamanae 1384
Filariose 112,120
Fischpyrogen 832
FIV 262,323,372,567,916
Flu '78- 844 (844 could be 849)
Flu '79- 123
Flu '83- 730 734
Flu '89- 322
Flu Triple Nosode 421,632,1242,1422,1922,3122
Flu Virus "A" 332
Flu Virus "B" 530,532,536,537
Flu Virus "B" Hong Kong 555
Flu Virus British 932
Flukeworm 524,854
Fluor Alb 420,423,424,2222,502
Follicular Mange 693,253
Foot & Mouth 232,237,1214,1244,1271,54ll
Fungus Flora 632
Fusarium Oxysporum 102
Gardinerella 782
Geotrichum Candid 412
German Measles-see Rubella 517
Gliocladium 855
Glioma 543,641
Grippe '87- 332,953
Grippe '86 tri 532
Grippe '89 353
Grippe '90- 656
Grippe 343,512,862,3012,3423,10223
(10223 might be 10,223)
Haemophilie 845
Haemophilus Inf 542
Haemophilus Inf Type B 652,942
Harry Cell 122,622,932,5122
Heartworm 543,2322
Helminthosporium 969
Hemobartinella Felis 603,957
Hemorrhoid 447
Hepatitis 224,317
Hepatitis A 321,3220
Hepatitis New Nos 922,477
Hepatitis Non A Non B- 166
Herpes Simplex 322,343,476,822,843,
1043,16l4,2062
Herpes Simplex II 556,832
Herpes Simplex IU.2 808
Herpes Zoster 1557,574
Hirudo Med. 128
HlV 683,3554,714
Horomodendrum 695
Household Insect Mix 723
Ikterus Haem 243
Influe: Bach Poly 122,823
lnflue Toxicum 854
Influencinun Berlin 55--430,720,733
influencinum Vesic 203,292,975
Influencinum Vesic NW 364
Intestinal Inflammation 105,791
Jim Adams' Fungus 943,2644
Kaposis Sarcoma 418,249
Katy luce Finger Wart 495
Katy luce Foot Fungus 634
Kay Harris 521,772,2138
Kidney Papilloma 110,767
Klebs Pneumoniae 766,412
Lac Deflorat 230,371
Leaco-Eucephalitis 572
Legionella 723
Leptospirosis P.C. 612
Leuroencephalitis 572,932,1111
Leukose 612,633,653,3722,*41224
41224 could be 41 and 224 or
412 and 24 UNKNOWN
Lipona Multiple bipomas D4,47 (D4 could be 84)
Listeriose 471,774,2162
Living Sinus Bacteria 548
Luesinum/Syphilnum 177
Lupus 243,352,386,921,942,
993,1333,1464
Lyme 605,673,1455,797
Lymph. Leuk. 833
Lymphangitis 574
Lymphatic Leukemia 478
Lymphogranuloma 1522
Lyssinum 547,793
Malaria 222,550,713,930,1032,1433
Mallel 1273
Mamma Fibrometosis 267
Mannan 961
Mark Seabock 557,922
Marsh Elder 474
Mastitis 654
Hastoiditis 287
Measles 467,520,1489
Measles Vaccine 962
Medorrhinum 442,843,2222
Melanoma Metastasis 979
Meningcocis Virus 720
Meningeoma 535
Meningitis 322,822,1044,1422
Meningococcinum 676,677,517
Microsporum Audouini 422,831,1222
Microsporum Canis 1644
Mold 222,242,523,592,745,
933,1155,1333,1833,4442
Mold A & C 331,732,923,982
Mold Mix B (P. Williams) 158,512,1463,623,774,1016,
Mold Mix C 1627
Mold Vac II 257
Monilia 866
Montospora Languinosa 788
Morbillinum: see Measles
Morbus Parkinson 813
Morgan (Bact) 778
Mucor Mucedo 612
Mucor Flumbeus 361
Mucor Racemosus 474
Mumps 242,516,642,922,2630,3142
Mumps Vac 711,551,1419
Muscular Dystrophy 153
Mycloid Leukemia 422,822
Mycogone Spp 371,446,1123
Mycosis Fungoides 852
Myocard-Nekrose 706,789
Myom 453,832
Myositis 122,1124,1169
Mycoplasma Pneumonia 688
Nagel Mykose 462,654
Nagel Trichophytie 133,812,2422
Nasal Polyp 1436
Nematodes 771
Nephritis 264
Neuralgia 833
Neurospora Sitophila 705
Nigrospora Spp 302
Nocarcila Asteroldes 237
Oligodena 853
Ornithosis 583
Ostitis 770
Ostitis Medinum 316
Ovarian Cyst 982
Ovum 752
Paradontose 1552
Pemphigus 893
Penicillium Chyrosogenium 344,2411
Penicillium Not 321,555,942
Penicillin Rubrum 332,766
Penny Royal 772
Penqueculum 746,755,6965
Pepto Streptococcus 201
Pemniciosls 232,622,822,4211
Pertussis 526,765
Phoma Destructlva 163
Plasmocytoma 475
Pneumococcus Mixed flora 158,645,801
Pneumococcus 683
Pneumocystis 340,742
Polio 742,1580,2632
Porphria 698
Protozoa 432,753
Pseudomonis 5311,482
Psitticosis 1217
Psorinum 786
Pullularia Pullulans 1364
Pyelitis/Proteus 594
Pyocyaneus 437
Pyodermia 123
Pyrogenuim(62) 429
Pyrogenuls mayo 1625
Q-Fieber 1357
Reproductive 622
Rhesus Oravldatum 684
Rheuma 952
Rheumaticus 376
Rhinopneumonltis 185,367,820
Rhizopus Nigricans 132
Rocky Flountain spotted Fever 943
Rhodo Torula 833
Rhodococcus 124,835
Rickettsia 129,943
Rita Livingston 636,700,832,3734
Rocky Mountain Spotted Fever 943
Round Worms 650
Rubella 431
Rubella Vac 459
Salmonella 1522
Salmonella B 546,1634
Salmonella Paratyphi B 7l7,643,972,707,59,92,7771
Sanguis Menst 591
Schistosoma Haematobium 847
Schistosoma Mansoni 329
Schunan B-Cell 322,425,561,600,620,623,
780,781,950,952,1023,1524
Serum Schweinepest 503
Smegma 180
Solitary Cyst 75
Sorghum Smut 294
Spanish Flu 462
Sporobolomyces 753
Sporotrichum Pruinosum 755
Staph Coagulae positive 643
Staph Aureus 727,943
Stemphylium 461
Strep Haemolytic 535,1522
Strep Virus 727
Streptomyces Griseolus 887
Strongyloids 332,422,721,942,3212
Struma Cystica 5311
Struma Nodosa 122,321,517,532,651
Struma Parenchyme 121
Sudor Pedis 148
Swine Flu 432,839
T-cell Leuk. 222,262,822,3042,3734
TB Avaire 532
TB Bovine 523,3353
TB Klebs 221,1132,1644,2313,6516
Taenia 187
Tape Worm 522,562,843,1223,3032,5522
Tetanus 554
Tetanus Anti-Toxin 363,458
Tetragenus 393 2712
Thermi Bacteria 233,441
Thread Worm 423,732,4412
Tobacco Mosaic 233,274,543,782,1052
Tonsillar Nos 1656
Tonsular Pfropfe 246
Tonsillitis 452
Torulopsis 522,2121
Toxoplasmosis 434,852
Trichinosis 541,1372
Trichodermia 711
Trichomonas 610,692,980
Trichophytie 132,812,2422,9493
Trichophyton Mentagrophytes 311
Trichophyron Rubrum 752,923
Trichophyton Tousuraus 765
Tuberculinurn 522
Tularamie 324,427,823
"Ultimate" Yeast 72,422,582,787,1016,2222
Urea-Plasma 756
Uremie 911
Uterus Polyp 689
V-3 Grippe 550,553
V-4 Grippe 232,352
V-5 Grippe 945
V-75 Victoria 343
V Grippe 861
VA-2 Grippe 833
VA 2-L Grippe 447
Vaccinnum 476
Vapch Grippe 153,343
Variola 511,2132,2544,876
Varicillen 345,668,716
Variola 476,511,876,1644,2132,2544
Variolinun 542,832,3222
Veticillium Albo-Autrim UNKNOWN
Yellow Fever 432,734
Yersenia 333
Zygomycosis 942
.

 


 

 ..

Rife's MOR Frequencies

F165USA.com

OxyRife

Rife/Bare
&
Bhive
M.O.R.s Freq. in Hz.

John Crane & Dr. Stafford's 1950's M.O.R.s Freq. in Hz.

Dr. Rife's M.O.R. (Mortal Oscillatory Rate) Frequencies

 Microorganisms

Sine Wave Hz.

Rife's M.O.R.s 1936-1950 Frequency in Hz.

Rife's M.O.R.s 1935-1936 Rife Ray #4 in Hz.

Rife's M.O.R.s from 1935 and before

 Asian Flu

998,690

¡¡

¡¡

¡¡

 Debris

640,000

#1 Frequency
in Hz.

#2 Frequency in Meters

Meters to Hz.

 Hay Fever

760,000

 1913 Flu (12.83 MHz; 6.181 MHz; 0.33 MHz)

 

 Square Wave

Sine Wave

Sine Wave

Sine Wave

Sine Wave

Sine Wave

 1. Actinomycosis (Streptothrix)

1,350,000

 

784

7,870

192,000

678,000

1,607

186,554

 2. Anthrax

 

 

 

 

139,200

900,000

1,100

272,539

 3. Anthrax Symptomatic

 

 

 

 

 

400,000

18,000

16,655

 4. B. Coli (Rod form)

1,400,000

 

800

8,020

417,000

683,000

943

317,914

 5. B. Coli (Filterable virus)

 

 

1,552

17,220

770,000

8,581,000

27

11,103,424

 6. Bacillus X Filter passing
   (Cancer: carcinoma)

 

28,855,425

2,128

21,275

1,604,000

11,780,000

17.6

17,033,662

 7. Bacillus Y (Cancer sarcoma)

11,430,000

11,780,000

2,008

20,080

 

 

 

 

 8. Bubonic Plague

 

 

 

 

 

160,000

585

512,466

 9. Catarrh

 

 

 

 

 

1,800,000

175

1,713,100

10. Cholera Spirillum

 

 

 

 

 

851,000

312

960,873

11. Contagious Conjunctivitis

 

 

 

 

 

1,206,000

148

2,025,625

12. Diptheria

 

 

 

 

 

800,000

275

1,090,154

13. Glanders

 

 

 

 

 

986,000

407

736,591

14. Gonorrhea

 

 

712

 

233,000

600,000

1,990

150,649

15. Influenza

 

 

 

 

 

1,674,000

154

1,946,704

16. Leprosy

 

 

600

6,000

 

743,000

1,190

251,926

16A.  Lupus (*Non-verified. Suggested)

{8020}*

 

 

 

 

 

 

 

17. Pneumonia

 

 

776

7,660

427,000

1,200,000

785

381,901

18. Spinal Meningitis

 

 

 

 

 

927,800

167

1,795,164

19. Staphylococcus Pyogenes Aureus

998,740

998,740

728

7,270

478,000

998,740

540

555,171

20. Staphylococcus Pyogenes Albus

 

 

¡¡

 

 

 

546

549,070

21. Streptococcus Pyogenes

1,600,000

1,241,000

880

8,450

720,000

1,214,000

142

2,111,214

22. Syphilis (Treponema Pallidurn)

800,000

 

660

6,600

789,000

900,000

108

2,775,856

23. Tetanus

 

 

120

1,200

234,000

700,000

19,000

15,779

24. Tuberculosis (Rod form)

1,425,000

 

803

8,300

369,000

583,000

554

541,142

25. Tuberculosis (Virus form)

8,181,000

583,000

1,552

16,000

 

 

 

 

26. Typhoid Fever (Rod form)

 

 

712

6,900

760,000

900,000

345

868,964

27. Typhoid Fever (Filter passing)

 

 

1,862

18,620

1,445,000

9,680,000

21.5

13,943,835

28. Worms

 

 

 

2,400

       

Researchers (Rife Clark etc.) believe that a virus or any other microbe is susceptible to a specific frequency that causes its immediate demise almost upon exposure or contact.  This is known as the Mortal Oscillatory Rate or the M.O.R. of that particular critter.


 

Hulda Clark's Frequencies From "The Cure For All Diseases"

Re-edited December 20th 1998

Editor's Note: three extra frequencies have been added into this list with a

" ** "in front of the entry for the "Adenovirus"; recently some cold- like

symptoms are being found to not be responsive to use of the 393KHz which has so

often done the job in the past. These are added into this list as other possible

experimental frequencies.

PLEASE UNDERSTAND THAT THESE FREQUENCIES ARE THE PRIMARY RESONANT FREQUENCIES,

LISTED IN KHZ!

These primary frequencies were detected directly by Hulda Clark in her research.

To relate these to "Rife Frequencies" which are limited to much lower audio range

frequencies due to the technical limitations of the equipment or to translate these

higher frequencies into a frequency which can be set on the EMEM2 EMEM2+ or the

Rife/ Bare Radiant Plasma systems divide the CLARK frequency found here by 512.

If this result is still beyond the generation range of your device try dividing

these CLARK Frequencies by 256. Our Thanks to Brian McInturff and others for their

input on this frequency translation process.

When these primary CLARK frequencies are known it may be most effective to work

with a device capable of generating these frequencies *AS A PULSED DC SQUARE WAVE*

with a waveform rise time of 100nS or faster for optimum effect according to many

researchers. The Zapper HFA-4AV and HFA-4AVR models have a 75nS rise time on the

output waveform and can generate frequencies from below 8 Hz to typically 1.3+ MHz,

with an adjustable output voltage amplitude of from 5 volts to 14 volts. This may

be the only device available in any price range that has this capability,

especially in a portable rechargeable format.

HULDA CLARK'S FREQUENCIES

Mold Mold Toxin Frequencies

Slime Molds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 KHz

Agyfla                                                                                                                    81

Lycogala                                                                                                            126

Stemonius                                                                                                         211

Other molds and mold toxins                                                                        KHz 

Aflatoxin                                                                                                             177 188 

Cytochalasin B                                                                                                   77  91   

Ergot                                                                                                                   295

Griseofulvin                                                                                                       288

Sorghum syrup                                                                                                 277

Sterigmatocystin                                                                                                88 96 133 126

Zearalenone                                                                                                     100

BACTERIA AND VIRUSES                                             Low Freq              High Freq                Use (KHz)

Acetobacter aceti

Adenovirus                                                                             393                     393                           393

Adenovirus (2nd range)                                                       371.45               386.90                     (375?)

*   Adenovirus  (3rd range)                                                                              371 KHz

*   Adenovirus  (4th range)                                                                              334 KHz

*   Adenovirus? (5th range- much higher)                                                     568 KHz

Agrobacterium tumefaciens

Alcaligenes faecalis

Alpha streptococcus                                                            369.75                385.4                      380 375

Azobacter chroococcum

Bacillus anthracis                                                                 393.5                 398.05                    395

     causes anthrax in cattle (tooth)

Bacillus anthracis (2nd range)                                           363.2                 365.3                      364

Bacillus anthracis (3rd range)                                            359.4                 370.5                      368

Bacillus anthracis spores                                                   391.45               386.95                    388

Bacillus cereus                                                                     373.65                375.85                    374.5

Bacillus megaterium

Bacillus sterothennophilus

Bacillus subtilis spores

Bacillus subtilis var. niger                                                    371.85               387.1                     385 380 375

Bacteria capsules (capsular strain)                                   416.05               418.75                   417.5

Bacterial capsules                                                                 362.4                 357.6                     360

Bacteroides fragilis found with                                            324.3                 325.0                     325

     common roundworm Ascaris

Bacteroides fragilis (2nd range)                                         325.7                  326.0

Beta streptococcus (tooth)                                                   380~6                 387.4                     385

Blepharisma                                                                           405.65                407.45                   406.5

Bordetella pertussis                                                              329.85                332.25                   331

     "whooping cough" (tooth)

Borellia burgdorferi Lyme disease                                     378.95                382.0                     380

Branhamella (Neisseria) catarrhalis                                  394.9                  396.7                     396

(has hole at 398)

Brucella abortus

Cabbage Black Rot

Campylobacterfetus smear                                                 365.3                     370.6                     368

Campylobacter pyloridis                                                       352.0                     357.2                    355

Candida albicans (pure powder)                                        384.2                     388.4                     386

     common yeast

Caulobacter vibrioides

Central spores (bacillus smear)                                         372.45                  378.65                   376

Chlamydia trachomatis                                                         379.7                     383.95                   381

Clostridium acetobutylicum                                                  382.8                     391.15                   389 384

BACTERIA AND VIRUSES                                                Low Freq                 High Freq              Use for

 

Continued                                                                               (Khz)                      (Khz)                  3 min

 

Clostridium botulinum (tooth)                                             361.0                    364.55                    362

     causes food poisoning

Clostridium pedringens

Clostridiurn perrringens spores                                          394.2                    393.1                     396

Clostridiurn septicum                                                            362.05                  3656                      364

Clostridium sporogenes

Clostridium tetani (tooth) causes tetanus

Corynebacterium diptheriae (tooth)                                    340                         344                       342

     causes diphtheria

Corrynebacterium pseudodiphthericum

Corynebacterium xerosis                                                      3l5.65                    316.8                    316.0

Coxsackie virus B-I                                                                 360.5                     366.1                    364

     found with Bacteroides fragilis

Coxsackievirus B4                                                                   361.45                  363.7                  362.5

     found with Bacteroides fragilis

Coxsackie virus BA (2nd range)                                             363.9                  364.9

Crithidia fasciculata

Cytomegalovirus (CMV) antigen                                            403.35                 410.75                 409

Cytophaga rubra                                                                       428.1                   432.2                    430

Diplococcus diphtheriae                                                         357.95                 364.0                    361

Diplococcus pneumoniae                                                       351.65                368.45                  365  360

Elkanella corroderis                                                                 379.5                   384.3                     382

Enterobacter aerogenes intestinal                                        374                      374                        374

     bacterium

Epstein Barre virus (EBV)                                                        372.5                  382.35                  380  375

Erwinia amylovora                                                                     347.2                 352.1                    350

Erwinia carotovora                                                                     363.1                 377.0                    373

Escherichia coli (E. coli)                                                           356                     356                       356

intestinal bacterium

Escherichia coil (E. coli) (2nd range)                                    392                      393                        393

Gaffkya tetragena                                                                       344.85                352.5                    350

causes respiratory infections

Gardnereila vaginalis                                                                333.0                 342.55                  340

ovarian and genital tract infection

Haemophilus influenzae                                                           336.41              336.41                   336

bacterial meningitis infects joints

Hepatitis B antigen                                                                     414.55              420.8                    413

Herpes simplex I                                                                         291.25             293.05                  292

Herpes simplex 1(2nd range)                                                  345.35             345.76                 345.5

Herpes simplex 2 (fresh smear)                                             353.9                362.9                   360 355

Herpes Zoster "shingles"                                                          416.6               420.2                    413

Histomonas meleagridis (liver)                                               376.55             373.7                    377

Histoplasma capsulatum                                                          293.3               304.35                  302

HlV                                                                                                  365                   365                       365

Influenza A and B (flu shot)                                                        313.35             323.9                    320 315

Iron Bacterium Sphaerotilus

Klebsiella pneumoniae causes                                               393.45              404.66                401

     pneumonia

klebsiella pneumoniae (2nd range)                                        416.9                421.9                   419

Lactobacillus acidophilus (tooth)                                             346.05              351.65                 349

Leptospira interrogans Spirochete                                          397.05              401.1                   399

Lumpy Jaw

Measles antigen                                                                          369.5                 373.0                371

Micrococcus luteus

Micrococcus roseus

BACTERIA AND VIRUSES                                                     Low Freq           High Freq            Use for

Continued                                                                                    (Khz)                      (Khz)                    3 min

Mumps antigen                                                                          377.6                     384.65                382

Mycobacterium para TB

Mycobacterium phlei                                                                  409.65                   410.65                410.0

Mycobacterium smegmatis

Mycobacterium tuberculosis (infec                                          430.55                  434.2                     432

nodule) causes tuberculosis

Mycoplasma                                                                                 322.85                   323.9                     323.5

Mycoplasma (range 2)                                                                342.75                  349.3                     346

Neisseria gonorrhea causes gonorrhea                                333.85                  336.5                     334

Neisseria sicca

Nocardiaasteroides                                                                    354.95                   355.35                  355.1

     found in Parkinson's Disease

Norcardia asteroides (2nd range)                                            363.7                    370                         368

Propionobacterium acnes                                                         383.75                   389.0                     387

Proteus mirabilis                                                                         320.55                   326.0                     324

Proteus mirabilis (2nd range)                                                   345.95                   352.1                     349

Proteus vulgaris urinary tract pathogen                                   408.75                   416.45                   413

Proteus vulgaris (2nd range)                                                     333.75                    339.15

Proteus vulgaris (3rd range)                                                      327.2                      329.5

Pseudomonas aeruginosa                                                        331.25                   334.6                     333

found in open wounds     

Pseudomonas fluonescens

Respiratory syncytial virus                                                           378.95                  383.15                   380

Rhizobium leguminosarum

Salmonella enteriditis intestinal                                                329                       329                         

infection

Salmonella paratyphi                                                                   365.05                   370.1                     368

Salmonella typnimurium                                                             382.3                     386.55                   385 386

food poisoning nenvousness apathy

Serratia marcescens                                                                   349.45                   352.1                     351

Shigella dysenteriae intestinal problem                                  390.089                390.089                390.089

Shigella flexneri depression                                                      394                        394                        394

Shigella sonnei invades tumors                                               318                        318                        318

Sphaerotilus natans                                                                    388.4                     393.45                   391

Spirillum itersonil

Spirillum serpens                                                                         378.35                   382.8                     380

Spirillum sinuosum

Spirillum volutans

Spores in bacteria spore stain

Staphylococcus aureus (culture)                                                376.27                    380.85                378

Staphylococcus aureus (slide) source is                                  381                         381                     381

     tooth infection causes abscesses

     heart disease invades tumors

Staphylococcus epidenmidis; infects

     skin and mucous membranes

Streptococcus lactis occurs in milk                                              382                        387                      385

Streptococcus mitis : lung infection                                              313.8                    321.1                   318

     tooth infection abscesses,causes stiff knees

Streptococcus pneumoniae causes                                            366.85                 370.2                    368

     pneumonia and inner ear disease

Streptococcus pyogenes (tooth)                                                    360.5                   375.3                     373

Streptococcus sp. group G (tooth)                                                 368.15                 368.85                368

Sub terminal spores bac. smear                                                   385.15                 385.95

Terminal spores bacillus smear

Tobacco mosaic virus (tobacco)                                                    427.15                 429.55                 428

 

BACTERIA AND VIRUSES                                                            Low Freq            High Freq             Use for

Continued                                                                                         (Khz)                      (Khz)                      3 min

Treponema pallidum: causes syphilis                                      346.85                   347.4                     347

Troglodytella abrassari                                                                 377.75                   385.2                     383

Troglodytella abrassari (2nd range)                                           416.9                     422.2                     419

Veillonella dispar                                                                            401.75                   405.2                     403

Vibrio (photobacterium) fischeri

Roundworms Flatworms One-celled Animals               

Acanthocephala

Anaplasma marginale                                                                    386.4                     388.0                     387

Anaplasma rnarginale (2nd range)                                             415.3                      424                                                        422

Ancylostoma braziliense (adult)                                                  397.6                     403.25                   401

Ancylostoma caninum                                                                   383.1                     402.9                     400 393 386

Ancylostoma duodenale male

Anguillula aceti

Ascaris larvae in lung                                                                    404.9                     409.15                   408

     common roundworm of cats and dogs

Ascaris lumbricoides (m and f)                                                      same

Ascaris megalocephala (male)                                                  403.85                   409.7                     408

Babesia bigemina

Babesia canis smear

Balantidium coli cysts                                                                   458.8                     462.9                     460

Balantidium sp. trophozoites (from

     guinea pig) parasitic ciliate

Besnoitia (lung sect.) protozoan                                                  352.8                     361.4                     358

Capillaria hepatica (liver sect)                                                     424.25                   430.65                   428

Chilomastix cysts (rat)                                                                   388.95                   390.7                      389

ChiIomastix cysts (rat) (2nd range)                                            425.2                     427.3                       426

Chilomastix mesnili (trophozoites)                                               same

Chilomonas whole mount                                                            393.75                   400                       398

Clinostomum metacercaria

Clonorchis metacercariae

Clonorcnis sinensis                                                                      425.7                     428.75                    427

Clonorchis sinensis eggs

Cryptocotyle lingua (adult)                                                            409.95                    416.0                     414

Didinium

ientamoeba fragilis                                                                       401.35                    406.05                    404

Dipetalonema perstans (microfilaria

human blood)

Dirofilaria immitis dog heartworm                                              408.15                  411.15                   409

Echinoporyphium recurvatum                                                     418.55                   423.9                     421

Echinostoma revolutum                                                               425.5                     429.65                    428

Eimeria stiedac

Eimeria tenella

Endamoeba gingivalis trophozoite                                             433.8                     441.0                     438

Endolimax nana trophozoites and cysts                                    394.25                  397.1                     396

Endolimax nana trophozoites and cysts                                    430.5                    433.35                   432

(2nd range)

Entamoeba coil cysts

Entamoeba coil trophozoites                                                        397.0                    400.35                   396

Roundworms Flatworms                                                         Low Freq               High Freq            To kill use

One-celled Animals Continued                                                  (KHz)                     (Khz)                          for 3 min

Entamoeba histolytica trophozoite                                             381.1                     367.8                          385

Enterobius vernicularis                                                                420.95                   425.3                          423

Eurytrema pancreaticum                                                             420.35                   422.3                          421

Eurytrema pancreaticum stages

Fasciola hepatica                                                                         421.35                   427.3                          425

Fasciola hepatica cercariac                                                        423.8                      430.6                          427

Fasciola hepatica eggs                                                               422.0                     427.6                          425

Fasciola hepatica metacercariae

Fasciola hepatica miracidia                                                       421.75                    424.7                          423

Fasciola hepatica rediae                                                             420.6                     427.5                          425

Fasciolopsis buskii adult                                                            427.7                      435.1                          434

Fasciolopsis buskil eggs                                                            427.35                   435.45                         434

Fasciolopsis buskii eggs unincubated

Fasciolopsis cercariae                                                                429.5                     435.25                         434

Fasciolopsis miracidia                                                                427.35                   435.2                          434

Fasciolopsis rediae                                                                     427.3                     433.0                          432

Fischoedrius elongatus                                                              441.75                   443.2                          442

Gastrothylax elongatus                                                                451.9                     457.1                          455

Giardia lamblia (trophozoites)                                                    421.4                     426.3                         424

Giardia lamblia cysts

Gyrodactylus                                                                                  378.75                    381.8                          380

Haemonchus contortus                                                              386.8                       395.5                         393

Haemoproteus

Hasstile sig. tricolor (adult)                                                        448.05                    455.1                          453

Heterakis

Hypodereum conoideum                                                            424.45                    429.55                        427

lodamoeba butschlii trophozclles and                                     437.85                    448.5                          445

     cysts

lodamoeba butschlii trophozoites and                                     398.15                   404.75                        402

     cysts (2nd range)

Leishmania braziliensis                                                              400.05                   405.1                         403

Leishmania donovani                                                                  398.0                     402.65                       400

Leishmania mexicana                                                                 400.2                     403.8                         402

Leishmania tropica                                                                      402.1                      407.4                          405

Leucocytozoon                                                                              397.46                    402.55                       400

Loa Ioa                                                                                           360.551                  360.551                    361

Macracanthorhynchus                                                                 438.85                   442.8                          440

Metagonimus Yokogawai                                                           437.35                   442.1                          440

Monocystis agilis

Myxosoma                                                                                      409.6                      416.95                      414

aegleria fowleri                                                                             356.9                      354.35                       362

Naegleria fowleri (brain sec.)

Necator americanus (infect larvae)

Notocotylus quinqeserialis

Onchocerca volvulus (tumor)                                                     435.3                      442.1                         440

Paragonimus Westermanil adult                                              437.8                      454.2                        452 447

Passalurus ambiguus                                                                428.8                     444.15                        441 437

Pelomyxa carolinensis

Plasmodium cynomolgi                                                             417.3                      424.5                          422

Plasmodium falciparum smear                                                372.3                     373.8                         373.0

Plasmodium vivax smear                                                           438.15                   445.1                        442

Platynosomum fastosum adult

Pneumocystis carnil (lung)                                                        405.75                    409.15                      407

Prostnogonimus macrorchis(eggs)                                         396.85                   404.75                      401

Roundworms Flatworms                                                                                                                                                                                                                                      Low Freq              High Freq           To kill use

One-celled Animals Continued                                                  (KHz)                   (Khz)                      for 3 min

Sarcina lutea

Sarcocystis                                                                                    450.55                   454.95                       452

Schistosoma haematobium                                                      473                         473                             473

Schistosoma japonicum eggs

Schistosoma mansoni                                                                353                        353                             353

Stephanurus dentalus (ova)                                                       467.35                  463.1                         461

Stigeoclonium                                                                               404.25                   415.25                      412 407

Strongyloides (filariform larva)                                                   398.4                     402.0                        400

Strongyloides parasitic females

Toxocara (eggs)

Toxoplasma (human strain)                                                       395.0                      395.0                        395

Trichinella spiralis (muscle)                                                       403.85                   405.57                      404.5

Trichomonas muris

Trichomonas vaginalis                                                                378.0                     383.6                          381

Trichuris sp. (male)                                                                      388.3                     408.9                          406

Trypanosoma brucel                                                                    423.2                     431.4                          429

Trypanosoma cruzi (brain tissue)                                              460.2                    465.65                        463

Trypanosoma equiperdum                                                         434.6                     451.25                   443. 442 436

Trypanosoma gambiense                                                           393.75                   393-7                        396

Trypanosoma lewisi (blood smear)                                         424.5                      426.0                         425

Trypanosoma rhodesiense                                                        423.5                     423.55                       426

Urocleidus                                                                                     442.35                    450.0                        447

Wart Frequencies    (Most of these are from homemade slides.)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Low Freq              High Freq             To kill use

                                                                                                      (KHz)                       (Khz)                      for 3 min

Wart BS                                                                                       402                            406                          404

Wart CC                                                                                      426                            432.35                    430

Wart FR                                                                                       459.3                        464.75                    462

Wart HA                                                                                       434.3                         444.1                     442 437

Wart HRCm                                                                                436.9                        443.55                   446 441

Wart human papilloma planar                                               404.7                         406.75                     405

Wart human papilloma virus                                                   402.85                      410.7                     407

Wart JB                                                                                        418.75                      422.4                     420

Wart L arm                                                                                  343.65                      345.95                   344

Wart papilloma cervix smear                                                  404.05                       404.6                     404.3

Tapeworms

Tapeworms are segmented. The first segment is the head called the scolex.

Tapeworms grow by adding a new segment to their body.

Tapeworms can have very large bandwidths (range of frequencies) and it varies

by the length of the specimen! It is as if each new segment has a unique and

slightly lower frequency.

Do not use a frequency generator to kill tapeworms. If you accidentally kill

middle segments instead of working your way up from the bottom you may

conceivably ~rom0te dispersion! Use only a zapper.

(Editor's Note: By this Hulda means to use only a device producing a

pulsed DC square wave output.)

TAPEWORM FREQUENCIES                                                   Low Freq.(KHz)             High Freq.(KHz)

Cysticercus fasciolaris                                                                        436.4                           440.05

Diphyllobothrium erinacei(Mansoni)(scolex)                                  467.25                        487.55

Diphyllobothrium erinacei eggs

Diphyllobothrium latum (scolex)                                                        452.9                          472.3

Dipylidium caninum (proglottid composite)                                     439.55                       444.3

Dipylidium caninum (scolex)                                                              451.95                        472.15

Echinococcus granulosus                                                                  451.6                          461.5

Echinococcus granulosus (cysts)                                                     441.15                       446.5

Echinococcus granulosus (eggs)

Echinococcus multilocularis                                                              455.85                       458.35

Heterophytesa heterophytes             

Hymenolepsis cysticercoides                                                           478.0                          481.75

Hymenolepsis diminuta                                                                     445                              481.15

Hymenolepsis diminuta ova

Hymenolepsisnana eggs

Moniezia (scolex)                                                                                  430.35                        465.2

Moniezia expansa (composite)                                                          430.35                        465.2

Moniezia expansa eggs

Multiceps serialis                                                                                  453.6                          457.8

Pigeon tapeworm

Taenia pisiformus (cysticercus)                                                         475.2                          482.1

Taenia pisiformus eggs (ova)                                                             465.2                          469.7

Taenia saginata (cysticercus)                                                             476.5                          481.05

Taenia saginata eggs                   

Taenia solium (cysticercus)                                                                475                              475

Taenia solium (scolex)                                                                         444.0                          448.9

Taenia solium eggs

MITE FREQUENCIES :These are the organisms that cold viruses ride in with!

MITE                                                                                                                   Freq. In Khz

Demodex folliculorum : folicle mite                                                                     682

Dermatophagoides : dust mite                                                                            707

Meal Mite                                                                                                                  718

Ornithonyssus : bird mite                                                                                 877 878

Scarcoptes scabei : itch                                                                                        735

Miscellaneous Frequencies

Blue-green Algae                                                                                                   256

Bryozoa cristatalla                                                                                                  396

Mucor mucedo                                                                                                        288

Rhizobium meliloti                                                                                                 330

Rotifer                                                                                                                     1151

 

UNIDENTIFIED PATHOGENS                                                    Low (Khz)                    High (KHz)

A Cold Virus HRC                                                                               395.8                           395.8

Fungus EW                                                                                          362.0                           364.9

Fungus JWB                                                                                        397.2                           400.75

Tooth Decay                                                                                        384.3                           387.2

Tooth Decay (N)                                                                                  367.9                           375.05

Tooth Decay (N) (2nd range)                                                           326.95                         331.5

Tooth Decay (N) (3rd Range)                                                          293.2                            297.4

Tooth Plaque I                                                                                    378.8                            383.05

Tooth Plaque I (2nd Range)                                                            294.7                            298.05

Tooth Plaque I (3rd Range)                                                             233.1                            238.2

Tooth Plaque II                                                                                   384.95                          387.05

Tooth Plaque II (2nd Range)                                                           278.75                          284

Tooth Plaque II (3rd Range)                                                            212.15                          218

Tooth Plaque II (4th Range)                                                            340.15                          344.8

Tooth Plaque II (5th Range)                                                            305.5                            310.35             

NOTE: The previous frequency table data is reproduced from Hulda Regehr Clark,

Ph.D. N.D.'s Book "THE CURE FOR ALL DISEASES" Copyright 1995 and are

included for free for your information.

On the title page of this book just inside the front cover is the following:

"Permission is hereby granted to make copies of any part of this document for

non-commercial purposes provided this page with the original copyright

notice is included"..

 

 Vissza az oldal elejére
  vissza_a_kezdlapra.jpg  

 

 

 

 

 

 

 
< Előző   Következő >
Designed by Gábor